هر پگاه نو با یک نگاه نو

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1419

«می فهمند» یا «در وهم اند»؟!

کسانی «در وهم اند» که می پندارند بیش از دیگران «می فهمند»!
اینان در «جمعی معدود» و «مجمعی محدود»
«صمیم می نشینند» و برای همه «تصمیم می گیرند»؛
در حالی که هیچ حاکم آن قدر «قیمت» ندارد 

که بر دیگران «حقِّ قیمومیّت» داشته باشد.
هر انسان ،«آزاده
» ،«زاده» می شود
و بنا بر «سرشتِ خویش» حاکم بر «سرنوشتِ خویش» است. 

او جز خدا در برابر هیچ کس نه «هراس بندگی» دارد و نه «احساس شرمندگی».

بنابراین هیچ بشری بر او نه «حقِّ حکومت» دارد و نه «حقِّ حاکمیّت».

جز مدیرانی را که خود «آزادانه برای صدارت برمی گزیند» 

و همۀ امور را «مسئولانه به نظارت می نشیند».

#شفیعی_مطهر

----------------------------------------

صمیم: خالص،محض

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 17 بهمن 1398 | 6:34 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1418

«مَعبرِ شک» و «گذرِ مِحَک»

«اشتیاق به یقین» بارزترین «اخلاقِ متّقین» است.

ولی هیچ یقینی پیش از عبور از «گذرگاهِ اثبات» به «قرارگاهِ ثبات» نمی رسد.

یقینی «دارای ارزش» و «مبرّای از لغزش» است،

که از «معبرِ شک» و «گذرِ مِحَک» عبور کرده باشد.

آنان که بدون «عبور از این معبر» و «گذر از این رهگذر» 

می پندارند به «یقین» و «اصل  دین» رسیده اند،

در حقیقت به جای «وفاقِ حَزم» به  «باتلاقِ جَزم» فروافتاده اند!

اینان در «ذهنِ خالی»،«خدایی خیالی» ساخته اند،

که چون هیچ «نشانۀ سگالی» و «پشتوانۀ استدلالی» ندارد،

از ارائۀ هر گونه «دلیل»،«علیل» اند.

در درون به جای «برهانی جسّاس»،«انبانی از احساس» دارند.

«خویی خردستیز» دارند و «آژویی منطق گریز».

از «گفت وگو می پرهیزند» و به «هیاهو برمی خیزند». 

آنان که «ارزش ایمنی را از ایمان» می طلبند،

از «یورش اهریمنی در امان»اند،

البته «ایمان پس از شک» و «امان پس از مِحَک»!

#شفیعی_مطهر

--------------------------------------

معبر: محل عبور، گذر؛ گذرگاه

مِحَک: سنگ زر، سنگی که  با آن عیار طلا را می آزمایند، آزمایش .

وفاق: سازگاری ،همکاری با یکدیگر

حزم: هوشیاری،آگاهی،دوراندیشی

جزم: بریدن، استوارساختن امری ،قطع کردن

سگال:فکر،اندیشه

جسّاس: جستجوگر،بسیار تجسُّس کننده

آژو: کوشش، همت، غیرت(واژه اوستایی)

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 15 بهمن 1398 | 20:24 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

#سیاهنمایی / 19

مرگ راحت!

گفت: من تا امروز پیش خودم می گفتم چرا مسئولان برای مقابله با ورود احتمالی ویروس کرونا کاری نمی کنن؟ امروز واقعاً من باور کردم که مسئولان همه تدابیر لازم رو اندیشیده اند!

گفتم:  خب،برای مقابله با ویروس کرونا چه کردن؟

گفت: مدیر عامل سازمان بهشت زهرا فرمودن: ما در راستای مدیریت بحران آماده سازی تعداد 25 هزار قبر را در دستور کار قرار داده ایم!

گفتم: خب،چه عیبی داره؟ خسته  نباشن!

گفت: من هم ازشون تشکُّر می کنم. حالا که دغدغۀ معیشت و درمان ما رو ندارن ،ما لااقل میتونیم بدون دغدغه و نگرانی کفن و دفن خیلی راحت بمیریم! 

واقعاً خسته نباشن!

یکی بهم گفت: از بس خوابیدم،خسته شدم!

 بهش گفتم: پس کمی بخواب تا خستگی هات رفع بشه!!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: سیاه نمایی

تاريخ : سه شنبه 15 بهمن 1398 | 4:7 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1417

 

«هنگِ بیداری» و «آهنگِ هوشیاری»

 «آوازِ خروس» دلنشین تر از «نازِ عروس» است؛

زیرا «تاریکی» را می بَرَد و «نیکی» را می آورد.

این «ترنُّمِ کوتاه» مُژدۀ «تبسُّمِ پگاه» را می دهد.

این آواز،«هنگ بیداری» و «آهنگ هوشیاری» است. 

بیاییم این «یاد سحری» و «فریاد بیدارگری» را

از «سپیدۀ پگاه» به «دیدۀ نگاه» آوریم

و اندیشۀ بیدارگری را از «دامن سحر» تا «دامنۀ باور» استمرار بخشیم.

#شفیعی_مطهر

----------------------------------

هنگ: شوکت،هوش،آهنگ

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 14 بهمن 1398 | 5:22 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

#سیاهنمایی/18

توهُّمِ ایران هراسی

گفت: آیا میدونی آمریکا به چه بهانه ای علاوه بر دوشیدن مستمرِّ همسایگان عرب مسلمان ما، فقط در جنگ خلیج فارس در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ از عربستان، کویت و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس ۳۶ میلیارد دلار دریافت کرده است؟

گفتم: لابد به خاطر دفاع از اونا در برابر خطر اسرائیل!

گفت: نه بابا! اینا بهترین روابط رو با اسرائیل دارن!
گفتم : پس به چه بهانه ای؟!

گفت: فقط به بهانه ایران هراسی!

گفتم: ما چه خطری برای همسایگان مسلمان خود داریم. ما خود مبتکر هفته وحدت و منادی وحدت اسلامی در جهان هستیم. 

گفت: درسته،ولی تنها حربۀ آمریکا برای دوشیدن همسایگان مسلمان ما ، ایجاد توهُّم ِ ایران هراسی است. 

گفتم: پس بالاترین وظیفۀ ما نفی این توهُّم و دادن اطمینان خاطر و احساس امنیِت به همسایگان است. ما اگر می خواهیم مقابل آمریکا و اسرائیل بایستیم،لااقل باید با همسایگان مسلمان خود دوست باشیم.

گفت: بله،درسته؛ ولی دقّت کن و ببین برخی از خودی ها گاهی با رجزخوانی های خود و تهدید همسایگان چه هیزمی در تنور توهُّم ایران هراسی آمریکا می ریزند!!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: سیاه نمایی

تاريخ : یک شنبه 13 بهمن 1398 | 4:38 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1416

«رحمت الهی» و «نعمت آگاهی»

بارانِ «رحمتِ الهی» و «نعمتِ آگاهی»،

در همه جا «ساری» و «جاری» است؛ 

ولی آنان که خود را زیر «چَترٍ تباهی» و «سَتر خودخواهی» پنهان کرده اند، 

نه از این «یَم،نمی» بهره دارند و نه از این «دم،دمی».

 تا از «وابستگی ها نرهیم» به «شایستگی ها نمی رسیم».

#شفیعی_مطهر

----------------------------------

ساری: سیرکننده،رونده درشب

سَتر: پوشاندن،پنهان کردن

یَم: دریا

دم: نفس،هوا

دمی: لحظه ای،زمانی

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 11 بهمن 1398 | 11:49 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1415

«پُلِ عبور» یا «دیوار قطور»؟!

در «سیر زندگی» و «مسیر ارزندگی»، 

چه بسیار افرادی «بداندیش» و «گرگ در لباس میش»،

«سنگ های بلا» و «خدنگ های جانگزا»به سوی ما می افکنند.

ما می توانیم از «سنگ های پرتابی» و «خدنگ های اِرعابی»،

هم «دیوار قطور» بسازیم و هم «پُل عبور».

بیاییم با «نیروی خودارزی» این «هیاهوی کینه ورزی» را 

از «تهدید به فُرصت» و از «تفرید به نُصرت» تبدیل کنیم! 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

خدنگ: درختی است با چوبی بسیار سخت  و محکم که از آن نیزه و تیر و زین اسب درست کنند

اِرعاب:  به رعب و هراس افکندن

تفرید: گوشه گیری،دوری گزیدن از مردم،کناره گیری

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 9 بهمن 1398 | 5:40 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1414

«دیدن» و «اندیشیدن»

هر «وجود زنده» و «موجود برازنده»، 

«یک دل» دارد و «دو دیده»،

ولی پشّه «سه دل» دارد و «صد دیده»!

اگر «دل»،«داد» می بخشید و «دیده»،«سداد»،

«پشّۀ حقیر» نسبت به «انسان کبیر»،

باید «بینشی برتر» و «گزینشی بهتر» داشته باشد.

بنابراین آن چه به «جان،جمال» می بخشد و به «انسان ،کمال»،

«بینش ژرف» و «پژوهش شگرف» است.

«دیدن» اگر به «اندیشیدن» نیجامد،

«کاری بیهوده» و «دیداری ناستوده» است!

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------------

داد: قانون،عدل،انصاف،مقابل ظلم

سداد: راست و درست بودن، استقامت داشتن ،راستی، استقامت

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 8 بهمن 1398 | 5:21 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1413

 

«انسان» و «آن سان»!

هر انسان در درون خویش «باغی خاموش» دارد و «راغی پُر از وحوش».

در باغ ،«فرشته» ای است که او را با عشق «سرشته» اند.

ولی در راغ «شیری درّنده» با «شمشیری بُرّنده» 

و نیز «روباهی مکّار» با «نگاهی خونبار»  خفته اند.

این انسان است که «گفتارش» و «رفتارش» را 

با «هوش» برگزیند یا با «وحوش».

بیاییم «انسان باشیم»،«آن سان که باید باشیم»!

#شفیعی_مطهر

------------------------------ 

راغ:دشت،صحرا،مرغزار،دامن کوه

سرشته: آفریده شده،خلق شده

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 7 بهمن 1398 | 5:21 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1412

«یافتن گنجینه» و «شکافتن دفینه»

در درون هر یک از «ناس»،معدنی از «الماس» 

«خُفته» و «نهفته» است.

«کاوش» و «درخششِ» آن

به «تلاش» و «تراش» نیاز دارد.

چه بسیار انسان های «غافل» و «کاهل»،

این «کان زرّین» و «دکان بنیادین» را 

بدون ذرّه ای «فِکر» به صورت «بِکر»، 

«ناشمُرده» و «دست نخورده»،

به زیر «خاک خیره» و «مغاک تیره»،

«می سپارند» و در آن«می انبارند»! 

«هدف نهایی» و «غرض غایی» هرگونه آموزش و پرورش،

«یافتن این گنجینه» و «شکافتن این دفینه» است.

#شفیعی_مطهر

-------------------------------- 

دفینه:  پنهان ،گنج پنهان شده

ناس: مردم

خیره: گستاخ،سرکش،لجباز،بی شرم

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 6 بهمن 1398 | 5:5 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 241 صفحه بعد