فرخنده زادروز امام سجاد(ع) - 1399-01-10 06:47:00
احساس و لباس/قصه های شهر هرت/قصه 81 - 1399-01-08 06:57:00
سیاهنمایی/33/رئیس جمهور کیه؟ - 1399-01-07 06:29:00
پدرت بمیرد جبران می کنم - 1399-01-06 06:21:00
#سیاهنمایی/ 32 پدرت بمیرد،جبران می کنم!! - 1399-01-06 06:17:00
«نیکیِ دل ها» یا «نزدیکیِ منزل ها»؟! /فرگرد1441 - 1449-01-05 06:21:00
ترس،برادر یا در برابر مرگ؟/فرگرد1440 - 1449-01-04 07:18:00
دل دیدنی های شهر سرب وسراب ویژه ی عیدفرخنده ی مبعث پیامبر اکرم (ص) - 1449-01-03 06:46:00
سیاهنمایی/30/کمبود صلاحیت!! - 1398-12-29 05:59:00
هرکه بصیرتر،انتقادپذیرتر/فرگرد1439 - 1398-12-28 05:44:00
#سیاهنمایی/ 29 منو نداشتین،چه می کردین؟! - 1398-12-27 04:49:00
«تحمُّلِ فشار» و «تحوُّلِ ماندگار»/فرگرد1438 - 1398-12-26 05:06:00
سیاهنمایی/28/دنبال کدام فساد بگردیم؟ - 1398-12-25 05:42:00
آزادی انسان و آبادی جهان /فرگرد 1437 - 1398-12-24 03:20:00
ثروت ملی ما و ژاپن - 1398-12-23 04:23:00
سیاهنمایی/27/توجیه دزدی و اختلاس - 1398-12-22 05:33:00
حرایت و سیاست/فرگرد1436 - 1398-12-21 05:15:00
سیاهنمایی/26 - 1398-12-20 08:22:00
تنو.ر جنگ و نار نیرنگ/فرگرد1435 - 1398-12-19 04:40:00
بنده یا نماینده؟/فرگرد1434 - 1398-12-17 05:13:00
از چکاد هستی تا فرناد پستی/فرگرد 1433 - 1398-12-15 06:29:00
سیاهنمایی25 - 1398-12-14 04:48:00
سیاهنمایی/24/سیاهی یا سیاهنمایی؟ - 1398-12-12 05:52:00
حراست و سیاست/فرگرد1430 - 1398-12-08 04:27:00
اعتماد،عظیم ترین سرمایه اجتماعی - 1398-12-07 05:11:00
اعتماد،عظیم ترین سرمایه اجتماعی - 1398-12-07 05:11:00
اعتماد،عظیم ترین سرمایه اجتماعی - 1398-12-07 05:11:00
شگرد سیاسی یا نبرد حماسی؟!/فرگرد1428 - 1398-12-05 01:09:00
#سیاهنمایی/ 23 هر کسی کار خودش را انجام می دهد! - 1398-12-04 05:35:00
ابراز دانایی،آغاز ایستایی/فرگرد1427 - 1398-12-03 06:39:00
اه پولدارشدن در شهر هرت قصه های شهر هرت78 - 1398-12-01 18:42:00
«سعۀ ساختار» و «توسعۀ پایدار»/فرگرد1426 - 1398-12-01 05:05:00
خودخواهی و ناآگاهی/فرگرد1425 - 1398-11-30 05:47:00
سکوی صدارت در کوی قدرت/فرگرد ویژه - 1398-11-28 03:55:00
بند بندگی یا شر شرمندگی؟/فرگرد1424 - 1398-11-27 04:36:00
تقابل با جهان یا تعامل با انسان؟ فرگرد 1422 - 1398-11-25 05:07:00
آرمان شهر بهمن - 1398-11-22 04:11:00
معنای عشق ورزی و معمای انسان ارزی/فرگرد1421 - 1398-11-21 03:50:00
«مغزهای خالی» و «نغزهای خیالی»!/فرگرد1420 - 1398-11-19 06:00:00
فاضلاب شهر هرت فصّه های شهر هرت / قصّۀ هفتاد و هفتم - 1398-11-18 04:21:00
می فهمند یا در وهم اند؟!/فرگرد 1419 - 1398-11-17 06:34:00
معبر شک و گذر محک /فرگرد 1418 - 1398-11-15 20:24:00
#سیاهنمایی / 19 مرگ راحت! - 1398-11-15 04:07:00
هنگ بیداری و آهنگ هوشیاری/فرگرد1417 - 1398-11-14 05:22:00
#سیاهنمایی/18 توهُّمِ ایران هراسی - 1398-11-13 04:38:00
رحمت الهی و نعمت آگاهیر / فرگرد 1416 - 1398-11-11 11:49:00
«پُلِ عبور» یا «دیوار قطور»؟!/فرگرد1415 - 1398-11-09 05:40:00
«دیدن» و «اندیشیدن»فرگرد1414 - 1398-11-08 05:21:00
انسان و آنسان/فرگرد1413 - 1398-11-07 05:21:00
یافتن گنجینه و شکافتن دفینه /فرگرد1412 - 1398-11-06 05:05:00
«موج نقّادی» و «اوج آزادی»/فرگرد1411 - 1398-11-04 17:53:00
اقتصاد هردمبیلی! قصّه های شهر هرت/قصّۀ هفتاد و ششم - 1398-11-04 05:48:00
#سیاهنمایی/17 تحقُّق یکی از وعده های آقای روحانی! - 1398-11-03 04:41:00
همدلی یا هم منزلی؟!/فرگرد1410 - 1398-11-02 05:13:00
«اُلگو» یا «پاسخگو»؟!/فرگرد1409 - 1398-11-01 06:14:00
#سیاهنمایی /15 آیه ای که در هیچ قرآنی نیست! - 1398-10-30 04:43:00
یار یگانه یا بیعار بیگانه؟!/فرگرد1408 - 1398-10-29 04:42:00
«عُقده ها» و «عقیده ها»!فرگرد 1407 - 1398-10-27 19:50:00
افتتاح طرح های ملوکانه! قصّه های شهر هرت / قصّه هفتاد و پنجم - 1398-10-27 05:43:00
«نغزهای ماهپاره» و «مغزهای سنگواره»!/فرگرد1406 - 1398-10-26 05:20:00
قرار سخاوت یا استقرار عدالت؟! - 1398-10-25 05:28:00
«جوهرِ خویش» یا «جواهرِ بیش»؟!/فرگرد1405 - 1398-10-24 05:30:00
#سیاهنمایی/ 14 استعفای مدیران؟!! - 1398-10-23 04:40:00
تنگی قفس و دلتنگی محبس/فرگرد 1404 - 1398-10-22 03:24:00
خرافات،بدترین آفات/فرگرد1403 - 1398-10-21 05:33:00
فریاد حلال،حلال!! قصه های شهر هرت / قصه هفتاد و چهارم - 1398-10-20 04:15:00
بی پر پریدن و با سر دویدن/فرگرد1402 - 1398-10-19 16:14:00
«بانی» یا «قربانی»؟! - 1398-10-18 06:09:00
«سیر» یا «اسیر»؟!فرگرد1400 - 1398-10-15 04:49:00
«سعۀ صَدر» و «توسعۀ قَدر»فرگرد1399 - 1398-10-14 04:02:00
فریب پوپولیستی قصه های شهر هرت/قصه هفتاد و سوم - 1398-10-13 05:11:00
«مکر مکرّر »بر «مدار مدوّر»/فرگرد1398 - 1398-10-12 06:17:00
«باری وزین» و «آواری سنگین»/tv'vn1397 - 1398-10-11 03:09:00
مبارزه با«لول» یا «معلول»؟!فرگرد1396 - 1398-10-10 06:08:00
کانون قدرت و قانون نظارت/فرگرد1395 - 1398-10-08 05:21:00
«اسیرِ سار» و «امیرِ سوار»!/فرگرد1394 - 1398-10-07 04:34:00
دغدغه های هردمبیل/قصه های شهر هرت - 1398-10-06 06:58:00
قانون هستی و آزمون الستی/فرگرد1393 - 1398-10-05 04:56:00
آزمون بینش در قانون آفرینش/فرگرد1392 - 1398-10-04 05:16:00
«آموزش پیشه» یا «پرورش اندیشه»؟! - 1398-10-03 05:20:00
#سیاهنمایی/13.کدام جناح راست می گوید؟! - 1398-10-02 04:46:00
عطش جان و آتش روان/فرگرد1390 - 1398-10-01 07:22:00
شکستن سکوت و رستن از بند طاغوت/فرگرد 1389 - 1398-09-30 10:37:00
کان زر و مکان گوهر/فرگرد1388 - 1398-09-28 04:31:00
شکستن سکوت و رستن از بند طاغوت/فرگرد 1389 - 1398-09-28 04:19:00
اراده جمهور در اداره امور /فرگرد 1387 - 1398-09-27 06:04:00
انقلاب و عناد یا انتخاب آزاد؟ فرگرد1386 - 1398-09-26 07:30:00
غقل؛ودیعه الهی و بدیعه آگاهی / فرگرد 1385 - 1398-09-24 20:13:00
#سیاهنمایی/11/من بنزین را ارزان می کنم! - 1398-09-16 06:31:00
پیشه ناس و اندیشه اختلاس/فرگرد 1384 - 1398-09-15 05:22:00
کاد خزف یا چکاد هدف؟!/فرگرد1381 - 1398-09-12 05:43:00
شرِّ آفات و شرور خرافات/فرگرد1380 - 1398-09-10 05:44:00
زیستن شگرف و نگریستن ژرف/فرگرد1379 - 1398-09-09 07:15:00
کرامت و شهامت/فرگرد1378 - 1398-09-08 05:21:00
گفتار گرم و رفتار نرم/فرگرد 1377 - 1398-09-07 05:59:00
سیاه نمایی/10/اعتراض یا اغتشاش؟! - 1398-09-06 05:58:00
عادت یا سعادت؟!فرگرد 1376 - 1398-09-05 04:20:00
بیان احساسی یا نظر کارشناسی؟!/فرگرد 1375 - 1398-09-03 05:08:00
سیاهنمایی/9/مدیریت بادکنکی!! - 1398-08-25 07:06:00
میلاد دو زمزم هدایت - 1398-08-24 05:17:00
محمد(ص) این گونه بود.ما چگونه ایم؟ - 1398-08-23 16:29:00
سخن گفتن و لجن جستن-فرگرد1374 - 1398-08-23 05:38:00
نه دشمن ،نه اهریمن/فرگرد 1373 - 1398-08-22 06:10:00
نه شیفته باران و نه فریفته یاران!/فرگرد 1372 - 1398-08-21 05:23:00
قرار صداقت و استقرار عدالت/فرگرد 1371 - 1398-08-20 04:24:00
سکوت،شکوهمندترین یاد و بلندترین فریاد/فرگرد 1370 - 1398-08-17 06:07:00
مرگ و برگ /فرگرد1367 - 1398-08-11 05:19:00
نور جود از نار وجود/فرگرد 1366 - 1398-08-10 06:17:00
سکوت انزجار یا بارون پیش از انفجار؟!فرگرد1365 - 1398-08-09 05:52:00
#سیاه_نمایی /7 / ما اینیم! - 1398-08-08 04:31:00
محمد(ص) فریادگر دشت سکوت - 1398-08-05 06:44:00
شهروند مترقی برای ترقی شهر/فرگرد 1364 - 1398-08-04 05:16:00
تاکتیک فرهنگ یا شلیک تفنگ؟فرگرد1363 - 1398-07-30 06:04:00
اخلاص تنها راه خلاص/فرگرد 1362 - 1398-07-29 05:09:00
شعار یا شعور؟ - 1398-07-27 07:14:00
سلایق گونه گون و علایق ناهمگون /فرگرد 1360 - 1398-07-25 05:12:00
یار خوب و غمخوار مطلوب/فرگرد 1359 - 1398-07-24 04:21:00
دو گروه پست و همدست/فرگرد 1358 - 1398-07-23 05:41:00
به روز دیدن و بهروزانئدیشیدن/فرگرد1357 - 1398-07-22 05:49:00
تذلل اسارت و تحمل حقارت/فرگرد 1356 - 1398-07-21 05:00:00
از باریکه حقارت تا اریکه قدرت/فرگرد 1355 - 1398-07-20 04:01:00
خاطره ها و مخاطره ها/ چرا فرهنگ تکریم شخصیت انسان نهادینه نمی شود؟ - 1398-07-19 06:13:00
بهای جان و رضای جانان /فرگرد 1354 - 1398-07-18 06:35:00
یوغ سازان و دروغ پردازان /فرگرد 1353 - 1398-07-17 04:51:00
سازه یا آوازه؟ فرگرد 1352 - 1398-07-16 06:09:00
روزگار یا آموزگار؟!/فرگرد 1351 - 1398-07-14 04:27:00
#سیاه_نمایی/4 شباهت رای دادن با هل دادن خودرو! - 1398-07-13 05:56:00
فرجاد و باسواد کیست؟/فرگرد 1350 - 1398-07-12 04:02:00
آژوی برتر و آرزوی بهتر/فرگرد 1348 - 1398-07-10 04:43:00
اصلاحات در آموزش و پرورش - 1398-07-01 04:34:00
سکوت،گران ترین یاقوت! /فرگرد 1347 - 0000-00-00 00:00:00
قهرمان گویا یا راژمان پویا؟! فرگرد 1346 - 1398-06-30 06:43:00
حنجره یا پنجره؟ فرگرد 1345 - 1398-06-28 06:11:00
پیام حق یا کلام ناحق/فرگرد 1344 - 1398-06-27 05:25:00
فرگرد 1343 - 1398-06-25 06:05:00
فرگرد 1343 - 1398-06-25 06:05:00
تا زنده ایم، تازَنده ایم! فرگرد 1341 - 1398-06-23 05:02:00
مارهای قیام و طومارهای حکّام/فرگرد 1340 - 1398-06-22 06:00:00
عاشورا خط سبز عزّت - 1398-06-21 05:16:00
یادواره هفده شهریور57 - 1398-06-17 05:26:00
نگار یا زنگار؟ فرگرد1339 - 1398-06-16 05:49:00
دروغ ستیزی در قاموس شهر هرت قصه های شهر هرت/قصه شصت و نهم - 1398-06-15 05:49:00
چکاد کوه،نماد شکوه /فرگرد 1336 - 1398-06-11 06:18:00
#حرف_زیادی /13 خنجر از پشت! - 1398-06-10 09:07:00
فرمان ایست یعنی پایان زیست!فرگرد 1334 - 1398-06-09 05:08:00
#حرف_زیادی /12 /بازگشت به گذشته - 1398-06-08 04:23:00
مردمی رشید یا سلطانی سدید؟/فرگرد 1333 - 1398-06-07 05:43:00
کار گل یا انکار دل؟ /فرگرد 1332 - 1398-06-06 05:10:00
بار دانش و بافتار بینش/فرگرد 1331 - 1398-06-05 09:29:00
حرف زیادی/11/مهم ترین شاخص قدرت - 1398-06-03 16:19:00
دار عدم یا سایه سار ستم؟!/فرگرد 1330 - 1398-06-03 06:14:00
سکه زرین و سبیکه سیمین / فرگرد 1329 - 1398-06-02 05:55:00
سر در آخُر یا اسیر تحجُّر؟!/فرگرد 1328 - 1398-06-01 05:44:00
غدیر نماد مردم سالاری - 1398-05-29 05:43:00
روند تفکر و کمند تحجر/فرگرد 1326 - 1398-05-28 07:13:00
جنگ یا فرهنگ /فرگرد 1325 - 1398-05-27 05:41:00
فروغ دانش و چراغ پژوهش/فرگرد 1324 - 1398-05-26 05:57:00
بهتریت راه حل،پیکار با علل/فرگرد1323 - 1398-05-24 05:40:00
چرخش زمان و گردش زمین/فرگرد 1322 - 1398-05-23 05:14:00
بذر رویا و جذر جویا /فرگرد 1321 - 1398-05-22 05:56:00
یک روز و یک راز/فرگرد 1023 - 1398-05-21 05:45:00
عبای نسیان و عصای عصیان/1320 - 1398-05-20 05:52:00
عبای نسیان و عصای عصیان/1320 - 1398-05-20 05:52:00
شمع فروزان در جمع کینه توزان /1319 - 1398-05-19 05:46:00
گوهر ناب و جوهر آفتاب/1318 - 1398-05-14 05:45:00
صله های سوری و فاصله های صوری/1317 - 1398-05-12 05:42:00
نقیب یا رقیب؟/1316 - 1398-05-11 05:54:00
فساد بی هزینه و استبداد نهادینه/1314 - 1398-05-09 06:01:00
گهواره نازنین یا سیاره زمین؟/1313 - 1398-05-08 06:07:00
محکم ترین ستون و مستحکم ترین قانون/1312 - 1398-05-07 05:32:00
دَیر و دار/1311 - 1398-05-06 07:14:00
فالح و عمل صالح/1310 - 1398-05-04 05:52:00
انگاره خردستیز و پنداره خردگریز/1309 - 1398-05-03 06:21:00
جفا یا وفا؟/1308 - 1398-05-01 06:05:00
مستی قدرت و سرمستی صدارت/1307 - 0000-00-00 00:00:00
مدیر؛ستون استوار و کانون پایدار/1306 - 1398-04-30 05:51:00
شادی فرناسی یا بی سوادی سیاسی؟!/1305 - 1398-04-29 06:25:00
اصل برائت در فصل فضیلت/1304 - 1398-04-28 06:00:00
بهبودی یا نابودی؟/1303 - 1398-04-27 05:59:00
سمای کردار و سیمای رفتار/1302 - 1398-04-26 04:51:00
بور یا زنبور؟/1301 - 1398-04-25 05:27:00
راه بهبودی یا چاه نتابودی؟!/1300 - 1398-04-24 04:59:00
تحمیق با اغفال یا تحقیق با استدلال/1299 - 1398-04-23 06:21:00
طعمی از طعام و المی از آلام/1298 - 1398-04-22 06:10:00
حسرت بهره وری و خودباوری/1297 - 1398-04-21 06:11:00
دهان باز یا زبان دراز؟/1296 - 1398-04-20 06:52:00
ژرف نگر و شگرف نگار/1295 - 1398-04-19 05:43:00
کینه یا سکینه؟/1294 - 1398-04-18 06:12:00
پدیده دین با دیده نمادین/1293 - 1398-04-15 06:26:00
سلاح مخوف هردمبیلی/قصه های شهر هرت/قصه 68 - 1398-04-14 05:59:00
تغییر باافرند و تاثیر خوشایند/1292 - 1398-04-13 05:50:00
نبرد نرم و شگرد شرم1291 - 1398-04-12 06:08:00
فرصت زیستن یا در عرست گریستن؟/1290 - 1398-04-11 05:07:00
تفهم نادانی یا توهم دانایی؟/1289 - 1398-04-10 04:43:00
دار خالی و اقتدار خیالی/1288 - 1398-04-09 06:03:00
زوال خودهرزی و کمال خردورزی1287 - 1398-04-07 07:11:00
قوانین خلقت و آروین خلاقیت/1286 - 1398-04-06 05:28:00
بهار بهروزی و پیکار پیروزی/1285 - 1398-04-05 05:32:00
آب یا عذاب؟/1283 - 1398-04-02 05:57:00
سداد یا انسداد؟/1282 - 1398-04-01 05:37:00
نبرد زرگری یا.../1281 - 1398-03-31 06:49:00
علم عدالت و پرچم اصالت/1280 - 1398-03-30 06:49:00
بازویی برتر و.../1279 - 1398-03-29 05:56:00
هاله فرهنگ....../1278 - 1398-03-28 06:36:00
پسین درد و... - 1398-03-26 07:01:00
بنای دین و مبنای آیین/1275 - 1398-03-25 07:22:00
خدا یا کدخدا؟ - 1398-03-22 06:16:00
لجبازی یا.... - 1398-03-20 04:38:00
امیر قلوب یا... - 1398-03-18 06:15:00
نثار یا آن... - 1398-03-17 07:27:00
حیله سایش یا وسیله آسایش؟ - 1398-03-14 07:18:00
ریوه های سرهنگی یا شیوه های فرهنگی؟/1265 - 1398-03-13 08:07:00
در درون زیستن و خون گریستن/1264 - 1398-03-12 07:34:00
(فرگرد 1262) «پرتابِ سنگ» یا «بازتابِ یک فرهنگ»؟ - 1398-03-10 07:41:00
«ریوه جفا» یا «میوه صفا» /1261 - 1398-03-09 08:57:00
سلاح خون آشام یا اصلاح گام به گام؟ - 1398-03-08 05:34:00
تکبر سواره و ذلت پیاده - 1398-03-07 08:09:00
رانت خواری از نگاه علی(ع) - 1398-03-06 08:16:00
هر پگاه نو با یک نگاه نو #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب (به بهانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان و ش - 1398-03-05 14:58:00
مسئولیت سنگین رهبران در جامعه اسلامی - 1398-03-04 08:04:00
«راه دوگویی» و «چاه دورویی»/1259 - 1398-03-02 08:11:00
«تُنگِ طلا» یا «جُنگِ بلا»؟! - 1398-03-01 07:54:00
«روزِ گُجسته» یا «بهروزِ خُجسته»؟! /1256 - 0000-00-00 00:00:00
«آثارِ خواندنی» و «ایثارِ ماندنی»/1255 - 0000-00-00 00:00:00
«اَمَلِ واهی» یا «عمل با آگاهی» ؟!/1254 - 1398-02-28 09:45:00
«کلیدِ فهم» یا «تقلیدِ وَهم»؟/1253 - 1398-02-26 07:52:00
«تا زِنده ایم»،«تازَنده ایم»!/1251 - 1398-02-24 07:23:00
«روی رستگاری» و «پای پایداری»! /1250 - 1398-02-23 05:13:00
«لرزِ تباهی» و «مرزِ خودآگاهی»!/1249 - 1398-02-22 07:58:00
«روی آزادی» با «خوی استبدادی»! - 1398-02-20 08:31:00
«شعار» یا «شعور»؟! - 1398-02-19 07:51:00
«پنج انگُشت» یا «یک مُشت»؟!/1246 - 1398-02-18 05:48:00
زیبایی ماه رمضان و تاثیر آن بر رفتار - 1398-02-17 07:52:00
رسالت معلم در تربیت نسل فردا /5 - 1398-02-16 05:41:00
رسالت معلم در تربیت نسل فردا - 1398-02-15 05:06:00
«آفتِ بردگی» و «شرافتِ آزادگی»!/1245 - 1398-02-11 06:10:00
نفت؛«طلای سیاه» یا «بلای سیاه»؟!/1244 - 1398-02-10 05:43:00
«بال» یا «وبال»؟ - 1398-02-09 06:05:00
«جان» و «هَیَجان»! - 1398-02-08 06:14:00
«ایدۀ خونبار» یا «پدیدۀ پایدار»؟!/1241 - 1398-02-07 06:19:00
«بُتِ سنگی» یا «بُت وارۀ فرهنگی»؟!/1240 - 1398-02-05 05:54:00
«برف» و «حرف»! /1239 - 1398-02-04 12:41:00
«سکّۀ ناب» یا «اسکناسِ حُباب»؟! /1238 - 1398-02-03 05:28:00
«آغازِ نَفَس» و «پایانِ هَوَس» - 1398-02-02 05:54:00
«نعمتِ خداداد» برای «انسانِ آزاد»/1236 - 1398-02-01 06:27:00
«گزینۀ تحلیلی» یا «هزینۀ تحمیلی»؟!/1235 - 1398-01-31 06:27:00
«جویبارِ زُلال» یا «چشمه سارِ ضَلال»؟!/1234 - 1398-01-30 07:47:00
«خودمَداری» یا «مردم سالاری»؟!/1233 - 1398-01-29 06:56:00
«روزِ داوری» و «بهروزِ دادوری» /1232 - 1398-01-28 07:42:00
«تیر و تفنگ» یا «مردمِ بافرهنگ»؟/1231 - 1398-01-27 06:32:00
«سنگِ جفا» و «فرهنگِ وفا»/1230 - 1398-01-26 06:24:00
«تندیسِ سنگی» و «قِدّیسِ اُورَنگی» ! - 1398-01-25 06:32:00
«کور» یا «بی شعور»! /1228 - 1398-01-24 06:58:00
شباهتِ «مردُم» و «گندُم»!/1227 - 1398-01-23 07:22:00
«کوهی از گنج» و «انبوهی از رنج»!/1226 - 1398-01-22 10:09:00
«زبانِ منطِق»،بهترین «سلاحِ فایِق»! /1224 - 1398-01-19 05:58:00
«خودارزی» و «خردورزی» /1223 - 1398-01-18 06:39:00
«گُلِ حقیقت» و «پُلِ موفّقیّت»! /1222 - 1398-01-17 06:28:00
«وارستگی» از هر «وابستگی»/1221 - 1398-01-15 07:09:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(۴۰) - 1398-01-14 05:27:00
«کلیدِ فهم» یا «تقلیدِ وَهم»؟/1220 - 1398-01-13 05:19:00
«آتشِ تباهی» و «عطشِ آگاهی»/1219 - 1398-01-12 07:47:00
«یوغِ اسارت» یا «بلوغِ بصارت»؟ /1218 - 1398-01-11 07:39:00
«استعدادِ خیر و شر» در «نهادِ بشر»/1217 - 1398-01-10 05:55:00
«زبانِ منطق» و «بیانِ صادق»/1216 - 1398-01-09 05:43:00
«لحظه ها» و «لمحه ها»! /1215 - 1398-01-08 07:14:00
«سِیلِ اخیر» و «خِیلِ مدیر»! /1214 - 1398-01-07 06:45:00
«دارهای تباهی» و «پندارهای واهی»/1213 - 1398-01-06 07:42:00
«جودِ ما» یا «وجودِ خدا»؟/1212 - 1398-01-05 09:26:00
«نقّادانه دیدن» و «آزادانه اندیشیدن»/1211 - 1398-01-04 07:43:00
«جازِ تلخند» یا «اعجازِ لبخند»؟! /1209 - 1393-01-01 06:18:00
«جازِ تلخند» یا «اعجازِ لبخند»؟! /1209 - 1393-01-01 06:15:00
«توهُّمِ کافری» و «تورُّمِ کیفری»/1208 - 1397-12-29 05:12:00
سانسور،«تونِ بیداد» و «ستونِ استبداد»!/1206 - 1397-12-27 06:06:00
«رفتارهای ناگوار» و «کردارهای ناهنجار»/1205 - 1397-12-26 06:43:00
«بندِ لوسی ها» و «کمندِ چاپلوسی ها»!/1204 - 1397-12-25 07:25:00
«عصری عجیب» و «نسلی غریب»!/1203 - 1397-12-24 05:02:00
«سلاحِ زور» یا «صلاحِ شعور»؟!/1202 - 1397-12-23 06:29:00
«روندِ کلّاشی»،سرآغازِ« فرایندِ فروپاشی»/1201 - 1397-12-21 07:06:00
چتری به «مانایی مهر» و «بلندایی سپهر»!/1200 - 1397-12-20 05:06:00
«پایشِ آزاد»،بهترین راه درمانِ «آلایشِ فساد»/1198 - 1397-12-18 06:00:00
«سقفِ کوتاهِ آزادی» و «وقفِ جانکاهِ انقیادی»! /1197 - 1397-12-17 06:00:00
«پیشِ یگان» یا «کیشِ همگان»؟!/1196 - 1397-12-16 06:56:00
«یافه های بی ریشه» و «خرافه های بی اندیشه»!/1195 - 1397-12-15 06:53:00
«ناطق» یا «منطق»؟!/1194 - 1397-12-14 06:52:00
«کرشمۀ لال» یا «چشمۀ زلال»؟!/1193 - 1397-12-13 05:46:00
«شیفتۀ خدمت» یا «فریفتۀ قدرت»؟!/1192 - 1397-12-12 06:05:00
مهم ترین ویژگیِ«بی رنگ ها» و «بی فرهنگ ها»/1191 - 1397-12-11 07:22:00
«ارزش ها در «اَمَل» یا در «عَمَل»؟!/1190 - 1397-12-10 05:17:00
«صلاحِ امور» و «اِصلاحِ اِمپراتور»! /1189 - 1397-12-09 06:11:00
«سوزِ جان» و «فروزِ جهان»/1187 - 1397-12-07 06:00:00
«نهالِ انسانی» در «هالِ جهانی»/1186 - 1397-12-06 05:12:00
«رَجِ قربانی» و «فلجِ روانی»!/1185 - 1397-12-05 06:51:00
«رایانه» یا «سامانه»؟! /1184 - 1397-12-04 05:31:00
«ژرف دیدن» و «شگرف اندیشیدن»/1183 - 1397-12-03 05:45:00
کلاس گلستان خوانی - 1397-12-02 10:55:00
«اُورَنگِ زور» و «تُفنگِ کور»!/1182 - 1397-12-02 09:46:00
«پندارهای پوسیده» و «رفتارهای بیوسیده» - 1397-12-01 06:43:00
«بایسته یوغ» یا «شایسته نبوغ»؟! - 1397-11-29 05:45:00
«سایۀ مهربانی» و «دستمایۀ زندگانی»/1178 - 1397-11-28 06:33:00
«کوی راز» یا «سکّوی پرواز»؟!/1177 - 1397-11-27 06:39:00
«تنور زندگی» با «نور ارزندگی»/1176 - 1397-11-26 05:48:00
«رود» و «سرود» /1175 - 1397-11-25 05:58:00
«صدای مردُم» یا «ندای توهُّم»؟! /1173 - 1397-11-24 05:37:00
«کانِ سختی» و «پلّکانِ خوشبختی»/1173 - 1397-11-23 05:48:00
«رمزگُشایی» و «راززُدایی» - 1397-11-22 06:08:00
«دوستان آزادی» در «بوستان نقّادی»!/1171 - 1397-11-21 06:47:00
«بازاری زنده» و «کشتزاری ارزنده»/1170 - 1397-11-20 05:47:00
«عادت» یا «سعادت»؟!/1169 - 1397-11-20 05:27:00
«دل» و «دلیل»/1168 - 1397-11-18 05:40:00
«زمینِ قلوب» یا «زمینۀ سرکوب»؟!/1167 - 1397-11-17 07:48:00
«منارۀ نور» و «شرارۀ شعور»/1166 - 1397-11-16 07:16:00
«تنگ نظری ها» و «سنگ باوری ها»!/1165 - 1397-11-15 04:43:00
«بیماری خُشونت» و «بیعاری رُعونت»! /1163 - 1397-11-13 05:49:00
تنها راهِ«دفعِ فساد» و «رفعِ بیداد»/1162 - 1397-11-12 04:57:00
«عیارِ روشن» و «مِعیارِ مُتقَن»/1161 - 1397-11-11 06:21:00
«بَذرِ نیکی» و «جَذرِ تاریکی»! /1160 - 1397-11-10 05:27:00
«شخص» یا «شاخص»؟!/1159 - 1397-11-09 05:52:00
«ننگِ تَفَرعُن» یا «فرهنگِ تمدُّن»؟/1158 - 1397-11-08 09:30:00
«تکالیفِ راژمانی»و«حقوقِ انسانی»/1157 - 1397-11-07 07:08:00
«ظرافتِ صله» و «ظرفیّتِ حوصله»/1156 - 1397-11-06 06:19:00
«ظرافتِ صله» و «ظرفیّتِ حوصله»/1156 - 1397-11-06 06:19:00
«ظرافتِ صله» و «ظرفیّتِ حوصله»/1156 - 1397-11-06 06:19:00
مرغانِ «ناسپاس» و «حق ناشناس»!/1155 - 1397-11-05 05:44:00
«شاخ های شریر» یا «سینه های پُرشیر»؟!/1154 - 1397-11-04 05:49:00
«رنجِ بُردباری» و «گنجِ پایداری»/1153 - 1397-11-03 06:26:00
«جوهرِ دین» و «گوهرِ آیین»/1152 - 1397-11-02 05:42:00
«رواج ریا» و «تاراج تقوا»!/1151 - 1397-11-01 04:31:00
«فرمانِ همایونی» یا «راژمانِ قانونی»؟! /1150 - 1397-10-30 07:40:00
«حقوق برابر» برای «هرگونه باور»!/1149 - 1397-10-29 06:12:00
«عقل» و «نقل»!/1148 - 1397-10-28 04:18:00
«شور» یا «شعور»؟! /1147 - 1397-10-27 06:33:00
«آیینۀ پاک» و «گنجینۀ پژواک»/1146 - 1397-10-26 06:21:00
«دیده های بینا» و «پدیده های زیبا»/1145 - 1397-10-25 06:10:00
«ترسیمِ شناخت» و «تحکیمِ زیرساخت»/1144 - 1397-10-24 05:32:00
«دانش زایی» و «بینش افزایی»/1143 - 1397-10-23 07:11:00
«بیداری توده ها» و «استواری شالوده ها»!/1142 - 1397-10-22 06:46:00
«مرامِ دگراندیش» و «انتقام از خویش»!/1141 - 1397-10-21 05:12:00
«بازۀ تفکُّر» و «اجازۀ تدَبُّر»!/1140 - 1397-10-20 10:29:00
«قاب ها» و «نقاب ها»!/1139 - 1397-10-19 05:26:00
«آژوی پرواز» و «آرزوی تاخت و تاز»! - 1397-10-18 05:40:00
«زلال نور» و «نهال شعور»!/1137 - 1397-10-17 04:14:00
«دَبستان» یا «اَدَبستان»؟!/1136 - 1397-10-16 04:38:00
«تن» یا «وطن»؟!/1135 - 1397-10-15 06:05:00
«جامِ زهر» و «طعامِ قهر»! - 1397-10-14 06:55:00
«پیله کمال» و «وسیله استکمال»/1133 - 1397-10-13 06:29:00
«زورِ بازو» یا «شاهین ترازو» ؟! - 1397-10-12 05:56:00
«دَرک» یا «مَدرَک»؟!/1131 - 1397-10-11 05:41:00
«شر» یا «بشر»؟! /1130 - 1397-10-10 04:53:00
«خوانشِ ژرف» و «دانشِ شگرف»/1129 - 1397-10-09 06:39:00
«بردگانِ پست» و «بندگانِ شخص پرست»!/1128 - 1397-10-08 14:04:00
«سیله کمال» و «وسیله استکمال»!/1126 - 1397-10-06 06:13:00
«پِلَشتِ خاک» یا «گُلگشتِ افلاک»؟!/1125 - 1397-10-05 04:59:00
«حیات جاودانه» و «ثمرات بخردانه»/1124 - 1397-10-04 05:01:00
«اساس استقامت» و «احساس کرامت»/1123 - 1397-10-03 04:11:00
«فرزند دنی» و «شهروند مدنی»! /1122 - 1397-10-02 07:08:00
«کار دُشوار» و «ابتکار دُشخوار»/1121 - 1397-10-01 05:44:00
«بُت ها» یا «بُتواره ها»؟!/1120 - 1397-09-30 06:47:00
«بلای تکبُّر» و «ابتلای تحجُّر»!/1119 - 1397-09-29 05:59:00
«عزّت» یا «ذلّت»؟! /1118 - 1397-09-28 05:05:00
پاکی و تابناکی /1116 - 1397-09-26 04:21:00
«ستاره پیروزی» و «شراره بهروزی»/1115 - 1397-09-25 07:13:00
کُنش های زیبا را با واکنش های زیباتر پاسخ دهیم - 1397-09-24 09:23:00
«عطش دانشوری» و «آتش روشنگری»!/1114 - 1397-09-24 05:22:00
«بانگِ رحیل» و «آهنگِ گُسیل» /1113 - 1397-09-23 06:33:00
نقل برحق و عقل مطلق/1112 - 1397-09-22 05:16:00
پشتیبان طبیعت و مهربان با طینت - 1397-09-21 06:58:00
ژرفای ذلت یا شگرفای عزت؟ - 1397-09-20 05:13:00
تبار جم و اعتبار عجم /1109 - 1397-09-19 06:52:00
«نَفَسِ من» در «قَفَسِ تن»! - 1397-09-18 05:47:00
فصلی نوین با اصلی نمادین - 1397-09-17 06:48:00
دروازه آز یا اندازه نیاز؟ - 1397-09-16 05:51:00
پوسیدن یا پیوسیدن؟! - 1397-09-15 06:49:00
کان زر یا دکان ضرر؟ - 1397-09-14 07:03:00
کنش ابلهانه و واکنش بخردانه! - 1397-09-05 04:18:00
تعظیم هویت و تکریم شخصبت/فرگرد1102 - 1397-09-04 05:08:00
واژه دشمن یا ویژه اهریمن؟!/1101 - 1397-09-03 07:08:00
سایه بهترین همسایه! - 1397-09-02 05:43:00
من سوخته و خرمن افروخته - 1397-09-01 06:25:00
دید عالی یا تهدید خالی؟! - 1397-08-30 04:41:00
ستایش و نیایش - 1397-08-29 04:35:00
چشم اوج و خشم موج - 1397-08-28 04:45:00
وهم سفیه یا فهم فقیه؟ - 1397-08-27 06:15:00
ماندگاری ایمان و استواری بنیان - 1397-08-26 04:41:00
آب بقا و سراب فنا - 1397-08-25 04:31:00
فراموشی و خواب خرگوشی - 1397-08-24 06:15:00
ریش های بی ریشه و مغزهای بی اندیشه - 1397-08-23 07:12:00
شیوایی دهان و گویایی زبان - 1397-08-21 05:50:00
قناعت و سعادت - 1397-08-20 04:48:00
شخص یا شاخص؟!/1087 - 1397-08-19 06:28:00
بودها یا نمودها؟ - 1397-08-18 06:43:00
ناره نور و مناره شعور - 1397-08-07 06:13:00
جام زمان و پیام زمین - 1397-08-06 07:29:00
آمون مقدس یا قانون دادرس؟! - 1397-08-05 05:59:00
صدای شنیدنی و خطای بخشیدنی! - 1397-08-04 06:21:00
بستن چشمه نور با کرشمه کور - 1397-08-03 06:09:00
بانی بیداد و قربانی استبداد - 1397-08-02 04:55:00
فهمی از حقیقت و سهمی از واقعیت - 1397-08-01 04:46:00
عرصه کتاب یا عرضه کباب؟! - 1397-07-30 05:37:00
نهفته ها و ناگفته ها - 1397-07-28 06:40:00
یاری سختکوش یا باری بر دوش؟ - 1397-07-27 07:45:00
ژن خوب با ورژن مرغوب - 1397-07-26 05:47:00
معتقد یا منتقد؟ - 1397-07-25 05:31:00
نیرنگ سیاست با رنگ قداست - 1397-07-24 05:24:00
آرایه نور و پیرایه شعور - 1397-07-23 06:19:00
از ایستگاه تباهی تا پگاه آگاهی - 1397-07-22 06:37:00
آتش آلام و عطش انتقام - 1397-07-21 06:23:00
ریشه پستی و اندیشه بت پرستی - 1397-07-20 03:19:00
بانی تغییر یا قربانی تقدیر؟! - 1397-07-19 06:33:00
نخبگان و پخمگان! - 1397-07-18 04:26:00
جهانی بهتر و انسانی برتر - 1397-07-17 06:40:00
بهشت رفاه یا جهنم جانکاه؟ - 1397-07-16 06:16:00
زیبایی رفتار یا فریبایی رخسار؟ - 1397-07-15 05:05:00
محروم از بهبودی و محکوم به نابودی - 1397-07-14 06:11:00
ننگ حقارت و شرنگ اسارت - 1397-07-12 06:04:00
کرامت انسانی و عدالت راژمانی - 1397-07-11 09:46:00
بنای محبت و مبنای مودت - 1397-07-10 05:04:00
بهترین جهاد و برترین اجتهاد - 1397-07-09 06:10:00
افروختن شمع امید در جمع نومید - 1397-07-08 06:28:00
بهره وری بهینه و باروری بیشینه - 1397-07-07 05:14:00
اسیر تعصب و درگیر تصلب - 1397-06-25 12:01:00
تهذب ایده یا تعصب عقیده؟ - 1397-06-23 09:35:00
جرثومه فساد و سمومه بیداد - 1397-06-22 10:53:00
سنگ جفا و فرهنگ وفا - 1397-06-20 06:03:00
سر به زیر و ستم پذیر - 1397-06-19 07:28:00
شهروند آزاد و ورجاوند نقاد - 1397-06-17 06:59:00
باور واهی و خطر تباهی - 1397-06-15 04:49:00
بهترین دین و برترین آیین - 1397-06-14 06:43:00
راه آگاهی یا چاه تباهی؟! - 1397-06-13 06:48:00
هنجار عادی و تکرار تراژدی! - 1397-06-12 04:57:00
توهم یا نظر مردم؟ - 1397-06-11 17:34:00
قانون فهم یا کانون وهم؟ - 1397-06-11 05:23:00
بهشت برین و سرنوشت آرمین - 1397-06-10 05:29:00
عرصه داوری و عرضه دادوری - 1397-06-09 04:22:00
غدیر؛تبلور حاکمیت ملت در قامت امامت - 1397-06-08 06:35:00
درک دردها و ترک طردها - 1397-06-07 05:54:00
میزان باروری و راژمان بهره وری - 1397-06-06 07:08:00
وزیر قربانی - 1397-06-05 11:37:00
هیولای سختی و اهورای خوشبختی - 1397-06-05 06:44:00
انوار آگاهی و پندار واهی - 1397-06-04 06:57:00
کار تربیت و ابتکار تزکیت - 1397-06-03 06:44:00
بام انسانیت و مقام عقلانیت - 1397-06-02 06:46:00
صفای دل یا سودای گِل؟ - 1397-06-01 06:32:00
یک روز و یک راز - 1397-05-31 05:33:00
سیر و اسیر! - 1397-05-30 06:28:00
سخن بگوییم یا دشمن بجوییم؟ - 1397-05-29 03:31:00
من یا دشمن؟ - 1397-05-28 09:57:00
کوی عمل و کندوی عسل! - 1397-05-27 06:58:00
توهم دانایی و تفهم ادعایی - 1397-05-26 06:34:00
داوری عادلانه به سبک شهر هرت - 1397-05-24 03:09:00
استبداد و استبدادزدگی - 1397-05-23 11:22:00
طراوت اندیشه و سخاوت ریشه - 1397-05-22 05:29:00
خدا دیدن چه شیرین است! - 1397-05-20 07:45:00
زنگار چاپلوسی و رفتار سالوسی - 1397-05-18 05:59:00
سفیر گل یا صفیر گلوله؟ - 1397-05-16 07:50:00
صفای مهر در پهنای سپهر - 1397-05-15 06:37:00
موج خطر و اوج خطیر - 1397-05-14 05:31:00
حال و مجال - 1397-05-13 06:17:00
وجود یکتا و موجود بی همتا - 1397-05-12 06:18:00
اساس امت بر احساس کرامت - 1397-05-11 05:53:00
راه صلاح و نگاه اصلاح - 1397-05-10 05:43:00
بنای پل،مبنای تحول - 1397-05-09 10:03:00
خامه بلای جان خودکامه - 1397-05-08 06:33:00
چاه ویل و سپاه سیل - 1397-05-07 05:12:00
راه تقابل یا نگاه تعامل؟! - 1397-05-06 06:35:00
شکست؛ترس یا درس؟! - 1397-05-04 05:29:00
شیب هبوط و سراشیب سقوط - 1397-05-03 06:35:00
جام زهر در کام دهر - 1397-05-02 07:33:00
قفس تعصب و محبس تصلب - 1397-05-01 06:58:00
گسل طغیان و علل عصیان - 0000-00-00 00:00:00
برهوت زمین و ملکوت برین - 1397-04-30 07:05:00
مایه ترس یا سرمایه درس؟! - 1397-04-29 05:19:00
سبزکیشی و آزاداندیشی - 1397-04-28 05:12:00
پاک زیستن و بااداراک زیستن - 1397-04-27 06:53:00
قله قناعت و قلعه مناعت - 1397-04-26 06:07:00
گفتن یا شنفتن؟ - 1397-04-25 06:17:00
یار یا اغیار؟ - 1397-04-24 06:37:00
دعای خیر و ادعای غیر - 1397-04-23 07:41:00
فکر یا ذکر؟! - 1397-04-22 12:48:00
فریب تعصب و آسیب تصلب - 1397-04-21 06:52:00
نقش ویژه و نقشه آویژه - 1397-04-20 05:15:00
تراز خاشاک یا فراز افلاک؟ - 1397-04-19 06:28:00
تراز خاشاک یا فراز افلاک؟ - 1397-04-19 06:28:00
تراز خاشاک یا فراز افلاک؟ - 1397-04-19 06:28:00
تراز خاشاک یا فراز افلاک؟ - 1397-04-19 06:28:00
تراز خاشاک یا فراز افلاک؟ - 1397-04-19 06:28:00
تراز خاشاک یا فراز افلاک؟ - 1397-04-19 06:28:00
ژرف دیدن و شگرف اندیشیدن - 1397-04-17 06:13:00
اعراض یا اعتراض؟ - 1397-04-14 06:53:00
مرگ،داس دروگر یا یاس معطر؟! - 1397-04-13 11:02:00
خودکامه امیر و عامه حقیر - 1397-04-12 07:37:00
فهم عالی یا وهم خیالی؟ - 1397-04-11 06:10:00
اساس سعادت،احساس قناعت - 1397-04-10 06:33:00
پایداری و پیروزی - 1397-04-09 08:32:00
تسلیم یا تصمیم؟ - 1397-04-08 06:10:00
جمعی بسوزیم و شمعی برافروزیم - 1397-04-07 07:41:00
خانه خدا و آشیانه هدا - 1397-04-06 06:07:00
بنای طاقت بر بنیان صداقت - 1397-04-05 06:42:00
ابزار نوین ولی با افکار دیرین! - 1397-04-04 06:51:00
نورگریزی و شعورستیزی - 1397-04-03 07:29:00
جسور یا مجبور؟! - 1397-04-02 07:20:00
حیای بینش در حیات آفرینش - 1397-03-31 06:17:00
سیری به سوی زوال یا مسیری به کوی کمال؟ - 1397-03-30 06:53:00
بهترین مدیر و برترین امیر - 1397-03-29 06:47:00
واقعیت روشن و حقیقت متقن - 1397-03-21 05:44:00
داشت یا برداشت؟! - 1397-03-20 05:17:00
تعادل بهار در تکامل رفتار - 1397-03-18 06:18:00
به بهانه شب های قدر - 1397-03-17 12:02:00
جذر امید یا بذر تردید؟ - 1397-03-17 05:33:00
بینش ویژه و گزینش آویژه - 1397-03-16 06:17:00
ندای فطرت ، گوارای طینت - 1397-03-15 05:05:00
تحجر یا تفکر؟ - 1397-03-14 05:23:00
فرق عذالت شکافت! - 1397-03-14 05:15:00
گران ترین و رایگان ترین کالا - 1397-03-12 05:04:00
ذات ارزنده و صفات برازنده - 1397-03-11 05:01:00
خرد زلال یا عدد سال؟! - 1397-03-09 05:05:00
فرمان دنی و نافرمانی مدنی - 1397-03-08 05:04:00
انسان رسول و مسئول - 1397-03-07 05:28:00
خردمندترین و ورجاوندترین انسان - 1397-03-05 04:35:00
تحمُّل و تحمیل - 1397-03-04 05:21:00
انسان کریم و عظیم - 1397-02-27 05:09:00
انسان کریم و عظیم - 1397-02-27 05:09:00
انسان کریم و عظیم - 1397-02-27 05:09:00
باب تعامل و راه تکامل - 1397-02-24 06:04:00
سهم عقل و فهم نقل - 1397-02-23 06:12:00
کان معطر و دکان مطهر! - 1397-02-22 06:43:00
ننگ سربه زیری و فرهنگ ستم پذیری - 1397-02-21 06:56:00
عقل ملکوتی یا نقل طاغوتی؟! - 1397-02-18 07:19:00
حق گفتن و در خون خود خفتن! - 1397-02-17 08:14:00
رسالت معلم در تربیت نسل فردا/5 - 1397-02-16 09:50:00
نیروی رویش و تکاپوی پویش - 1397-02-16 07:25:00
خودارزی و خردورزی - 1397-02-15 07:01:00
رسالت معلم در تربیت نسل فردا/4 - 1397-02-15 06:59:00
رسالت معلم در تربیت نسل فردا/3 - 1397-02-14 09:37:00
مهر و آفرین یا نفرت و نفرین؟! - 1397-02-14 06:13:00
رسالت معلم در تربیت نسل فردا/2 - 1397-02-13 10:37:00
رسالت معلم در تربیت نسل فردا/2 - 1397-02-13 10:37:00
زندانی حاد یا قربانی بیداد؟ - 1397-02-13 06:56:00
آزمون انتظار یا قانون بهار - 1397-02-12 05:56:00
بوسه؛شور شوق و سرور ذوق! - 1397-02-11 07:28:00
فرصت ها و نصرت ها - 1397-02-09 05:27:00
آب حیات و آفتاب نجات - 1397-02-07 05:27:00
تلاش خجسته یا اغتشاش گجسته؟ - 1397-02-06 05:27:00
باج مرگ/قصه های شهر هرت /قصه نخست - 1397-02-05 06:59:00
بار زور و شعار بی شعور! - 1397-02-04 07:01:00
خطای خودشیفتگی و بلای خودفریفتگی - 1397-02-03 07:14:00
باز هم می خواهمت - 1397-02-02 06:26:00
شفای شر در دنیای بشر - 1397-01-30 07:07:00
تحصیل نظارت یا تحمیل حقارت؟! - 1397-01-27 06:08:00
یوغ ذلت یا بلوغ عزت! - 1397-01-26 05:37:00
خوداتکایی راز و رمز شکوفایی - 1397-01-24 06:04:00
نادان حقیقی و ناتوان تحقیقی - 1397-01-23 05:50:00
منش یا تنش؟! - 1397-01-22 05:53:00
انوار دیانت یا ابزار سیاست؟! - 1397-01-21 06:20:00
قومیّت یا قابلیّت؟ - 1397-01-18 07:12:00
مهارت گفت وگو یا شرارت های و هو؟ - 1397-01-16 06:28:00
کار تفنگ و ابتکار فرهنگ - 1397-01-15 07:28:00
کمال یا استکمال؟ - 1397-01-14 06:47:00
آفتاب آموزش و کتاب فروزش - 1397-01-13 06:31:00
جاز فرهمند یا اعجاز لبخند؟ - 1397-01-12 06:15:00
علی را بنگر! - 1397-01-11 08:44:00
خنجر کین بر حنجر دین! - 1397-01-11 04:40:00
تحمل بردگی و تحمیل خودکامگی - 1397-01-10 05:23:00
قابل تحلیل ،نه عامل تحمیل! - 1397-01-09 06:50:00
خواص جیره خوار و عوام ساده انگار! - 1397-01-07 08:02:00
هنر یا گهر؟ - 1397-01-06 07:20:00
هر چه نپاید،دلبستگی را نشاید - 1397-01-03 07:56:00
طینت رفتار و لینت گفتار - 1396-12-29 07:02:00
روح تفرق و روحیه تملق - 1396-12-28 05:04:00
ایده کیاست و پدیده سیاست - 1396-12-27 04:42:00
شعار هیجانی یا رفتار عقلانی؟! - 1396-12-26 05:54:00
اعراض یا اعتراض؟! - 1396-12-25 06:57:00
بی پروانه بودن یا بی پروا نبودن؟! - 1396-12-23 08:40:00
وفای غریزی و صفای مهرآمیزی - 1396-12-22 05:21:00
مانایی یا میرایی؟ - 1396-12-21 06:04:00
سند اعتماد و مستند اعتقاد - 1396-12-20 07:14:00
جهل مقدس در خدمت اهل هوس! - 1396-12-19 07:12:00
تهدیدی ویرانگر یا فرصتی بهره ور؟! - 1396-12-18 05:38:00
هماهنگ با حقیقت یا همرنگ با جماعت؟ - 1396-12-17 06:26:00
واپسین انقلاب و آخرین انتخاب - 1396-12-16 05:58:00
نبوغ ذکر و فروغ فکر - 1396-12-14 06:37:00
بالیدن یا نالیدن؟! - 1396-12-12 06:02:00
پر واداشتن و پرواداشتن! - 1396-12-11 05:53:00
خسته خاکستر یا دسته تبر؟ - 1396-12-10 05:41:00
دیوانه یا از خود بیگانه؟ - 1396-12-08 06:30:00
تندیس آفت و ابلیس سخافت - 1396-12-07 06:19:00
رذالت یا عدالت؟ - 1396-12-06 05:50:00
دیوارهای سنگی یا حصارهای فرهنگی؟! - 1396-12-05 07:10:00
شادی جاودانه در آزادی از هر بهانه - 1396-12-03 05:58:00
کار و ابتکار - 1396-12-02 07:12:00
کاروان زمان و دوران کهکشان - 1396-12-01 07:21:00
کلام نهانی و پیام پنهانی - 1396-11-30 07:35:00
نواله ای نان و جرعه ای جان - 1396-11-29 06:38:00
توده خواب و سوده سراب - 1396-11-28 07:44:00
توده خواب و سوده سراب - 1396-11-28 07:44:00
فهم استدلالی یا وهم خیالی؟! - 1396-11-27 06:59:00
نگاه استدلال یا جلوه گاه جدال؟ - 1396-11-26 06:16:00
خیابان دلالت یا بیابان ضلالت؟ - 1396-11-25 07:12:00
راه رویش و پای پویش - 1396-11-24 07:37:00
اصالت ذاتی و رسالت حیاتی - 1396-11-23 06:19:00
اصالت ذاتی و رسالت حیاتی - 1396-11-23 06:19:00
اصالت ذاتی و رسالت حیاتی - 1396-11-23 06:19:00
دیدیم......گفتیم.....! - 1396-11-22 10:07:00
بازتولید بیداد و تمجید استبداد! - 1396-11-22 07:46:00
شاهی که به یک شاهی نیرزید! - 1396-11-21 06:28:00
مسابقه در حسن سابقه - 1396-11-20 05:08:00
مسابقه در حسن سابقه - 1396-11-20 05:08:00
بنیان ئدال و راژمان استدلال - 1396-11-19 06:02:00
ایستایی و میرایی - 1396-11-18 06:18:00
از جنین تا جنان - 1396-11-17 07:03:00
خشونت ،نمادی از رعونت - 1396-11-16 05:17:00
گوهر کرامت و جوهر شخصیت - 1396-11-14 05:18:00
اعتماد یا اعتقاد؟ - 1396-11-13 05:04:00
آرمان شهر بهمن - 1396-11-12 18:14:00
تغییر یا تدمیر؟ - 1396-11-12 04:57:00
غنچه های لبخند بر لب های نژند - 1396-11-11 06:41:00
دهر غصه ها و شهر قصه ها - 1396-11-10 11:25:00
امید آینده و نوید پاینده - 1396-11-09 05:37:00
تلاشی آنی و فروپاشی ناگهانی - 1396-11-07 07:04:00
امیر موج یا اسیر موج؟! - 1396-11-06 06:51:00
باتلاق نادانی و محاق ناتوانی - 1396-11-05 06:19:00
باتلاق نادانی و محاق ناتوانی - 1396-11-05 06:19:00
باتلاق نادانی و محاق ناتوانی - 1396-11-05 06:19:00
دلالت خدا و رسالت ما - 1396-11-04 06:45:00
فروغ فکر یا نبوغ بکر - 1396-11-03 04:57:00
تاج را به تاراج دادن! - 1396-11-02 06:42:00
آستانه تحمل و کرانه تعامل - 1396-11-01 07:39:00
خندیدن با تو یا بر تو؟ - 1396-10-30 06:11:00
دکان اعتقاد و بحران اعتماد! - 1396-10-28 06:28:00
ریشه ها و اندیشه ها - 1396-10-27 06:28:00
کانون نهفته ها و قانون نگفته ها! - 1396-10-26 07:05:00
میران ناس و امیران اختلاس! - 1396-10-25 05:17:00
دوستی عزرائیل و هردمبیل! - 1396-10-24 07:15:00
بامداد بهروزی و چکاد پیروزی - 1396-10-24 04:58:00
احساس یگانگی یا هراس بیگانگی؟ - 1396-10-22 06:41:00
زنجیر وهم یا تنویر فهم؟ - 1396-10-21 07:11:00
داشتن بال و انباشتن آمال - 1396-10-20 06:24:00
روزگار یا آموزگار؟ - 1396-10-19 06:54:00
شهر عفن و دهر متعفن! - 1396-10-18 06:10:00
یاس های نور یا داس های زور؟! - 1396-10-17 05:58:00
فردا خیلی دیره! - 1396-10-16 07:11:00
بارقه از نور... - 1396-10-16 06:25:00
گویش خوار و پ.یش دشخوار! - 1396-10-15 07:00:00
کرامت انسان - 1396-10-14 12:19:00
شادی و شیادی - 1396-10-14 12:17:00
فصل پایانی یا وصل جاودانی؟ - 1396-10-13 06:59:00
آیینه فردا و گنجینه فردها! - 1396-10-12 06:43:00
روندی پویا و فرایندی پایا - 1396-10-10 05:33:00
وهم سست یا فهم درست؟ - 1396-10-09 05:32:00
انکار حقایق و فرار از منطق! - 1396-10-08 07:05:00
مایه تکامل و سرمایه تعامل - 1396-10-07 06:27:00
نعمت الهی یا نقمت تباهی؟ - 1396-10-06 07:09:00
بافته های خیالی یا یافته های استدلالی؟ - 1396-10-05 06:59:00
آیا ندانستن غیب،عیب است؟ - 1396-10-04 08:07:00
آگاهی یا تباهی؟ - 1396-10-03 05:32:00
ملت گناهکار - 1396-10-01 18:39:00
حقارت زمینه ساز اسارت - 1396-10-01 06:24:00
حقارت زمینه ساز اسارت - 1396-10-01 06:24:00
آزمون بیداد و کانون فساد - 1396-09-30 10:52:00
بیدادگر و فسادپرور - 1396-09-29 04:25:00
ریش ها یا ریشه ها؟! - 1396-09-27 06:55:00
برترین کار و بهترین ابتکار - 1396-09-26 05:25:00
مشارکت مردم - 1396-09-24 10:53:00
دغدغه بیداری و زمزمه مردم سالاری - 1396-09-24 05:51:00
هورایی یا اهورایی؟! - 1396-09-23 06:12:00
بهره مندی بهینه از کمترین نقدینه - 1396-09-21 06:38:00
زاده و آزاده - 1396-09-20 05:16:00
شکستن بال و بستن مقال - 1396-09-18 06:17:00
هر چه ظرفیت ژرف تر،شخصیت ،شگرف تر! - 1396-09-17 07:18:00
رایت ریا در ولایت ولا - 1396-09-16 06:32:00
میلاد در زمزم هدایت - 1396-09-15 07:00:00
تاب اسارت و عتاب حقارت - 1396-09-15 05:20:00
وحدت با هم ؟یا با من؟! - 1396-09-14 16:23:00
یافتن نهفته ها و دریافتن نگفته ها! - 1396-09-14 07:29:00
شمع های فروزان و خورشید درخشان - 1396-09-13 06:01:00
پاسداشت مشارکت مردم در امور - 1396-09-12 10:05:00
راه پیرورزی و شاهراه بهرورزی - 1396-09-12 07:47:00
نقاب نهانی یا قاب جاودانی؟! - 1396-09-11 06:18:00
امیران قلدر یا اسیران تکبر؟! - 1396-09-09 07:00:00
نردبان قدرت و پلکان شوکت - 1396-09-08 06:30:00
میخی بر تابوت و تاریخی پر از طاغوت - 1396-09-06 07:25:00
انسان بهروز و جامعه تیره روز - 1396-09-05 06:31:00
جذر ریشه و بذر اندیشه - 1396-09-03 08:14:00
«توان طغیان»و«امکان عِصیان»! - 1396-09-01 07:30:00
نه شکست،نه بن بست - 1396-08-30 06:20:00
نه شکست،نه بن بست - 1396-08-30 06:20:00
بینش مقدم بر گزینش - 1396-08-29 07:15:00
ذوق گفتن یا شوق شنفتن؟ - 1396-08-28 06:19:00
ذوق گفتن یا شوق شنفتن؟ - 1396-08-28 06:19:00
ذوق گفتن یا شوق شنفتن؟ - 1396-08-28 06:19:00
سرانجام نورگریزی و شعورستیزی - 1396-08-27 06:21:00
قلم پویا و زبان گویا - 1396-08-26 06:45:00
بوی هدا و سوی خدا - 1396-08-25 06:22:00
بحران مدیریت یا مدیریت بحران؟! - 1396-08-24 06:24:00
آیین آیینه ،پاکی از هر کینه - 1396-08-23 06:54:00
نیل به اهداف یا میل به اطراف؟ - 1396-08-22 07:26:00
همایش های تکراری و نمایش های تکراری - 1396-08-21 06:47:00
دو بیدعه آگاهی و ودیعه الهی - 1396-08-20 06:30:00
عاشورا مکتب بالیدن نه نالیدن - 1396-08-18 09:43:00
پند توبیخ از فرایند تاریخ - 1396-08-18 05:55:00
بهشت و مردم نیکوسرشت - 1396-08-17 06:46:00
ایثار تلاش بدون انتظار پاداش - 1396-08-16 10:05:00
فرصت و فراست - 1396-08-15 06:59:00
انصاف در گفتار و انعطاف در رفتار - 1396-08-13 07:57:00
تغییر و تدبیر - 1396-08-11 05:46:00
چکاد پیروزی یا ناکجاآباد تیره رورزی؟ - 1396-08-10 06:10:00
وقوع قدرتمداری و شیوع ریاکاری - 1396-08-09 06:27:00
اندیشه تا زنده است ،تازنده است! - 1396-08-08 07:08:00
عیار بینش و معیار گزینش - 1396-08-07 06:37:00
آزاده سلیم نه آماده تسلیم! - 1396-08-06 05:56:00
باور آیین در فرایند «داور آروین» - 1396-08-05 07:08:00
بانی ساخت و مبانی شناخت - 1396-08-04 05:38:00
فروهری و قدس انگاری - 1396-08-02 09:31:00
شراب شرور و سراب سرور - 1396-08-02 06:06:00
ستمگری و فقرآفرینی - 1396-08-01 11:39:00
شنیدن ناگفته ها و فهمیدن نهفته ها - 1396-08-01 06:17:00
کال یا در حال کمال؟! - 1396-07-30 07:12:00
مداربستگی و تک صدایی - 1396-07-29 11:03:00
حسرت جاودانه و ندامت بی کرانه! - 1396-07-29 07:28:00
گریستن یا شادزیستن؟ - 1396-07-28 05:57:00
شکوفه لبخند بر لب های نژند - 1396-07-27 06:36:00
دیوانسالاری - 1396-07-26 11:54:00
شمشیر قدرت یا اکسیر محبت؟ - 1396-07-23 10:15:00
مانع زدایی از حضور مردم - 1396-07-23 09:37:00
ثقل سامعه و جهل جامعه - 1396-07-22 07:14:00
گفتار فرهنگ یا رگبار تفنگ؟! - 1396-07-21 07:28:00
نقش مردم در امور جامعه - 1396-07-20 17:14:00
آزادی اندیشه و شادی همیشه - 1396-07-20 06:16:00
آثار و نتایج مدیریت مشارکت جویانه - 1396-07-19 11:45:00
سختی ها؛روان سوز یا انسان ساز؟ - 1396-07-19 07:09:00
سخت ترین کنش و دشوارترین واکنش - 1396-07-18 06:59:00
شباهنگ دلنواز و فرهنگ انسان ساز - 1396-07-17 05:48:00
مروارید اصلاحات و امید نجات - 1396-07-16 07:17:00
گوش های گران و چشم های نگران - 1396-07-15 08:00:00
سرشت ویژه و سرنوشت آویژه - 1396-07-13 07:23:00
نفرین یا آفرین؟ - 1396-07-11 07:50:00
درک تقرب و ترک تعصب - 1396-06-29 06:21:00
سوز زبان یا گذاز نهان؟ - 1396-06-28 07:07:00
ویژگی های مشاور - 1396-06-27 11:51:00
فردها و فرداها! - 1396-06-27 06:25:00
هر که خوب تر،مغضوب تر! - 1396-06-26 07:42:00
اسیر تحجر و بیگانه با تفکر - 1396-06-25 06:18:00
رویای ریایی یا رویت رایی؟ - 1396-06-23 05:57:00
ترک مقابل یا درک متقابل؟! - 1396-06-21 06:44:00
عادت و عبادت - 1396-06-20 06:39:00
رود زلال و سرود وصال - 1396-06-19 07:12:00
غدیر - 1396-06-18 06:31:00
هراس و اختلاس - 1396-06-18 05:03:00
آغازی دیگر و پروازی مکرر - 1396-06-16 07:26:00
کاربرد تفکر و راهبرد تدبر - 1396-06-15 07:15:00
تفکر فعال و تدبر لایزال - 1396-06-14 06:19:00
چه سایه خدا و چه آیه هدا - 1396-06-14 06:06:00
شکستن سنگ یا وارستن از فرهنگ؟! - 1396-06-13 06:18:00
خواندن یا ماندن؟ - 1396-06-12 06:09:00
نیک اندیشان نیّر و سبزکیشان خیّر - 1396-06-12 05:56:00
حج و حاجی واقعی - 1396-06-09 09:54:00
برده زار و بنده نزار - 1396-06-09 07:21:00
زاینده نور و افزاینده شعور - 1396-06-08 06:02:00
چشمه زاینده و آیینه آینده - 1396-06-06 05:43:00
ناقدان متفکر یا مقلدان متحجر؟ - 1396-06-05 06:21:00
خودکامگان امیر اند یا اسیر؟ - 1396-06-04 07:23:00
پرچم هستی و علم الستی - 1396-06-03 06:54:00
مایه تکامل و سرمایه تعامل - 1396-06-02 07:06:00
تن به تحقیر و سر به زنجیر! - 1396-06-01 06:11:00
غول قدرت یا شاغول عدالت؟ - 1396-05-31 06:15:00
زور سلطانی و غرور نادانی - 1396-05-30 06:39:00
گلی معطر با تحولی مستمر - 1396-05-29 06:13:00
زن بودن اصیل یا مردشدن بدیل؟! - 1396-05-28 05:43:00
سایه سرگردان و همسایه همسان - 1396-05-27 07:25:00
رویش دوباره و پویش بهاره - 1396-05-26 05:16:00
شعار توده یا شعور ستوده؟! - 1396-05-24 06:43:00
شعار توده یا شعور ستوده؟! - 1396-05-24 06:43:00
پاهای پایدار یا دست های دستیار؟ - 1396-05-23 05:51:00
مغزهای فکور و مولدان شعور - 1396-05-22 06:32:00
قداست،ابزار سیاست! - 1396-05-21 05:38:00
ژرف نگریستن و شگرف زیستن - 1396-05-20 06:23:00
پلی ساختنی یا پولی پرداختنی؟! - 1396-05-19 06:45:00
قاب شخصیت در ورای نقاب موقعیت - 1396-05-18 06:43:00
بیان و قلم افشاگر فساد و ستم - 1396-05-17 12:46:00
انبوه نیاز و اندوه دراز - 1396-05-17 06:38:00
عقل و عشق - 1396-05-15 06:41:00
روز حقوق بشر - 1396-05-14 11:43:00
تنهازیستن و در خفاگریستن! - 1396-05-14 06:25:00
رفتار مخلصانه یا گفتار بی پشتوانه؟ - 1396-05-12 08:39:00
جهل واهی و اهل آگاهی - 1396-05-09 05:07:00
ارزیدن و خردورزیدن - 1396-05-08 17:58:00
می سازیم یا می بازیم؟ - 1396-05-08 16:42:00
یکّه و تنها در برابر خطِّ خطا - 1396-05-07 06:39:00
زایش سوال و افزایش سگال! - 1396-05-06 11:52:00
فرهنگ و تفنگ! - 1396-05-04 06:31:00
اصل تغییر و فصل تنویر - 1396-05-03 17:07:00
نگریستن نژند و گریستن با لبخند - 1396-05-03 08:09:00
روند یا برایند؟ - 1396-05-03 06:48:00
«افزایش آگاهی» و «فرسایش تباهی» - 1396-05-02 06:50:00
سموم بیداد و هجوم استبداد - 1396-05-01 05:58:00
نماد تاو یا نوزاد گاو؟! - 0000-00-00 00:00:00
بال باور و نهال بارور - 1396-04-28 06:16:00
تحمل لاک یا تذلل هلاک؟! - 1396-04-27 06:26:00
در تکاپوی روزی یا آرزوی پیروزی؟! - 1396-04-26 06:25:00
یار یا سربار؟ - 1396-04-25 09:32:00
واژه واهی در تیراژه تناهی - 1396-04-25 05:51:00
ثار و ایثار - 1396-04-24 11:24:00
قیمت و قیامت - 1396-04-24 11:20:00
ژرفای ریشه و بلندای اندیشه - 1396-04-23 12:14:00
گاه یا نگاه؟ - 1396-04-23 05:33:00
اسیر به دنبال زنجیر! - 1396-04-22 09:46:00
چشمک ناز یا اشک نیاز؟ - 1396-04-22 07:05:00
بام کرامت و مقام انسانیت - 1396-04-21 09:32:00
بت ها و بتواره ها! - 1396-04-21 08:48:00
خودباوری و خداداوری - 1396-04-20 06:26:00
ستون بینش و قانون آفرینش - 1396-04-18 11:24:00
شادی دل ،ازادی از گِل - 1396-04-18 11:14:00
وجود خاکی و موجود افلاکی - 1396-04-17 07:19:00
سیر یا اسیر؟ - 1396-04-16 07:16:00
بهترین نوید و برترین امید - 1396-04-15 07:16:00
نیرو یا آبرو؟ - 1396-04-13 06:59:00
نیرو یا آبرو؟ - 1396-04-13 06:59:00
نیرو یا آبرو؟ - 1396-04-13 06:59:00
کالای جهان و سرای جنان - 1396-04-12 10:09:00
درک زیبایی در ترک فریبایی - 1396-04-11 12:30:00
نسیم رامش و شمیم آرامش - 1396-04-10 11:10:00
شخصیت جاذب یا هویت کاذب؟ - 1396-03-31 05:30:00
اندازه اعتدال و سازه نرمال - 1396-03-30 05:12:00
مرثیه شهید چمران در سوگ دکتر شریعتی - 1396-03-29 09:24:00
آرزوهای خفته و نیروهای نهفته - 1396-03-29 05:18:00
مردم مصمم یا هیزم جهنم؟ - 1396-03-28 05:30:00
عینک تیره روی مردمک خیره - 1396-03-27 05:12:00
تکرار تاریخ و استمرار توبیخ - 1396-03-26 05:24:00
بالنده ترین قامت عدالت - 1396-03-25 09:51:00
اثبات خورشید برای منکر شید - 1396-03-25 05:21:00
اثبات خورشید برای منکر شید - 1396-03-25 05:21:00
یک وصیت علی(ع) - 1396-03-24 09:27:00
مرگ؛نشانه زوال یا پشتوانه کمال؟ - 1396-03-24 04:53:00
آیا زشتی،زیبا شد؟... - 1396-03-22 10:07:00
یگانه و بیگانه - 1396-03-21 04:18:00
صلاح و اصلاح - 1396-03-20 05:01:00
امام حسن مجتبی(ع) و مشکلات امروز ما - 1396-03-19 13:03:00
نگرش جود و ارزش وجود - 1396-03-19 05:08:00
لال گفتن و زلال شکفتن - 1396-03-18 05:25:00
حقوق مردم در نگاه امام خمینی /1 - 1396-03-17 17:18:00
تربیت جان یا جهان؟ - 1396-03-17 05:06:00
پیرایش رذایل و آرایش فضایل - 1396-03-16 05:04:00
پیرایش رذایل و آرایش فضایل - 1396-03-16 05:04:00
پیرایش رذایل و آرایش فضایل - 1396-03-16 05:04:00
آزادی اندیشه در اندیشه امام خمینی/بخش دوم - 1396-03-15 09:36:00
آزادی اندیشه در اندیشه امام خمینی/بخش دوم - 1396-03-15 09:36:00
نظر یا منظر؟ - 1396-03-15 07:01:00
آزادی اندیشه در اندیشه امام خمینی/بخش نخست - 1396-03-14 11:12:00
ریاست ریا و سیاست سیا! - 1396-03-14 04:58:00
قصر قیصر و عصر ستمگر! - 1396-03-11 08:54:00
اداوری /قصه دوم شهر هرت - 1396-03-09 16:29:00
اهلی یا وحشی؟ - 1396-03-09 05:30:00
سایه پدر و نمایه مادر - 1396-03-08 06:09:00
تقابل یا تعامل؟ - 1396-03-07 09:05:00
تقابل یا تعامل؟ - 1396-03-07 09:05:00
تقابل یا تعامل؟ - 1396-03-07 09:05:00
تقابل یا تعامل؟ - 1396-03-07 09:05:00
تقابل یا تعامل؟ - 1396-03-07 09:05:00
لایزال یا رو به زوال؟ - 1396-03-05 06:10:00
همبستگی اجتماعی - 1396-03-01 07:05:00
وهم یا فهم؟ - 0000-00-00 00:00:00
کوکب نورانی امید در شب ظلمانی تردید! - 0000-00-00 00:00:00
مایه زوال یا سرمایه کمال؟ - 1396-02-29 06:28:00
نقد نگرش و نقل نگارش - 1396-02-27 07:58:00
استفاده ابزاری از دین - 1396-02-26 11:05:00
تفکر فعال و تدبر لایزال - 1396-02-26 10:08:00
اگه بشه چی میشه! - 1396-02-25 11:25:00
شگرف ترین شکاف و ژرف ترین انحراف - 1396-02-25 07:02:00
شهر شلوغ و وعده های دروغ! - 1396-02-24 08:12:00
خفتگان غفلت و آشفتگان رخوت - 1396-02-24 07:10:00
آزمون انتظار یا قانون بهار - 1396-02-22 08:15:00
نمود یاری و نماد وفاداری - 1396-02-21 07:14:00
راز رستگی و تراز همبستگی - 1396-02-19 06:56:00
گداختن جگر بر اخگر - 1396-02-18 06:33:00
جوانمردی یا هماوردی؟ - 1396-02-17 07:11:00
سیم خاردار و بسیم بی خار! - 1396-02-16 07:53:00
درک یا ترک؟ - 1396-02-15 05:50:00
نماد فروتنی و نمود خودشکنی - 1396-02-13 05:57:00
تحقیر نخبگان و توقیر پخمگان! - 1396-02-11 06:15:00
انعطاف در افکار و انصاف در رفتار - 1396-02-10 08:15:00
شایسته سروری و بایسته برتری - 1396-02-10 06:06:00
اوج انسانی و موج مهربانی - 1396-02-03 07:06:00
پند پیر یا تلخند تحقیر! - 1396-02-02 08:17:00
سیر کمال و مسیر آمال - 1396-01-30 07:26:00
هویت بدیل یا شخصیت اصیل؟! - 1396-01-29 06:33:00
زبان شعله ور و قلم روشنگر - 1396-01-28 06:53:00
طوع گناه و نوع نگاه! - 1396-01-27 07:22:00
تحقق آمال با تملق جهال! - 1396-01-26 11:05:00
ژرف نگری و شگرف نگاری - 1396-01-24 06:36:00
رهنوردی با زمین یا هماوردی با زمان؟ - 1396-01-23 08:11:00
علی را بنگر! - 1396-01-22 05:31:00
سختکوشی یا کاربرد بهره هوشی؟ - 1396-01-17 05:54:00
تقوا یا تخصص؟ - 1396-01-16 06:49:00
ارادت ورزیدن یا به رشادت ارزیدن؟! - 1396-01-15 06:53:00
پیروزی یا تیره رورزی؟ - 1396-01-14 07:19:00
سازنده سرشت و پردازنده سرنوشت - 1396-01-13 06:00:00
انباشتن گنجینه یا داشتن دل بی کینه؟ - 1396-01-12 08:04:00
شادی و خنده یا اندوه گزنده؟ - 1396-01-11 06:58:00
طاغوت مغرور در برهوت غرور! - 1396-01-10 07:33:00
دار دروغ و دیار بی فروغ! - 1396-01-09 07:05:00
گل یا پُل؟! - 1396-01-08 10:39:00
بیداری از خواب و بیزاری از سراب! - 1396-01-05 08:33:00
آرزوی مرگ و مرگ آرزو! - 1396-01-02 11:53:00
طناب وابستگی یا آفتاب وارستگی؟ - 1391-01-02 10:35:00
تقرب به خدا یا تقارب به کدخدا؟ - 1395-12-30 08:49:00
میم صمیم و نسیم تصمیم - 1395-12-29 19:41:00
ژرفای ریشه و شکوفایی اندیشه - 1395-12-25 07:26:00
تمنایی،ای تبلور تمنای حق! - 1395-12-24 09:59:00
استمرار سکوت یا انبار باروت؟ - 1395-12-24 07:19:00
نقاب نهانی بر قاب نادانی - 1395-12-22 07:07:00
مشکلات زندگی و آفات برازندگی - 1395-12-21 07:21:00
گام نخست و اهتمام درست - 1395-12-20 06:41:00
ابتکار یا احتکار؟! - 1395-12-18 11:44:00
زبانی برای گفتن و گوشی برای شنفتن - 1395-12-17 08:02:00
خواب شیرین و سراب نوشین - 1395-12-16 07:02:00
تعبیر رویا و تفسیر دنیا - 1395-12-15 07:03:00
پشتوانه اقتصاد ملی ما و ژاپن - 1395-12-14 10:56:00
وکالت و دلالت - 1395-12-14 07:19:00
تخت بخت و پیمودن راه سخت - 1395-12-13 06:44:00
کمال آفرین یا وبال نفرین؟ - 1395-12-12 06:17:00
فرومایگان دنی بر اریکه فراپایگان دانا - 1395-12-11 06:19:00
فرومایگان دنی بر اریکه فراپایگان دانا - 1395-12-11 06:19:00
برتری بشر بر هر شرّ - 1395-12-10 06:58:00
دادرسی مظلوم و فریادرسی محروم - 1395-12-09 07:06:00
ادبیات ایران - 1395-12-08 10:31:00
نشستن بر شاخه تاریخ و بریدن لاخه بیخ - 1395-12-08 06:54:00
رضای ملت تنها راز و رمز بقای حکومت - 1395-12-07 07:06:00
بایستگی نور و شایستگی شعور - 1395-12-06 06:13:00
عقل یا نقل؟ - 1395-12-05 05:28:00
عقل یا نقل؟ - 1395-12-05 05:28:00
عقل یا نقل؟ - 1395-12-05 05:28:00
عقل یا نقل؟ - 1395-12-05 05:28:00
عقل یا نقل؟ - 1395-12-05 05:28:00
عقل یا نقل؟ - 1395-12-05 05:28:00
فکر و ذکر - 1395-12-04 07:09:00
ستون های استوار و قانون های ماندگار - 1395-12-03 06:31:00
عیار ارزش و معیار انگیزش - 1395-12-02 07:22:00
ناله و زاری ممنوع! - 1395-12-01 11:20:00
نوشتن و درنوشتن - 1395-12-01 07:44:00
پلکان خلود و نردبان صعود - 1395-11-29 07:35:00
فانوس کور یا اقیانوس نور؟ - 1395-11-28 08:36:00
شمعی در میان جمعی! - 1395-11-27 09:43:00
شمعی در میان جمعی! - 1395-11-27 09:43:00
شمعی در میان جمعی! - 1395-11-27 09:43:00
شمعی در میان جمعی! - 1395-11-27 09:43:00
شمعی در میان جمعی! - 1395-11-27 09:43:00
پگاه زرین با نگاه نوین - 1395-11-23 07:28:00
سختی و خوشبختی - 1395-11-21 11:23:00
سخن آغازین /3 دل دیدنی ها - 1395-11-11 07:37:00
نماد بی رنگی و نمود هماهنگی - 1395-11-11 05:51:00
سخن آغازین /2 دل دیدنی ها - 1395-11-10 11:20:00
تغییر،رمز پویایی و راز پایایی - 1395-11-10 07:22:00
سرمایه کسب کمال یا مایه وزر و وبال؟ - 1395-11-09 07:25:00
سخن آغازین /1 دل دیدنی ها - 1395-11-08 10:16:00
هبتی بنیادی یا موهبتی انفرادی؟! - 1395-11-08 05:28:00
هبتی بنیادی یا موهبتی انفرادی؟! - 1395-11-08 05:28:00
سختی اندیشه یا بدبختی همیشه؟! - 1395-11-07 03:53:00
« وجیه »یا « قابل توجیه »؟! - 1395-11-06 07:01:00
بایستگان یاد و شابیستگان اعتماد - 1395-11-05 07:57:00
پندار فریفتگان و شعار خودشیفتگان! - 1395-11-04 07:23:00
اراده پولادین یا باده رنگین؟ - 1395-11-03 08:11:00
امیر فهم یا اسیر وهم؟ - 1395-11-01 04:43:00
قانون زندگی و آزمون ارزندگی - 1395-10-30 08:04:00
مانایی نام و پایایی پیام - 1395-10-29 07:17:00
لحظه آزادی و برهه شادی - 1395-10-28 07:21:00
تولید فکر و تقلید ذکر! - 1395-10-27 07:19:00
زیباترین نام و فریباترین فرنام - 1395-10-26 05:54:00
نگرش ناب و بینش صواب - 1395-10-25 07:51:00
بینش ژرف یا بینایی شگرف؟ - 1395-10-24 07:30:00
ورزشی حیاتی یا لغزشی خرافاتی؟ - 1395-10-23 10:18:00
فرایند توسعه - 1395-10-22 10:00:00
پهلوان پولادین و قهرمان راستین - 1395-10-22 06:16:00
سایه و همسایه - 1395-10-21 05:31:00
قافیه و قیافه - 1395-10-20 07:32:00
غول یا شاغول؟ - 1395-10-19 07:01:00
بریدن بیخ و نفهمیدن تاریخ - 1395-10-18 07:38:00
بال یا وبال؟ - 1395-10-17 06:27:00
مشارکت مردم - 1395-10-17 06:25:00
سنجش گزینه ها و گزینش بهینه ها - 1395-10-16 07:23:00
هر پگاه پسین با نگاه نوین - 1395-10-15 05:38:00
عوامل غرور - 1395-10-14 12:14:00
انسان های حقیر و... - 1395-10-14 07:29:00
غرور حاکمان.... - 1395-10-13 10:58:00
سبزگفتن و سرخ شکفتن! - 1395-10-13 07:04:00
کدام خود بر ما فرمان می راند؟ - 1395-10-12 12:00:00
زرینه مهر بر سینه سپهر - 1395-10-12 08:09:00
بی پر و بال با دنیایی از آمال! - 1395-10-11 07:31:00
آغاز دهمین سال فعالیت وب نامه شفیعی مطهر - 1395-10-10 10:33:00
رفتار زیبا یا گفتار فریبا؟ - 1395-10-10 06:53:00
در حال تدبیر یا در خیال تغییر؟ - 1395-10-09 09:53:00
منشور من - 1395-10-08 11:39:00
از دم تا بازدم! - 1395-10-07 07:57:00
پریدن بی پر و بالیدن بی بال! - 1395-10-06 07:38:00
اعتماد یا بحران اعتماد؟ - 1395-10-05 10:48:00
سوختن برای ساختن! - 1395-10-05 05:12:00
دلفین منشی یا کپورزیستی؟ - 1395-10-04 12:20:00
ما ز بالاییم و بالا می رویم... - 1395-10-04 05:20:00
کاری بزرگ و ابتکاری سترگ - 1395-10-03 08:46:00
مدرس و حقوق زنان - 1395-10-03 07:29:00
لحظه های پربار و لمحه های ماندگار - 1395-10-01 06:55:00
کوخ های یخین و کاخ های پوشالین! - 1395-09-26 09:07:00
فرخنده زادروز واپسین بشیر بشر - 1395-09-26 09:06:00
فرخنده زادروز واپسین بشیر بشر - 1395-09-26 09:06:00
قاب حقیقت در نقاب واثعیت - 1395-09-24 11:11:00
هر کهنی،کهنه نیست! - 1395-09-24 07:21:00
کدام ویرانگرترند؟ - 1395-09-22 09:36:00
کتاب،دریای دُرّ است و سرای تفکر - 1395-09-22 06:18:00
مهر فروزان بر سینه سپهر دوران - 1395-09-21 10:50:00
انفجار جمعیت - 1395-09-21 10:50:00
در غیاب مردم - 1395-09-20 09:12:00
حیله طناز یا وسیله پرواز! - 1395-09-20 05:44:00
بام های کوتاه و حکام دُژآگاه - 1395-09-19 07:52:00
سه آذر اهورایی/3 - 1395-09-18 12:06:00
« رفتار زیبا » یا « رُخسار فریبا »؟! - 1395-09-18 08:29:00
سه آذر جاویدان/2 - 1395-09-17 09:26:00
دل و دلبر یا سر و سرور؟ - 1395-09-17 07:07:00
سه آذر جاویدان - 1395-09-16 08:14:00
تناهی توهم و آگاهی مردم - 1395-09-16 07:12:00
بهشتی برین و سرنوشتی شیرین! - 1395-09-15 07:02:00
پاسداری و سپاسگزاری! - 1395-09-14 07:13:00
جمعی بسوزیم تا شمعی برافروزیم! - 1395-09-13 06:15:00
المی گدازان و جهنمی سوزان - 1395-09-12 03:40:00
دریای آب یا غوغای حباب؟ - 1395-09-11 05:59:00
سخنان رضوی - 1395-09-10 11:33:00
لال گفتن و زلال شکفتن! - 1395-09-10 06:48:00
قذرشناسی و غدرهراسی! - 1395-09-09 05:53:00
محمد(ص) موج خروش در مرداب خموش - 1395-09-07 09:47:00
هر که ژرف تر،کم حرف تر! - 1395-09-07 05:14:00
دل بستن و جان را رستن! - 1395-09-06 10:07:00
باروری باورها - 1395-09-06 06:36:00
ازدواج نهاد شریعت با نهاد قدرت - 1395-09-05 07:45:00
رمز رفعت و راز موفقیت - 1395-09-05 06:06:00
عصر سنگ و مردم بی فرهنگ - 1395-09-04 07:04:00
داوذری و دادوری - 1395-09-03 07:24:00
واپسین منزلگاه و آخرین پناهگاه! - 1395-09-02 03:15:00
حقوق انسان ها به عنوان شهروندان - 1395-09-01 09:58:00
شوق رهایی از طوق مینایی - 1395-09-01 05:42:00
پیام اربعین حسینی - 1395-08-30 07:24:00
جوان مولد یا انسان مقلد؟ - 1395-08-29 11:39:00
حصار مودت و سایه سار محبت! - 1395-08-26 07:15:00
خرید یا فروش علم و عقل؟ - 1395-08-24 10:35:00
خطوط زندگی و سقوط ارزندگی - 1395-08-24 06:20:00
ساز شکسته و آواز دلخسته! - 1395-08-23 07:58:00
ارزش خردورزی/3 - 1395-08-22 11:16:00
نماز،لال گفتن و زلال شکفتن! - 1395-08-22 08:04:00
ارزش خردورزی - 1395-08-21 09:43:00
بت عیان و بتواره پنهان! - 1395-08-21 07:14:00
ارزش رشد عقلانی - 1395-08-20 10:37:00
« پنجره ای باز » و « روزنه ای فراز » - 1395-08-20 06:37:00
انتقادپذیری در نگاه قرآن - 1395-08-19 10:38:00
چاپلوسی و دست بوسی! - 1395-08-19 06:33:00
نخستین انتخابات - 1395-08-18 11:08:00
بهار شکوفایی و روزگار رهایی - 1395-08-18 07:32:00
قانون طاغوت یا تار عنکبوت؟! - 1395-08-17 04:18:00
کجایی ای صفای کودکی ها؟! - 1395-08-16 08:04:00
کانون قدرت یا قانون بشریت؟! - 1395-08-16 05:31:00
انسان و جهان در چند عدد - 1395-08-15 12:07:00
پول ابزار مبادله یا عیار مجادله؟! - 1395-08-15 06:23:00
در هر سری،سِرّی است!@ - 1395-08-14 06:00:00
باز هم می خواهمت! - 1395-08-13 12:02:00
زندگان رجیم و مُردگان فهیم! - 1395-08-13 10:39:00
فرزانگی یا دیوانگی! - 1395-08-10 07:18:00
یک خاطره و یک تاریخ پرمخاطره - 1395-08-09 11:34:00
والاترین تعبیر،بالاترین تغییر است! - 1395-08-09 05:53:00
رفتاری شایگان و بهاری جاودان - 1395-08-08 07:08:00
روی ریا و دُرِّ دریا - 1395-08-06 02:43:00
بهره وری - 1395-08-05 09:04:00
عیب بزرگ انسان ها! - 1395-08-05 05:51:00
دل بستن و جان را رَستن - 1395-08-04 09:59:00
درک سایه ها در ترک مایه هاست - 1395-08-04 04:54:00
ویژگی های خودکامگان در قرآن - 1395-08-03 09:00:00
اسیران انقیاد و امیران فوق انتقاد! - 1395-08-03 05:21:00
ره آورد یک تامل! - 1395-08-02 08:40:00
هوادار شیفته یا مخالف فریفته؟ - 1395-08-02 04:52:00
دو کالای کمیاب و دو سوال بی جواب! - 1395-08-01 06:41:00
عادی تلقی کردن فساد - 1395-07-30 11:01:00
از خاکستر نژندی تا بستر توانمندی - 1395-07-30 05:51:00
اندیشه بر دار و تیشه بر دیوار! - 1395-07-29 04:34:00
آیا هنوز در به همان پاشنه نمی چرخد؟ - 1395-07-28 09:02:00
رنگ نیرنگ با انگ فرهنگ! - 1395-07-28 06:15:00
اگر تو آنجا بودی... - 1395-07-27 09:30:00
زندگی بی ستیز و همزیستی مسالمت آمیز - 1395-07-27 05:53:00
عوامی گری و قشری نگری - 1395-07-26 09:14:00
کابوسی غماز و عروسی پرناز! - 1395-07-26 06:14:00
عاشورا خط سبز عزت - 1395-07-25 09:29:00
پاسدار عزت و معمار ذلت! - 1395-07-25 07:37:00
ارمغان عاشورا - 1395-07-24 11:43:00
از ساحل شرف تا جزیره هدف! - 1395-07-24 07:23:00
خدایگان غدّار و فرمانروای قدرتمدار!/411 - 1395-07-23 06:01:00
رهبر راستین یا تاجور فرنشین؟ - 1395-07-22 06:59:00
عاشورا،مکتب بالیدن،نه شب نالیدن! - 1395-07-21 07:54:00
کدام بر که بگرییم؟/4 - 1395-07-20 09:03:00
صاف گفتن و شفاف شکفتن - 1395-07-20 05:42:00
کدام بر که بگرییم؟/2 - 1395-07-19 09:51:00
خیال باطل و آمال جاهل - 1395-07-19 07:15:00
کدام بر که بگرییم؟/1 - 1395-07-16 07:26:00
هر پگاهی پسین با نگاهی نوین - 1395-07-16 06:25:00
برگی از کتاب عاشورا - 1395-07-15 15:20:00
برگی از تحریفات عاشورا - 1395-07-14 10:49:00
نیرنگی ناگزیر در فرهنگی فراگیر - 1395-07-14 07:10:00
تحریفات عاشورا - 1395-07-12 09:52:00
مصونیت یا محدودیت؟ - 1395-07-12 06:18:00
نگاهی به جنگ هشت ساله/10 - 1395-07-11 10:53:00
ایستگاهی زیبنده یا گذرگاهی فریبنده؟ - 1395-07-11 06:21:00
نگاهی به جنگ هشت ساله/9 - 1395-07-10 08:55:00
نوای بینوایی و تنگنای تنهایی - 1395-07-10 06:16:00
نگاهی به جنگ هشت ساله/8 - 1395-07-09 20:23:00
نگاهی به جنگ هشت ساله/8 - 1395-07-09 20:23:00
آزمون ازل و قانون جنگل - 1395-07-09 05:26:00
نگاهی به جنگ هشت ساله/7 - 1395-07-08 11:59:00
خلاف باور و اختلاف نظر! - 1395-07-07 06:07:00
آمار تلفات جنگ/5 - 1395-07-06 10:14:00
سیر پویایی و مسیر شکوفایی - 1395-07-06 06:40:00
نفرین یا آفرین؟ - 1395-07-05 05:27:00
جنگ 8 ساله /2 - 1395-07-03 07:20:00
فرصت آفریتی و نصرت گزینی! - 1395-07-03 05:31:00
جنگ 8 ساله /1 - 1395-07-02 09:34:00
از بطن تا باطن - 1395-07-02 05:20:00
مهر هماره فروزان - 1395-07-01 18:15:00
کودکان کار یا انکار؟! - 1395-07-01 11:03:00
اعتماد - 0000-00-00 00:00:00
بوییدن گل و پوییدن پل! - 0000-00-00 00:00:00
غدیر،تبلور حاکمیت ملت - 1395-06-30 09:22:00
از کوهِ گفتن تا شکوهِ شکفتن! - 1395-06-30 08:23:00
کرامت ذات و سلامت حیات! - 1395-06-29 07:58:00
انسان های بزرگ با همت های سترگ - 1395-06-28 05:38:00
بن بست! - 1395-06-26 10:14:00
نخبگان آگاه و مردم بی پناه! - 1395-06-26 06:18:00
نظر آیت الله بروجردی درباره حکومت روحانیون - 1395-06-25 11:27:00
یا به چشمان خود اطمینان دارید؟ - 1395-06-24 12:04:00
نگاه خردارزی و راه اندیشه ورزی - 1395-06-24 07:28:00
آیه رحمت یا مایه زحمت؟ - 1395-06-23 08:08:00
دین باوری در چنبره خردستیزی - 1395-06-22 12:47:00
نه در امان و نه باایمان - 1395-06-22 05:46:00
عید قربان ،اوج عشق و عرفان! - 1395-06-21 18:11:00
وضوی جان! - 1395-06-21 08:05:00
صخره های کوه ،مقهور اراده های نستوه - 1395-06-21 04:46:00
نخستین کار و بهترین ابتکار! - 1395-06-20 08:35:00
آیت الله طالقانی؛نماد راستین روحانی! - 1395-06-19 12:44:00
حق ستیزی و گفتگوگریزی! - 1395-06-19 08:43:00
روشنگری و کارگری - 1395-06-18 17:13:00
کسی در میعاد - 1395-06-18 11:39:00
عاشقانه سوختن و عارفانه افروختن - 1395-06-18 06:40:00
جوشش خون لاله در میدان ژاله! - 1395-06-17 11:57:00
بستگان به زمین و وابستگان به زمان - 1395-06-17 09:26:00
فرهنگ سازی - 1395-06-16 12:45:00
واقعیت گریزی و حقیقت ستیزی - 1395-06-16 05:48:00
اقتدار حکومت - 1395-06-15 11:15:00
پارسی یا فارسی؟ - 1395-06-14 07:08:00
درد بی دردی - 1395-06-13 09:04:00
شما چی؟! - 1395-06-12 01:34:00
بستر آرام یا خاکستر آلام؟ - 1395-06-11 08:13:00
پرستوهای پرافروخته4 - 1395-06-10 12:50:00
اوج مداران و موج سواران - 1395-06-10 10:45:00
هر که پاک تر ،غمناک تر! - 1395-06-09 03:38:00
اصرار بر تداوم توسعه نیافتگی ! - 1395-06-08 08:45:00
باریکی راه و تاریکی پگاه - 1395-06-08 07:39:00
پرستوهای پرافروخته - 1395-06-07 05:46:00
کلاهبرداری،....قصه شصت و پنجم از قصه های شهر هرت - 1395-06-06 17:11:00
کاری بایسته و ابتماری شایسته - 1395-06-06 08:28:00
سیمای رایانه در قاب فرهنگ چرتکه! - 1395-06-04 10:06:00
سنگ ها و سنگرها - 1395-06-04 06:48:00
میرایی پیامد ایستایی - 1395-06-03 06:55:00
راه رهایی از یوغ جهالت ها - 1395-05-31 06:00:00
مدیر نالایق،اسیر متملّق! - 1395-05-30 07:16:00
ما زنده از آنیم که آرام نداریم... - 1395-05-29 05:45:00
تحمل رنج برای آگاهی ملت - 1395-05-28 10:29:00
صفای کودکانه و جفای بزرگسالانه! - 1395-05-28 07:36:00
یک نامه تاریخی - 1395-05-27 09:25:00
قدرت در چنبره نظارت! - 1395-05-27 06:11:00
به سوی نابودی جنگل ها! - 1395-05-26 12:44:00
حیات و حرکت - 1395-05-26 05:25:00
خودداناپنداری و خودداناانگاری - 1395-05-25 06:05:00
راه پرسوز و گداز روشنگری - 1395-05-24 17:29:00
آرزوی انتخابات آزاد - 1395-05-23 11:29:00
پویایی راز و رمز پایایی - 1395-05-23 07:04:00
نازش و نوازش - 1395-05-22 07:08:00
چه کسی مسئول قتل این کودک بی گناه است؟ - 1395-05-21 11:02:00
نخستین کلاس ابتدایی یا آغازین شگرد شکوفایی - 1395-05-21 07:02:00
همزاد من - 1395-05-20 11:29:00
رویا ؛ در میانه « روایت » و « درایت »! - 1395-05-20 07:15:00
دوران تجلیل یا بحران تحلیل؟! - 1395-05-19 08:53:00
دوست دیرین و رفیق راستین - 1395-05-19 05:12:00
زنان و لزوم خودباوری - 1395-05-18 09:32:00
مناره نور و شراره شور! - 1395-05-18 07:20:00
یک آسمان پرواز در هر بال دارم - 1395-05-17 08:00:00
حال دل / یک رباعی - 1395-05-16 11:20:00
بنای بام شب به نام مکتب - 1395-05-16 07:32:00
امید چون مهر بر سینه سپهر - 1395-05-15 07:02:00
حقوق بشر در قانون اساسی ایران - 1395-05-14 11:59:00
سهم مسلمانان در تولید جهانی - 1395-05-13 11:26:00
بهره گیری از جهان آفرینش با توان بینش - 1395-05-13 07:49:00
نعل یا لعل؟! - 1395-05-12 08:04:00
نر سرجوخه هرت زاده - 1395-05-11 12:30:00
خطِّ خطا و فنِّ فنا - 1395-05-11 07:29:00
اعتماد! - 1395-05-10 10:02:00
سیب یا آسیب؟! - 1395-05-10 06:10:00
خط صواب و خطای سراب! - 1395-05-09 08:16:00
عطر عشق - 1395-05-07 10:47:00
فردها سازنده فردا - 1395-05-06 11:18:00
تنبانی که باعث تصویب یک لایحه شد! - 1395-05-06 11:00:00
قصه های شهر هرت.قصه نخست - 1395-05-04 11:51:00
نردبان کمال یا پلکان زوال؟! - 1395-05-04 07:13:00
درستی راه یا بسیاری همراه؟ - 1395-05-03 12:31:00
اشک - 1395-05-02 11:07:00
سمند قدرت با کمند نظارت - 1395-05-02 08:05:00
از اریکه غرور تا باریکه گور! - 1395-05-01 06:30:00
ذهن شما دنیای شما را تغییر می دهد - 0000-00-00 00:00:00
دل آرام گیرد ز نام خدای - 0000-00-00 00:00:00
تندیس من - 1395-04-30 10:54:00
فانوس کور و اقیانوس نور - 1395-04-30 08:20:00
عصر تحجر و حصر تفکر - 1395-04-29 07:30:00
مدرسه بال و پر پرواز داد - 1395-04-28 10:54:00
انسان در میانه شور و شعور - 1395-04-28 06:57:00
تکبر سواره و ذلت پیاده! - 1395-04-27 10:36:00
یگانه زیستن و دوگانه نگریستن - 1395-04-27 06:59:00
رنگ ریشه دار و فرهنگ اندیشه مدار! - 1395-04-26 07:21:00
تحمل یا تقابل؟ - 1395-04-23 10:33:00
همزیستی سنت و صنعت - 1395-04-23 07:20:00
کاخ های ارباب بر فراز کوخ های خراب! - 1395-04-22 07:09:00
برابری همه شهروندان در برابر قانون - 1395-04-18 08:18:00
چه کشورهایی ناگزیراز انقلاب می شوند؟ - 1395-04-17 10:50:00
امید - 1395-04-17 07:31:00
استقامت عالَم بر قائمه قلم - 1395-04-16 17:15:00
عید فطر؛جشن رهایی! - 1395-04-15 19:32:00
بن بست! - 1395-04-15 10:37:00
تربت یا تربیت؟ - 1395-04-15 05:14:00
آزمونه رسالت در گردونه ضلالت! - 1395-04-14 05:18:00
ایران و انیران! - 1395-04-13 11:52:00
یک سر برای یک کشور! - 1395-04-13 05:10:00
نواله ای نان و هاله ای احسان! - 1395-04-12 02:04:00
بدترین نوع بی سوادی! - 1395-04-11 09:05:00
عصاره های کمال و انگاره های ضلال! - 1395-04-11 02:04:00
کار ارزش است یا ضدارزش؟ - 1395-04-10 07:57:00
قدرت،شایسته قداست یا بایسته نظارت؟ - 1395-04-10 02:25:00
آرزوهای بافتنی یا یافتنی؟! - 1395-04-09 01:39:00
نیش و نوش! - 1395-04-08 02:09:00
ترک غرور ،لازمه درک و شعور! - 1395-04-07 08:05:00
فرق عدالت شکافت! - 1395-04-06 05:13:00
شک با محک یا یقین با تلقین؟! - 1395-04-06 02:35:00
هر گونه تحول را از درون خود بیاغازیم - 1395-04-05 09:02:00
رویت آب یا رویای سراب؟! - 1395-04-05 04:22:00
بینایی یا بینش؟ - 1395-04-04 03:44:00
خط کش دولت ها - 1395-04-03 05:53:00
تله اوهام و پیله ابهام - 1395-04-03 02:43:00
نشانه داد و بهانه بیداد! - 1395-04-02 03:23:00
جایگاه ایران در کاروان توسعه بشری/2 - 1395-04-01 06:35:00
مدیریت راز ورمز موفقیت - 1395-04-01 01:27:00
جایگاه ایران در کاروان توسعه بشری/1 - 1395-03-31 06:29:00
آیین دیرین یا صنعت سنگین؟ - 1395-03-31 02:01:00
تعاریف اصلاحات - 1395-03-30 07:22:00
شعار واهیی یا شعور آگاهی؟ - 1395-03-30 01:31:00
ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است - 1395-03-29 14:00:00
معنویت و هنر - 1395-03-29 07:42:00
مشکل در بینش است یا آفرینش؟ - 1395-03-28 01:33:00
تکبر سواره و ذلت پیاده! - 1395-03-27 03:54:00
خانه از پای بست ویران است! - 1395-03-27 02:07:00
مسئولیت سنگین رهبران جامعه اسلامی - 1395-03-25 08:51:00
حصار قبله در انحصار قبیله - 1395-03-25 02:20:00
مشارکت مردم ،حلال مشکلات - 1395-03-24 04:54:00
زندگی سنگی سخت یا مومی لَخت؟ - 1395-03-24 01:56:00
آزادي انديشه در انديشه امام خميني (ره)/9 - 1395-03-23 04:19:00
انسان های آزاده و مردان بااراده - 1395-03-23 01:39:00
آزادي انديشه در انديشه امام خميني (ره)/8 - 1395-03-22 14:32:00
قرار پَخمگان و فرار نُخبگان!! - 1395-03-22 04:09:00
آزادی اندیشه در اندیشه امام خمینی(ره)/7 - 1395-03-21 04:24:00
دل،دلیل می خواهد و عقل،عقیل! - 1395-03-21 02:53:00
آزادي انديشه در انديشه امام خميني (ره)/6 - 1395-03-20 07:44:00
علم و آگاهی یا جهل و تباهی؟! - 1395-03-20 02:26:00
اعتماد مردم،عماد تفاهم - 1395-03-19 02:57:00
آزادي انديشه در انديشه امام خميني (ره)/4 - 1395-03-18 06:09:00
خودبسندگی عقل و خرد - 1395-03-18 02:47:00
رمضان؛فصل سبز دعا - 1395-03-17 08:48:00
آزادي انديشه در انديشه امام خميني (ره)/3 - 1395-03-17 07:46:00
زمین،زمینه شور است وزمان،زمانه شعور! - 1395-03-17 02:05:00
آزادی اندیشه در اندیشه امام خمینی(ه) /2 - 1395-03-16 06:11:00
یک کله برای یک ملت! - 1395-03-16 04:57:00
آزادی اندیشه در اندیشه امام خمینی(ه) /1 - 1395-03-15 08:58:00
فریفتگان فریبایی و شیفتگان زیبایی - 1395-03-15 05:00:00
اعدام اندیشه - 1395-03-14 15:21:00
فارغ از نفرین و آفرین! - 1395-03-14 08:46:00
ریشه تاریخی توسعه - 1395-03-13 06:29:00
از چشم شور تا چشمه نور! - 1395-03-13 03:51:00
نظریات آیت الله بروجردی درباره حکومت روحانیون - 1395-03-12 08:34:00
عیبجویی بزرگ ترین عیب است! - 1395-03-12 04:59:00
صف صفا و خط خطا - 1395-03-12 03:41:00
تاثیر فرهنگ بر زیبایی ذهن - 1395-03-10 07:38:00
غل های تملق و زنجیرهای تعلق - 1395-03-10 02:58:00
زیست انسانی بر مدار عزت نفس - 1395-03-09 15:21:00
بدفهمی بدتر از نفهمی!! - 1395-03-09 04:09:00
فدا گردیم و فردا را بسازیم! - 1395-03-05 08:22:00
گفتن و شنفتن! - 1395-03-05 03:56:00
غرور حاکمان عامل مشاركت گريزي مردم /7 - 1395-03-04 06:11:00
آنجا که بال هم وبال است! - 1395-03-04 03:04:00
غرور حاکمان عامل مشاركت گريزي مردم /6 - 1395-03-03 07:31:00
اقلیم دل به زور مسخر نمی شود... - 1395-03-03 04:24:00
مهدی پرچمدار عدالت - 1395-03-02 04:12:00
آرزو و تکاپو - 1395-03-02 03:18:00
غرور حاکمان عامل مشاركت گريزي مردم /4 - 1395-03-01 06:26:00
انتقادپذیری - 1395-03-01 03:25:00
غرور حاکمان عامل مشاركت گريزي مردم /3 - 0000-00-00 00:00:00
دروغ،ویرانگر اعتقاد و اعتماد! - 0000-00-00 00:00:00
غرور حاکمان عامل مشاركت گريزي مردم /2 - 0000-00-00 00:00:00
بر موج مهر تا اوج سپهر - 0000-00-00 00:00:00
غروز حاکمان ،عامل مشارکت گریزی شهروندان /1 - 0000-00-00 00:00:00
مهار قدرت با استمرار نظارت! - 0000-00-00 00:00:00
کافر دادگر یا مسلمان ستمگر؟! - 1395-02-28 07:34:00
آیینه عاشقانه - 1395-02-27 07:10:00
اقتدار حکومت - 1395-02-27 06:50:00
معرفت و عقلانیت - 1395-02-26 06:51:00
تلفیق صنعت روز با سنت دیروز! - 1395-02-26 03:55:00
مردمی مسکین بر فراز کوهی زرین! - 1395-02-25 13:17:00
آیا ما برای دموکراسی هم نیازمند غرب هستیم؟ - 1395-02-24 06:46:00
دیوان بدیل یا سلیمان اصیل؟! - 1395-02-24 04:13:00
واپس یا دلواپس؟! - 1395-02-22 11:27:00
پویایی و پایایی - 1395-02-22 07:30:00
مصمم برخیز وبا ستم بستیز! - 1395-02-21 11:51:00
زادروز فرخنده امام حسین(ع) - 1395-02-21 10:52:00
فرهنگ سازی کار کیست؟ - 1395-02-20 11:39:00
در دست، کتاب و در دل ،ایمان ناب! - 1395-02-20 06:15:00
معلم را بر صدر نشانیم و... - 1395-02-19 06:39:00
روز معلم - 1395-02-18 11:37:00
سوختن برای ساختن - 1395-02-18 08:02:00
پرواز با یک بال! - 1395-02-17 06:19:00
عید مبخث - 1395-02-16 08:55:00
قناعت و مناعت - 1395-02-16 07:49:00
رسالت معلم در تربیت نسل فردا /4 - 1395-02-15 09:07:00
شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست... - 1395-02-15 07:08:00
رسالت معلم در تربیت نسل فردا /3 - 1395-02-14 12:54:00
خردمندانه نگریستن و جاودانه زیستن - 1395-02-14 10:57:00
رسالت معلم در تربیت نسل فردا /2 - 1395-02-13 12:38:00
لحظه های حال یا قطره های زلال! - 1395-02-13 08:29:00
در حال زیستن وبا سگال نگریستن! - 1395-02-12 10:49:00
رسالت معلم در تربیت نسل فردا /1 - 1395-02-12 10:36:00
توسعه؛مشکلات تاریخی یا تاریخ مشکلات؟ - 1395-02-11 16:45:00
نبردی بی امام و پیکاری آژمان - 1395-02-11 08:39:00
برای اکرام یا اعدام؟! - 1395-02-10 11:30:00
نه تعلق ،نه تملق!! - 1395-02-10 06:37:00
آق اجازه؟! می خواهم بفهمم!! - 1395-02-09 20:19:00
زیبایی صورت و سیرت - 1395-02-09 11:05:00
همبستگی اجتماعی در نگاه اسلام / 14 - 1395-02-08 11:54:00
روایت و درایت - 1395-02-08 09:00:00
همبستگی اجتماعی در نگاه اسلام /13 - 1395-02-07 11:47:00
انتقاد و اعتقاد - 1395-02-07 08:50:00
همبستگی اجتماعی در نگاه اسلام /12 - 1395-02-06 10:55:00
موزه یا آموزه؟! - 1395-02-06 08:09:00
همبستگی اجتماعی در نگاه اسلام / 11 - 1395-02-05 11:13:00
افتادگی آموز.... - 1395-02-05 08:07:00
همبستگی اجتماعی در نگاه اسلام / 10 - 1395-02-04 11:17:00
رای رویش و پای پویش - 1395-02-04 09:30:00
همبستگی اجتماعی در نگاه اسلام / 9 - 1395-02-03 11:25:00
خط صواب و خطای خیزاب! - 1395-02-03 08:46:00
میلاد علی (ع) وروز پدر - 1395-02-02 12:55:00
همبستگی اجتماعی در نگاه اسلام / 8 - 1395-02-02 09:35:00
ایفای نقش بدون استیفای نقشه! - 1395-02-02 08:02:00
همبستگی اجتماعی در نگاه اسلام / 7 - 1395-02-01 09:21:00
جعبه جادو یا حربه هیاهو! - 1395-02-01 06:59:00
همبستگی اجتماعی در نگاه اسلام / 6 - 1395-01-31 10:16:00
یوغ و دروغ! - 1395-01-31 07:20:00
همبستگی اجتماعی در نگاه اسلام / 5 - 1395-01-30 09:44:00
بیان سلایق یا زبان منطق؟ - 1395-01-30 09:09:00
کار صالح نه رفتار طالح! - 1395-01-29 07:54:00
بشوییم دیده ها را - 1395-01-28 15:23:00
همبستگی اجتماعی در نگاه اسلام /4 مفهوم شناسي - 1395-01-28 12:13:00
نوزایی و بازشکوفایی - 1395-01-28 11:39:00
کرامت،ستون اصلی انسانیت - 1395-01-28 07:17:00
همسری و همدلی - 1395-01-25 08:26:00
همبستگی اجتماعی در نگاه اسلام /3 یک تمثیل روشنگر - 1395-01-24 10:59:00
آدم یا آدمک؟ - 1395-01-24 10:51:00
همبستگی اجتماعی در نگاه اسلام / 1 - 1395-01-21 19:43:00
ما به کدام محتاج تریم؟ - 1395-01-21 12:05:00
خردمداری و بخردمدیری! - 1395-01-21 08:41:00
تفاوت ها نشانه کمال یا بهانه ابطال؟ - 1395-01-20 07:43:00
منشور من - 1395-01-19 16:24:00
امید باروری در باور - 1395-01-19 11:47:00
بهشت و سرنوشت - 1395-01-18 08:31:00
تنازل یا تکامل؟! - 1395-01-17 07:53:00
عدالت جهانی زیر ذره بین آمارها - 1395-01-16 11:31:00
پل وتامل! - 1395-01-16 04:03:00
مال یا وبال؟! - 1395-01-15 07:37:00
هزینه های ضابطه مند بودن! - 1395-01-14 13:07:00
تغییر یا تدمیر؟! - 1395-01-14 08:18:00
زن،مظلوم همیشه تاریخ - 1395-01-11 08:32:00
تاملی بر قانون هستی - 1395-01-11 08:00:00
زیست انسانی بر مدار عزت نفس - 1395-01-10 17:07:00
نگاه درس آموزی و عبرت اندوزی - 1395-01-10 07:52:00
مرگ،آغازی برای کمال یا پایانی برای زوال؟! - 1395-01-09 07:18:00
دندان سه تومنی و دوهزاردلاری! - 1395-01-08 16:02:00
نخستین تجربه دموکراسی در قمصر - 1395-01-07 16:07:00
زهر دروغ بلای این شهر شلوغ! - 1395-01-07 08:01:00
هیچ کس ایرانی تر از دیگران نیست! - 1395-01-06 16:50:00
ریاضی؛ دانش و بینش! - 1395-01-06 08:34:00
تن آدمی شریف است به جان ادمیت... - 1395-01-05 08:15:00
برتری تشخیص خرد جمعی - 1395-01-04 17:00:00
اسارت به جرم بصارت! - 1395-01-04 07:34:00
عطری روح پرور یا سطری روشنگر - 1395-01-03 08:38:00
تحویل سال یا تحول حال؟ - 1395-01-01 07:21:00
گلبوسه سرخ بهار از سرشاخه سبز ایثار - 1394-12-29 08:18:00
به نام علی(ع) و با روش معاویه - 1394-12-28 19:06:00
نغمه ای جاودانه می ماند... - 1394-12-28 06:08:00
تکتر در باورها و تفکر در نظرها - 1394-12-27 08:01:00
نقش تحزب در جذب مشارکت عمومی/ 18 - 1394-12-26 16:47:00
شراره های شور و مناره های نور! - 1394-12-26 07:44:00
نقش تحزب در جذب مشارکت عمومی17 - 1394-12-25 18:07:00
نقش تحزب در جذب مشارکت عمومی16 - 1394-12-24 16:47:00
هر که بر خود نیست فرمانش روان... - 1394-12-24 08:46:00
نقش تحزب در جذب مشارکت عمومی15 - 1394-12-23 19:45:00
روند تکامل و فرایند تعامل - 1394-12-23 08:48:00
نقش تحزب در جذب مشارکت عمومی14 - 1394-12-22 17:06:00
تعصب یا تعقل؟! - 1394-12-22 07:32:00
گوهر معرفت - 1394-12-21 07:37:00
نقش تحزب در جذب مشارکت عمومی12 - 1394-12-20 15:45:00
آسایش و آرامش - 1394-12-20 07:55:00
آرامش در مکنت یا قناعت؟! - 1394-12-19 07:35:00
نقش تحزب در جذب مشارکت عمومی11 - 1394-12-18 18:53:00
انتقادگریزی و منتقدستیزی! - 1394-12-18 07:13:00
نقش تحزب در جذب مشارکت عمومی10 - 1394-12-17 11:14:00
دارونامه ای فرازمین و فرازمان - 1394-12-17 07:03:00
جان باختن و جانان را شناختن! - 1394-12-16 09:30:00
نقش تحزب در جذب مشارکت عمومی8 - 1394-12-08 09:59:00
شکست ها و بن بست ها! - 1394-12-08 06:41:00
نقش تحزب در جذب مشارکت عمومی7 - 1394-12-07 10:31:00
از بیرون بنالیم یا از درون ببالیم؟! - 1394-12-07 07:54:00
نقش تحزب در جذب مشارکت عمومی6 - 1394-12-05 11:35:00
کسب کمال یا ارضای آمال؟ - 1394-12-05 09:23:00
نقش تحزب در جذب مشارکت عمومی5 - 1394-12-04 14:58:00
روند آزمون یا ترفند افسون؟ - 1394-12-04 12:04:00
نقش تحزب در جذب مشارکت عمومی4 - 1394-12-03 15:08:00
کاشتن یا کشتن؟ - 1394-12-03 08:21:00
نقش تحزب در جذب مشارکت عمومی3 - 1394-12-02 16:45:00
از ستیغ درخشیدن و بی دریغ بخشیدن! - 1394-12-02 07:59:00
نقش تحزب در جذب مشارکت عمومی2 - 1394-12-01 15:04:00
نهال حکمت و کمال معرفت - 1394-12-01 06:54:00
قناعت و مناعت - 1394-11-30 08:58:00
خواص بادام / قصه های شهر هرت / قصه62 - 1394-11-29 15:28:00
سرمایه تبات و حاصل حیات - 1394-11-29 08:24:00
چشم دل باز کن... - 1394-11-28 07:45:00
آتش عشق؛سوزنده و سازنده! - 1394-11-27 07:09:00
زندگی و ارزندگی - 1394-11-26 07:14:00
خط فقر ناشی از شط فرق! - 1394-11-25 06:44:00
اندیشیدن بهتر یا کوشیدن بیشتر؟ - 1394-11-24 07:57:00
تلاش خردمندانه یا تقلای احمقانه - 1394-11-21 07:01:00
آن گاه که انسان اندیشید! - 1394-11-20 07:21:00
لزوم شناخت زمینه و زمانه - 1394-11-19 08:10:00
تخدیر ریشه ها یا تنویر اندیشه ها؟! - 1394-11-18 07:00:00
اشک چکیده،صفابخش دل و دیده! - 1394-11-15 10:24:00
مهر ومدارا ،کلید قلب انسان ها! - 1394-11-14 08:58:00
بی نفاوتی ! بلا و بلوا!! - 1394-11-13 07:00:00
در میان خارها از گل سرودن مشکل است... - 1394-11-12 06:55:00
شجره زقوم بیداد و استبداد! - 1394-11-11 07:36:00
اقیانوس عمودی!! - 1394-11-10 07:24:00
اندیشه های نو و پیشه های پیشرو! - 1394-11-09 07:35:00
هر انسان عاقل یک انسان مستقل - 1394-11-08 07:24:00
شاهینی در قفس و گلی اسیر خار و خس! - 1394-11-07 09:27:00
همه فرهیختگان،برانگیختگان اند! - 1394-11-05 07:57:00
آدم یا ادمک؟! - 1394-11-04 08:37:00
فروزندگان شمع و روشنگران جمع - 1394-11-03 10:03:00
رودی از نور و سرودی از سرور - 1394-11-02 08:19:00
درازی سایه ها و کوتاهی مایه ها - 1394-11-01 11:18:00
داور نادادور! - 1394-10-30 08:43:00
شخص های بی شخصیت! - 1394-10-29 09:41:00
هر هوسی ،قفسی است! - 1394-10-28 08:04:00
شناخت حق با عیار و معیار - 1394-10-27 10:22:00
رهاتر از موج و فراتر از اوج! - 1394-10-26 15:35:00
بیدارگران برهوت! - 1394-10-23 07:30:00
پرچم انقلابی بر دوش انقلابی قلابی! - 1394-10-22 08:33:00
خار ترس یا گل درس؟! - 1394-10-21 07:46:00
از بستر نعمت تا خاکستر نقمت! - 1394-10-20 08:13:00
چرایی زیستن در گروی چگونگی نگریستن! - 1394-10-19 09:34:00
گوهر حق بر غرور می افزاید یا بر شعور؟ - 1394-10-18 16:35:00
رویش شجر خوشبختی در بستر سختی! - 1394-10-16 03:27:00
انتقادپذیری یا کشورگیری؟ - 1394-10-14 09:17:00
کویر اهریمن و دشت سترون - 1394-10-13 09:38:00
حلقه حق و حقیقت مطلق - 1394-10-12 12:16:00
تخلیه هیجان یا تحلیه ایمان؟ - 1394-10-10 07:31:00
هر انسان یک وجدان! - 1394-10-09 08:17:00
سوختن برای ساختن! - 1394-10-08 07:01:00
روی به قبله و دل با قبیله! - 1394-10-07 06:54:00
تدبیر رمز پیروزی بر زور و زر و تزویر - 1394-10-06 08:38:00
آجر و سنگ یا فکر و فرهنگ؟! - 1394-10-05 09:16:00
قطره دریاست اگر با دریاست... - 1394-10-04 07:22:00
شراره های شور و شاخه های شعور - 1394-10-02 07:20:00
بنده یا نماینده؟! - 1394-10-01 06:05:00
زوال یلدای تباهی در زلال آفتاب آگاهی! - 1394-09-30 05:06:00
آیا انسان کم از باران است؟ - 1394-09-29 06:35:00
رویش نهال نفرین از ریشه آفرین - 1394-09-28 07:03:00
چون گُل شکفتن و در گِل خفتن!! - 1394-09-26 05:45:00
شرنگ های شر - 1394-09-25 07:08:00
قوت برای قنوت - 1394-09-24 07:27:00
حنجر مرد و خنجر درد - 1394-09-23 06:39:00
سیمای آینده در آیینه گذشته - 1394-09-22 07:27:00
هر که امیرتر،اسیرتر! - 1394-09-20 05:00:00
پایایی در پویایی است - 1394-09-19 07:52:00
قله بشکوه یا حباب انبود؟! - 1394-09-18 06:23:00
دو پدیده گزنده - 1394-09-17 06:45:00
بیش دانی و کم گویی - 1394-09-15 01:29:00
فروتنی یا توسنی؟ - 1394-09-14 07:31:00
کیست ز من دامن آلوده تر؟ - 1394-09-13 08:35:00
چکاد هدف و قله شرف - 1394-09-11 09:44:00
خودسازی - 1394-09-10 07:02:00
گفتگوی بارور یا هیاهوی ویرانگر؟! - 1394-09-09 05:05:00
گفت گو راهی برای باروری باورها - 1394-09-08 07:51:00
مرگ،برگی از کتاب زندگی - 1394-09-06 20:06:00
باید از ریشه رُست - 1394-09-06 07:56:00
قبله در انحصار یک قبیله - 1394-09-05 09:52:00
یک برگ بیداری از تاریخ تکراری - 1394-09-03 07:00:00
ننگ صیادی یا فرهنگ آزادی؟ - 1394-09-02 06:43:00
کوه و موش - 1394-09-01 06:37:00
دشمن هراسی و شگردشناسی - 1394-08-30 15:04:00
خدای بزرگ در ذهن های کوچک - 1394-08-30 07:29:00
اعتماد،استوارترین عماد! - 1394-08-28 08:04:00
نهال ذکر در ظلال فکر - 1394-08-27 08:32:00
دعا راهی به سوی خدا - 1394-08-26 07:12:00
ملاک ارزیابی حکومت ها - 1394-08-25 15:36:00
شک گذرگاهی کمال آفرین - 1394-08-25 07:23:00
تفرعن عفن فرعونی - 1394-08-24 06:50:00
مصالح مصلحت!! - 1394-08-23 06:42:00
هیجان کور یا غلیان شعور؟ - 1394-08-22 05:59:00
تبدیل دشمن غدار به دوست وفادار - 1394-08-21 15:38:00
داور دادور - 1394-08-21 05:48:00
سیما فردا در آیینه دیروز - 1394-08-20 05:04:00
رفتن یا رسیدن؟! - 1394-08-19 07:18:00
آسایش یا آرامش؟! - 1394-08-18 05:57:00
عادی تلقی کردن بیداد خطری فراتر از فساد! - 1394-08-18 05:07:00
نهال های یگانه در دامن بیگانه - 1394-08-17 19:59:00
اتلاف زمان یا اسراف انسان؟ - 1394-08-17 06:07:00
آرزوی مرگ یا مرگ ارزوها؟ - 1394-08-14 07:06:00
پارسایی وزیبایی - 1394-08-13 07:19:00
چپاول در دور تسلسل - 1394-08-12 08:08:00
در باطن هر پدیده یک حقیقت است - 1394-08-11 06:37:00
وایه وبال یا مایه کمال؟ - 1394-08-10 07:33:00
ارزش بشری - 1394-08-09 08:00:00
جانم بگیرید و جانانم دهید - 1394-08-06 09:29:00
روشنگران شهر سرب وسراب - 1394-08-05 06:28:00
عاشورا تبلور عزت و کرامت انسان / 10 - 1394-08-04 09:34:00
ارمغان عاشورا - 1394-08-03 17:47:00
خاستگاه کرامت انسان - 1394-08-03 07:34:00
احمق حق ستیز - 1394-08-03 07:08:00
برابری حقوق انسان ها - 1394-08-02 11:12:00
تاریخ سازان - 1394-07-28 05:43:00
فردایی قشنگ - 1394-07-27 05:40:00
توضیح درباره دل دیدنی ها - 1394-07-25 09:27:00
پرواز پگاهی و آواز آگاهی - 1394-07-24 06:03:00
تحویل سال یا تحول در حال؟ - 1394-07-23 05:34:00
واژه «مساوات» در قاموس شهر« مات و ممات»! - 1394-07-21 08:39:00
چوپان دروغگو بر فراز اریکه آرزو! - 1394-07-12 05:18:00
مدیریت شایعه(13) - 1394-07-11 15:00:00
ننگ عافیت طلبی! - 1394-07-11 08:35:00
مدیریت شایعه(12) راه حل ها - 1394-07-10 11:00:00
آرمان های پنداری - 1394-07-10 06:50:00
غدیر،تبلور حاکمیت ملت در قامت امامت - 1394-07-09 16:27:00
مدیریت شایعه(11) راهبردها - 1394-07-09 10:14:00
خدای ارحم الراحمین و انستان جهنم آفرین! - 1394-07-09 06:04:00
مثلث بیهودگی - 1394-07-08 08:49:00
مدیریت شایعه(10) مخاطبان شایعه - 1394-07-08 07:08:00
مدیریت شایعه(9) شایعه سازی در قرآن - 1394-07-07 09:45:00
انسان انتخابگر - 1394-07-07 07:01:00
مدیریت شایعه(8) انگیزه های شایعه پراکنی - 1394-07-06 07:34:00
رویش بذر خوشبختی در سنگلاخ سختی - 1394-07-06 05:57:00
مدال خودباوری - 1394-07-05 08:33:00
مدیریت شایعه(7)کارکرد شایعه - 1394-07-05 06:18:00
مزار ارزوها - 1394-07-04 11:31:00
مدیریت شایعه(3) انواع شایعه - 1394-07-04 06:27:00
آفتاب قلم شکافنده یلدای ستم! - 1394-07-03 07:11:00
مدیریت شایعه(3) انواع شایعه - 1394-07-03 05:30:00
مدیریت شایعه(4) رویش نهال شایعه بر بستر ضایعه - 1394-07-02 15:55:00
زیبایی های حج - 1394-07-02 06:16:00
فرق است میان بینش و بینایی - 1394-07-01 06:30:00
سال های سترون... - 1394-06-30 18:34:00
برشی کوتاه از زندگی امام باقر(ع) - 1394-06-30 06:24:00
مدیریت شایعه(2( میزان رواج شایعه - 1394-06-30 05:11:00
قدرت و محبت - 1394-06-29 10:28:00
مدیریت شایعه(1)یک تمثیل و یک تحلیل - 1394-06-29 06:28:00
شیفتگان خدمت یا فریفتگان قدرت؟! - 1394-06-28 16:34:00
کاه حقیر یا کوه کبیر؟! - 1394-06-26 17:58:00
«آزادی اندیشه» حتی برای «باطل پیشه» - 1394-06-23 06:23:00
اسارت فکر یا حقارت بکر؟ - 1394-06-22 17:06:00
نیش یا نوش؟ - 1394-06-22 07:43:00
انتقادپذیری در نگاه قرآن - 1394-06-21 11:27:00
بین«تن»ها،«تنها» ماندن! - 1394-06-21 07:19:00
شهر قلابی و شهروند قلابی / قصه پنجاه و نهم/قصه های شهر هرت - 1394-06-20 11:02:00
گرمی در گِل یا دِل - 1394-06-20 06:53:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(44) - 1394-06-19 07:48:00
آیت الله طالقانی - 1394-06-19 06:45:00
نایی برای گفتن یا نوایی برای نهفتن - 1394-06-18 10:24:00
یادواره هفده شهریور 57 - 1394-06-18 09:26:00
جئشش خون لاله در میدان ژاله - 1394-06-18 06:55:00
«نگاه نوین» و «راه بنیادین» - 1394-06-17 06:24:00
چشمه های لایزال و کرشمه های کمال - 1394-06-16 06:58:00
انسان های«هرز» ودرخت های «مهرورز» - 1394-06-15 06:13:00
زبان،معرف شخصیت انسان - 1394-06-14 06:19:00
برآیند انتخاب یا فرآیند انتصاب - 1394-06-13 07:11:00
عوام در فرایند طاعت و اطاعت - 1394-06-12 07:29:00
مشغول دل یا دل مشغولی؟ - 1394-06-11 07:10:00
شرنگ؛قاتل بی تفنگ! - 1394-06-10 10:00:00
تحمل یا تقابل؟ - 1394-06-10 06:56:00
از یلدای سیاه تا صفای پگاه - 1394-06-09 06:27:00
دل گرمی یا سرگرمی؟ - 1394-06-08 06:50:00
قلب پاک و عقل با ادراک - 1394-06-07 02:52:00
تفکیر یا تکفیر؟! - 1394-06-04 07:27:00
استمرار نوزایی یا انتظار میرایی؟ - 1394-06-03 07:16:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(36) - 1394-06-02 12:50:00
سر یا سرباز؟ - 1394-06-02 09:08:00
اسارت در دام شهرت - 1394-06-01 05:56:00
دوست داشتن محدود در فرصت محدود - 1394-05-31 10:33:00
انسانیت انسان به چیست؟ - 1394-05-30 08:19:00
پند و گزند - 1394-05-29 17:38:00
جنگ و نیرنگ - 1394-05-23 09:05:00
توان مالی یا همت عالی؟ - 1394-05-22 06:53:00
فریب فرومایگی - 1394-05-21 08:04:00
تحقق مظارکت مردم در قالب احزاب - 1394-05-20 08:45:00
منطق قاب و نقاب - 1394-05-19 04:24:00
یک نمایشنامه در دو پرده - 1394-05-19 02:04:00
تحقیر،حقیر می پرورد و تکریم،کریم! - 1394-05-18 07:03:00
حق یا تکلیف؟ - 1394-05-17 17:49:00
حرف درمانی! - 1394-05-17 07:10:00
شهر یوغ ودروغ!! - 1394-05-15 07:00:00
روز حقوق بشر و کرامت انسانی - 1394-05-14 12:45:00
مشروطیت گامی در مسیر مشارکت مردم در حکومت - 1394-05-14 11:01:00
شیفته خدمت یا فریفته قدرت؟! - 1394-05-14 07:01:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(27) - 1394-05-13 10:47:00
عصری عجیب و نسلی غریب! - 1394-05-13 07:25:00
انسان در اسارت ماشینیسم - 1394-05-12 07:02:00
روند کلاشی سرآغاز فرایند فروپاشی - 1394-05-11 07:51:00
قابلیت اصیل انسان - 1394-05-10 09:33:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(24) - 1394-05-09 08:13:00
پویایی و پایایی - 1394-05-09 05:54:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(23) - 1394-05-08 11:47:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(20) - 1394-05-06 09:40:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(19) - 1394-05-06 09:38:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(18) - 1394-05-06 09:34:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(17) - 1394-05-06 09:31:00
استفاده ابزاری از دین - 1394-05-05 06:44:00
بیان و قلم افشاگر فساد و ستم - 1394-05-04 07:27:00
ازادی مطبوعات و بیسمارک - 1394-05-03 12:12:00
آزادی مطبوعات بهترین راه مبارزه با مفاسد - 1394-05-02 06:11:00
سیاه نمایی - 1394-05-01 16:16:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(15) - 1394-04-30 17:45:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(14) - 1394-04-30 17:44:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(12) - 1394-04-30 17:43:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(11) - 1394-04-30 17:43:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(10) - 1394-04-30 17:42:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(9) - 1394-04-30 17:41:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(5) - 1394-04-30 17:40:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(4) - 1394-04-30 17:36:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(13) - 1394-04-28 11:35:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(8) - 1394-04-15 09:47:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(7) - 1394-04-14 10:43:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(3) - 1394-04-11 10:33:00
سخنان کوتاه حضرت امام حسن مجتبی(ع) - 1394-04-11 10:24:00
سخنان کوتاه امام حسن مجتبی(ع) - 1394-04-11 08:01:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(2)کاه یا گندم؟ - 1394-04-09 11:44:00
روایت هایی از رویت شهر هرت/1 - 1394-04-08 09:36:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(1) حفظ وحدت با نفی وحدانیت - 1394-04-06 10:16:00
هردمبیل،استاد تیراندازی / قصه های شهر هرت/58 - 1394-04-04 17:39:00
آمارهای زیست بوم فاجعه بار ایران - 1394-04-02 08:37:00
دولتمرد مردمی - 1394-03-30 09:25:00
شرافت - 1394-03-29 08:43:00
تبلیغ رفتاری نه شعاری!! - 1394-03-28 19:10:00
منم دلواپسم!! - 1394-03-25 10:07:00
هر انسانی منحصر به فرد است! - 1394-03-02 09:20:00
کدام کشورها برای مادر بودن بهترند؟ - 1394-02-22 05:48:00
بهارآفرین - 1394-02-16 07:25:00
شکوفایی دانش - 1394-02-15 06:45:00
فرشته فروزان - 1394-02-14 06:51:00
اندیشه یا اندیشیدن؟ - 1394-02-13 05:23:00
قواعد آزادی - 1394-02-12 06:12:00
علی را بنگر! - 1394-02-11 07:08:00
هر انسانی رسالتی دارد - 1394-02-10 10:06:00
باادراک ترین جلوه جان - 1394-02-09 15:16:00
من چرا باید ماندگار شوم؟ - 1394-02-08 06:11:00
انسان؛مسکین خاک یا فرنشین افلاک؟! - 1394-02-07 06:40:00
فانوس کور یا اقیانوس نور؟ - 1394-02-06 06:48:00
نفی آزادی انسان،نفی انسانیت اوست - 1394-02-05 07:00:00
انسان های سبزکیش ونیک اندیش - 1394-02-04 09:51:00
ثروتمندان فقیر! - 1394-02-03 07:21:00
شخصیت نوین - 1394-02-02 07:03:00
از ریشه تا اندیشه - 1394-02-01 07:39:00
سقوط بالنده - 1394-01-31 06:37:00
ناسازگاری کرامت انسان با استبداد - 1394-01-30 05:58:00
کوپن کرامت و کالای حقارت - 1394-01-29 06:56:00
شکستن بت و پرستش بتواره - 1394-01-28 17:11:00
در برابر انتقاد چه واکنشی نشان می دهید؟ - 1394-01-27 04:34:00
برتری طلبی - 1394-01-26 06:12:00
مهر مادر - 1394-01-20 10:55:00
یک خاطره واقعی از ایثار مادر - 1394-01-20 09:43:00
جرثومه های حقارت - 1394-01-19 06:49:00
پرواز لایزال - 1394-01-18 09:28:00
انسانیت انسان - 1394-01-15 09:05:00
روز طبیعت یا اعلان جنگ به طبیعت؟ - 1394-01-14 10:17:00
باور امکان در رگذر مکان - 1394-01-11 07:57:00
بی دل و دو دل - 1394-01-10 07:20:00
نوجویی و نوپویی! - 1394-01-09 08:09:00
هر کسی باید خود«کس» باشد - 1394-01-08 07:51:00
پگاه نو با نگاه نو - 1394-01-07 18:22:00
تحویل سال یا تحول در حال؟ - 1393-12-27 07:03:00
ما مرگ مزرعه را به تماشا نشسته ایم؟! - 1393-12-26 07:04:00
لزوم همزیستی با انسان ها - 1393-12-25 06:41:00
دوست دارد دوست این آشفتگی... - 1393-12-24 07:18:00
ما با تغییر ذهن خود می توانیم دنیا را تغییر دهیم - 1393-12-23 15:08:00
همه انسان ها باکرامت اند! - 1393-12-21 07:53:00
بیشتر مهر بورزیم - 1393-12-20 08:21:00
هیچ انسانی شرور آفریده نمی شود - 1393-12-18 18:29:00
هاله نور یا حیله مستور؟! - 1393-12-15 06:42:00
روز سبز خدا - 1393-12-14 11:02:00
پرسش - 1393-12-13 07:03:00
تیر زهرآگین تملق - 1393-12-12 08:02:00
تنهاشدن از تن ها! - 1393-12-10 07:48:00
جزیره رشاد و پل ارشاد - 1393-12-09 09:51:00
پای پویش - 1393-12-08 07:03:00
در همین خاک جهان دگری ساختن - 1393-12-07 07:48:00
لقای معبود یا بهشت موعود؟ - 1393-12-06 07:04:00
رعایت اصل اولویت ها در مدیریت - 1393-12-05 07:11:00
هر که پاک تر تنهاتر! - 1393-12-04 06:08:00
زور هماره منفور است - 1393-12-03 09:00:00
تغییر«من»،نه تقدیر «انجمن» - 1393-12-02 06:57:00
آزادی هویت - 1393-12-01 07:50:00
نه می توان گفت و نه نهفت! - 1393-11-30 11:03:00
عصیانگران حق باور - 1393-11-29 07:09:00
سموم سیاست - 1393-11-28 08:44:00
گنجبران و رنجبران! - 1393-11-26 08:32:00
بالش جهل - 1393-11-25 09:33:00
کاسبان فرهنگی - 1393-11-23 09:10:00
آرمان شهر بهمن - 1393-11-22 09:19:00
خاطرات انقلاب - 7 - 1393-11-20 08:40:00
خاطرات انقلاب - 6 - 1393-11-19 07:14:00
خاطرات انقلاب - 5 - 1393-11-18 07:02:00
آزادی اندیشه در اندیشه امام خمینی / 1 - 1393-11-17 07:52:00
خاطرات انقلاب - 4 - 1393-11-16 11:12:00
oخاطرات انقلاب / 3 - 1393-11-15 06:58:00
oخاطرات انقلاب / 2 /اعتصاب و تحصن فرهنگیان قمصر - 1393-11-14 10:07:00
خاطرات انقلاب /1 - 1393-11-13 08:03:00
صید ماهی نیرنگ از دریاری فرهنگ - 1393-11-11 08:25:00
تنها تجلیگاه تکثر اندیشه ها - 1393-11-10 07:19:00
فرزانگان فکور - 1393-11-08 11:27:00
رهایی خود یا خلق؟ - 1393-11-07 08:49:00
گل های تنویر - 1393-11-06 08:15:00
فانوس فضیلت - 1393-11-05 07:16:00
فرزانه باشیم نه دانه - 1393-11-04 08:24:00
بهای جان انسان - 1393-11-03 09:05:00
عقل و وحی - 1393-11-02 16:11:00
فرمانروایان ذلیل - 1393-11-01 07:09:00
شک - 1393-10-30 08:45:00
وارستگی،نفی وابستگی است - 1393-10-29 09:30:00
بی عشق نمی توان زیست - 1393-10-25 11:06:00
بهترین انقلاب - 1393-10-24 08:05:00
دست های منفعل در خدمت مغزهای فعال - 1393-10-23 10:07:00
شطرنج در شط رنج - 1393-10-22 09:54:00
حنجره های پرآواز - 1393-10-21 07:41:00
سانسور اندیشه ها - 1393-10-20 10:29:00
100خصلت رفتاری پیامبر اکرم(ص) - 1393-10-19 07:25:00
طرحهای خلاف فطرت - 1393-10-17 10:55:00
رسانه روشنگر - 1393-10-17 08:32:00
یک خانه ویک کارخانه!! - 1393-10-16 09:45:00
مدیریت سختی ها - 1393-10-15 09:25:00
هوشمندی چیست؟ - 1393-10-13 17:10:00
خدا به فریاد من برسد! - 1393-10-09 07:15:00
توهم دانایی!! - 1393-10-08 07:33:00
ثبات در مدیریت - 1393-10-07 09:56:00
میزهای باشخصیت!! - 1393-10-06 11:49:00
آدم برفی ها! - 1393-10-05 07:39:00
شکنجه قلم - 1393-10-03 06:15:00
iهشت سخن ناب از هشتمین معصوم(ع) - 1393-10-02 06:05:00
سخنان حکیمانه امام حسن مجتبی(ع) - 1393-10-01 08:59:00
نمونه هایی از رفتار پیامبر اکرم(ص) - 1393-09-30 11:51:00
حریت و اسارت - 1393-09-29 08:53:00
دنیای واژگونه! - 1393-09-28 09:16:00
بادکنکی از جنس عشق - 1393-09-27 12:12:00
با نیایش بر دروغ می افزاییم یا بر فروغ؟! - 1393-09-26 07:34:00
طراوت امروز در لطافت فردا - 1393-09-24 07:03:00
دل قرض - 1393-09-23 09:56:00
تغییر - 1393-09-22 07:29:00
بهترین آدم های زندگی - 1393-09-21 08:22:00
مشق های زلال مدرسه(18) - 1393-09-19 09:12:00
لزوم آزادی بیان - 1393-09-18 07:28:00
اندیشه های بزرگ و دلریشه های بزرگ تر! - 1393-09-17 10:09:00
بی تفاوتی در برابر ستم - 1393-09-14 06:22:00
ستمگران حقیر!! - 1393-09-12 10:45:00
مشق های زلال مدرسه(17) - 1393-09-11 06:18:00
دوست داشتنی ها - 1393-09-10 05:07:00
عقل و تکلیف - 1393-09-07 07:13:00
«عکس» یعنی«بر عکس».قصه پنجاه و چهارم / قصه های شهر هرت - 1393-09-06 06:24:00
احترام به برونداد فرایند تفکر - 1393-09-05 08:39:00
سخن از اندیشه گفتن - 1393-09-04 16:56:00
مترسک خودباخته! - 1393-09-02 07:58:00
سراب! - 1393-09-01 10:02:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 519 - 1393-08-30 04:47:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 518 - 1393-08-29 07:32:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 517 - 1393-08-27 06:00:00
مشق های زلال مدرسه(15) - 1393-08-25 08:38:00
امام سجاد(ع) و کار فرهنگی - 1393-08-24 10:27:00
امام حسین(ع) و کار فرهنگی - 1393-08-23 08:16:00
امام حسن مجتبی(ع) و کار فرهنگی - 1393-08-22 07:18:00
امام علی (ع) و کار فرهنگی - 1393-08-21 07:13:00
عاشورا خط سبز عزت و آزادگی - 1393-08-20 07:34:00
امام حسین(ع) و نهادینه کردن فرهنگ عاشورا - 1393-08-19 07:07:00
سالروز شهادت امام سجاد(ع) - 1393-08-15 11:00:00
سخنرانی بانو زینب در مجلس یزید - 1393-08-15 08:21:00
نهضت عاشورا پایاست،زیرا هماره پویاست! - 1393-08-12 07:47:00
خالی شدن شعارها از شعور - 1393-08-11 07:03:00
کدام بر که بگرییم؟! - 1393-08-10 11:59:00
اگر تو آنجا بودی... - 1393-08-09 06:47:00
گامی در بررسی تحریفات عاشورا(2) - 1393-08-08 10:36:00
گامی در بررسی تحریفات عاشورا(1) - 1393-08-07 10:46:00
هزینه فراتر از عصر بودن - 1393-08-06 07:04:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 515 - 1393-08-05 07:37:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 514 - 1393-08-03 07:13:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 513 - 1393-07-26 06:48:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 512 - 1393-07-24 11:19:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 511 - 1393-07-23 06:36:00
فضای باز سیاسی هردمبیلی! قصه پنجاه و سوم / قصه های شهر هرت - 1393-07-22 06:45:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 510 - 1393-07-20 07:34:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب / فرگرد 508 - 1393-07-18 06:57:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 507 - 1393-07-16 07:20:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 506 - 1393-07-15 08:35:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 505 - 1393-07-14 07:09:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 504 - 1393-07-09 07:48:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 503 - 1393-07-08 08:49:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 502 - 1393-07-07 08:49:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 501 - 1393-07-06 08:27:00
گاوپرستی در فرایند تکامل / قصه پنجاه و دوم / قصه های شهر هرت - 1393-07-05 10:12:00
عرض تسلیت - 1393-07-03 07:07:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 500 - 1393-07-02 07:45:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 498 - 1393-06-30 09:02:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 497 - 1393-06-29 07:10:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 494 - 1393-06-26 06:28:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 493 - 1393-06-25 09:37:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 492 - 1393-06-24 07:09:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 491 - 1393-06-23 08:51:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 490 - 1393-06-22 08:38:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 489 - 1393-06-20 08:49:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 488 - 1393-06-19 19:30:00
این کشور پیشرفته است یا عقب مانده؟! - 1393-06-18 05:10:00
یک سحن مدیریتی از امام رضا(ع) - 1393-06-16 05:07:00
خاطره تالیف یک سفرنامه - 1393-06-14 19:04:00
بازگشت از سفر آمریکا - 1393-06-14 05:11:00
فرهنگ پذیری آمریکایی ها - 1393-06-09 21:39:00
توسه انسانی؛پروژه ای نوند یا پروسه ای بلند؟ - 1393-06-08 18:34:00
بیکینی کارواش - 1393-06-03 17:45:00
راه توسعه از کجا آغاز می شود؟ - 1393-06-01 16:45:00
لزوم شناخت غرب - 1393-05-30 20:39:00
روزی رسان خداست! - 1393-05-29 17:25:00
ساعتی در دانشگاه دلاور - 1393-05-28 21:38:00
اعتماد مردم،بزرگ ترین سرمایه - 1393-05-25 19:38:00
آیین شمع زنی در کلیسا!! - 1393-05-12 16:36:00
تفاوت های فرهنگی ایران و آمریکا/8 - 1393-05-11 15:46:00
تفاوت های فرهنگی ایران و آمریکا/1 - 1393-05-09 16:58:00
بازدید از کلیسای ملی واشنگتن - 1393-05-08 15:36:00
کاخ سفید - 1393-05-07 15:16:00
عید فطر،جشن رهایی - 1393-05-06 16:11:00
اعتماد ،بزرگ ترین سرمایه - 1393-05-05 15:25:00
فرهنگ نظافت در گردشگاه های همگانی - 1393-05-05 07:47:00
بازدید از یکی از پارک های جنگلی اطراف نیوآرک - 1393-05-04 17:44:00
بازدید از یکی از پارک های جنگلی مریلند - 1393-05-04 17:42:00
نکته های ناب یک سفر/2 - 1393-05-04 08:05:00
استقرار عدالت یا گسترش سخاوت؟! - 1393-04-29 07:15:00
علی جان ! امروز ما چه کنیم؟! - 1393-04-28 05:58:00
فرق عدالت شکافت!! - 1393-04-26 05:09:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 486 - 1393-04-25 07:32:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 485 - 1393-04-24 05:53:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 484 - 1393-04-23 05:59:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 483 - 1393-04-22 06:12:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 482 - 1393-04-19 06:48:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 481 - 1393-04-18 06:35:00
طرح ملوکانه و راه حل داهیانه! - 1393-04-17 06:10:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 480 - 1393-04-16 07:07:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 479 - 1393-04-15 06:24:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 478 - 1393-04-14 06:29:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 477 - 1393-04-13 05:52:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 476 - 1393-04-12 06:13:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 475 - 1393-04-11 10:09:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 474 - 1393-04-10 07:08:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 473 - 1393-04-09 08:33:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 187 - 1393-04-08 05:59:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 472 - 1393-04-07 07:04:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 471 - 1393-04-06 07:34:00
عبرت گرفتن یا عبرت شدن؟! / قصه چهل و نهم / قصه های شهر هرت - 1393-04-05 06:26:00
- 1393-04-04 07:19:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 470 - 1393-04-03 07:11:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 469 - 1393-04-02 05:55:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 468 - 1393-04-01 05:19:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 467 - 1393-03-31 13:10:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 466 - 1393-03-28 06:59:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 465 - 1393-03-27 07:21:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 464 - 1393-03-26 06:49:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 463 - 1393-03-25 06:44:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 462 - 1393-03-24 06:19:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ ویژه نیمه شعبان - 1393-03-22 17:07:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 461 - 1393-03-21 07:47:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 460 - 1393-03-20 08:04:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 459 - 1393-03-19 07:20:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 458 - 1393-03-18 07:40:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 457 - 1393-03-17 07:25:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 456 - 1393-03-16 06:51:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 455 - 1393-03-15 09:05:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 454 - 1393-03-14 10:14:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 452 - 1393-03-09 17:35:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 451 - 1393-03-04 08:57:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 447 - 1393-02-28 13:03:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ فرگرد 446 - 1393-02-26 07:38:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد 444 - 1393-02-21 10:49:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد 443 - 1393-02-19 08:03:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد 442 - 1393-02-17 11:41:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد 441 - 1393-02-15 13:16:00
سنگ مقدس / قصه چهل هشتم - 1393-02-13 22:42:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(438) - 1393-02-07 07:01:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(437) - 1393-02-02 07:15:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(436) - 1393-01-31 07:33:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(435) - 1393-01-29 07:53:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(434) - 1393-01-27 07:06:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(433) - 1393-01-26 07:18:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(432) - 1393-01-25 07:05:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(431) - 1393-01-24 06:57:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(429) - 1393-01-20 06:48:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(428) - 1393-01-19 07:32:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(427) - 1393-01-18 06:50:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(426) - 1393-01-16 06:55:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(425) - 1393-01-14 06:48:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(424) - 1393-01-12 08:00:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(423) - 1393-01-10 04:12:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(422) - 1393-01-08 06:47:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(421) - 1393-01-05 07:31:00
فناوری فوق مدرن /قصه های شهر هرت / قصه چهل و هفتم - 1393-01-03 08:11:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(420) - 1393-01-01 06:53:00
نوروزتان پیروز - 1392-12-29 10:53:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(419) - 1392-12-28 07:04:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(418) - 1392-12-26 07:50:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(416) - 1392-12-20 01:11:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(415) - 1392-12-18 06:37:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(414) - 1392-12-16 07:36:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(413) - 1392-12-14 07:05:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(412) - 1392-12-12 06:33:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(411) - 1392-12-10 02:27:00
از زندگی عاقلانه تا بردگی ذلیلانه / قصه های شهر هرت / قصه چهل و ششم - 1392-12-08 06:17:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(410) - 1392-12-07 06:46:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(409) - 1392-12-04 07:10:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(408) - 1392-12-03 06:19:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(407) - 1392-12-02 06:41:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(406) - 1392-12-01 10:27:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(405) - 1392-11-29 08:04:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(404) - 1392-11-28 06:18:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(403) - 1392-11-26 09:57:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(402) - 1392-11-23 06:24:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(401) - 1392-11-22 06:07:00
وعده پوچ / قصه های شهر هرت / قصه چهل و پنجم - 1392-11-21 07:17:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(400) - 1392-11-19 08:44:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(399) - 1392-11-17 06:17:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(398) - 1392-11-15 08:10:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(397) - 1392-11-13 02:58:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(395) - 1392-11-09 08:04:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(394) - 1392-11-07 07:26:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(393) - 1392-11-05 07:17:00
موثرترین عامل سلطه پذیری مردم / قصه های شهر هرت / قصه چهل و چهارم - 1392-11-04 07:37:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(392) - 1392-11-02 06:32:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(391) - 1392-10-30 08:16:00
یک شعر و یک خاطره - 1392-10-26 07:37:00
جان روشن - 1392-10-25 07:23:00
معرفی آثار ئ تالیفات(19) دانستنی های زندگی(3) - 1392-10-23 05:49:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(390) - 1392-10-21 06:24:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(389) - 1392-10-18 06:13:00
- 1392-10-16 06:43:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(387) - 1392-10-14 08:16:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(386) - 1392-10-13 05:42:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(385) - 1392-10-10 07:06:00
دل دیدنی های شهر سرب سراب(383) - 1392-10-08 01:12:00
دل دیدنی های شهر سرب سراب(383) - 1392-10-06 03:37:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(382) - 1392-09-27 10:23:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(381) - 1392-09-26 05:12:00
اعلي حضرت هردمبيل و پاچه خواري و قصه هاي شهر هرت / قصه چهل و سوم - 1392-09-22 07:36:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(380) - 1392-09-20 07:30:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(379) - 1392-09-18 07:21:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(378) - 1392-09-16 07:08:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(377) - 1392-09-14 06:28:00
- 1392-09-12 06:17:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(375) - 1392-09-10 07:07:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(374) - 1392-09-08 07:34:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(373) - 1392-09-06 06:36:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(372) - 1392-09-04 08:23:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(371) - 1392-09-02 07:56:00
ماجراي قضاي حاجت هرمبيل در سهر فرنگ/قصه هاي شهر هرت/42 - 1392-08-28 08:37:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(370) - 1392-08-26 09:25:00
اگر تو آنجا بودي.... - 1392-08-22 07:28:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(369) - 1392-08-21 10:29:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(368) - 1392-08-19 10:14:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(367) - 1392-08-17 07:42:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(366) - 1392-08-15 06:31:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(365) - 1392-08-14 07:00:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(364) - 1392-08-11 05:50:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(363) - 1392-08-09 10:04:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(362) - 1392-08-07 07:10:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(361) - 1392-08-05 18:33:00
صدر اعظم فرنگ و حكيم بافرهنگ / قصه چهل و يكم / قصه هاي شهر هرت - 1392-08-04 06:48:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(360) - 1392-08-01 07:09:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(358) - 1392-07-27 06:40:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(357) - 1392-07-22 05:42:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(356) - 1392-07-20 07:02:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(355) - 1392-07-18 07:06:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(354) - 1392-07-16 06:45:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(353) - 1392-07-14 09:30:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(352) - 1392-07-12 06:47:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(351) - 1392-07-10 07:02:00
آروغ زدن ممنوع / قصه هاي شهر هرت / قصه چهلم - 1392-07-08 06:16:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(350) - 1392-07-07 07:02:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(349) - 1392-07-03 07:08:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(348) - 1392-07-01 06:27:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(347) - 1392-06-30 07:10:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(346) - 1392-06-28 10:35:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(345) - 1392-06-25 08:54:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(344) - 1392-06-23 08:29:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(343) - 1392-06-20 07:42:00
سه شنبه تلخ شيلي - 1392-06-19 07:55:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(342) - 1392-06-18 07:13:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(341) - 1392-06-16 06:06:00
بست نشيني در امام زاده چنارالدين!!/ قصه هاي شهر هرت / قصه سي و نهم - 1392-06-14 07:31:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(339) - 1392-06-12 08:13:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(338) - 1392-06-09 08:02:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(337) - 1392-06-02 08:10:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(336) - 1392-05-31 10:03:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(335) - 1392-05-29 09:42:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(334) - 1392-05-28 06:25:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(333) - 1392-05-25 07:40:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(332) - 1392-05-23 07:39:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(331) - 1392-05-22 07:06:00
اين امام زاده اي است كه با هم ساختيم - 1392-05-20 06:50:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(330) - 1392-05-16 06:18:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(329) - 1392-05-15 05:27:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(328) - 1392-05-12 10:34:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(327) - 1392-05-10 06:30:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(326) - 1392-05-08 05:53:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(325) - 1392-05-06 11:24:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(324) - 1392-05-04 05:52:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(323) - 1392-05-02 05:51:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(321) - 1392-04-29 05:35:00
هردمبيل چگونه بر شهر هرت سلطه يافت؟ / قصه سي و هفتم / قصه هاي شهر هرت - 1392-04-26 05:43:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(320) - 1392-04-25 08:17:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(319) - 1392-04-22 05:31:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(316) - 1392-04-17 06:36:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(315) - 1392-04-14 06:22:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(314) - 1392-04-12 06:18:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(313) - 1392-04-10 06:04:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(312) - 1392-04-08 07:28:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(311) - 1392-04-06 06:41:00
خودم بجا خرم بجا می خوای بزرا می خوای نزا / قصه های شهر هرت/قصه سی و ششم - 1392-04-04 06:56:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(310) - 1392-04-02 06:38:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(309) - 1392-03-31 05:55:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(308) - 1392-03-29 05:42:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب (307) - 1392-03-27 05:30:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(306) - 1392-03-24 06:54:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(305) - 1392-03-23 05:54:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(304) - 1392-03-21 11:42:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(303) - 1392-03-19 05:40:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(302) - 1392-03-13 20:19:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(301) - 1392-03-13 06:00:00
آیینه های وارونه نما / قصه های شهر هرت / قصه سی و پنجم - 1392-03-08 06:00:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(300) - 1392-03-06 09:10:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(299) - 1392-03-04 10:16:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(298) - 1392-03-01 05:56:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(296) - 1392-02-28 06:29:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(295) - 1392-02-26 05:14:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(294) - 1392-02-24 06:51:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(293) - 1392-02-23 06:35:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(292) - 1392-02-21 06:24:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(291) - 1392-02-18 05:54:00
معرفی تالیفات(18) کلیله و دمنه-جلد دوم - 1392-02-16 06:16:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(290) - 1392-02-13 07:07:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(289) - 1392-02-12 06:04:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(288) - 1392-02-10 06:17:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(287) - 1392-02-08 05:53:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(286) - 1392-02-04 06:22:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(285) - 1392-02-02 06:02:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(284) - 1392-01-31 05:57:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(283) - 1392-01-26 06:31:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(282) - 1392-01-24 06:50:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(281) - 1392-01-22 14:49:00
نقدی عالمانه بر دل دیدنی های شهر سرب و سراب - 1392-01-18 06:49:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(280) - 0000-01-01 07:56:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(276) - 1392-01-15 06:45:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(278) - 1392-01-13 06:48:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(277) - 1392-01-11 06:56:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(276) - 1392-01-09 07:31:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(275) - 1392-01-04 07:28:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(274) - 1392-01-03 07:08:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(273) - 1392-01-01 06:50:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(272) - 1391-12-29 06:15:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(271) - 1391-12-27 05:38:00
معرفي آثار و تاليفات (17) دانستني هاي زندگي(2) - 1391-12-23 06:31:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(270) - 1391-12-21 06:20:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(269) - 1391-12-20 06:13:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(268) - 1391-12-18 07:12:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(267) - 1391-12-15 06:53:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(266) - 1391-12-13 07:35:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(265) - 1391-12-11 08:28:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(264) - 1391-12-09 05:51:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(263) - 1391-12-07 06:21:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(262) - 1391-12-05 04:28:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(261) - 1391-12-03 09:28:00
ضرورت و تقدم كار فرهنگي(بخش سوم) - 1391-11-30 08:28:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(260) - 1391-11-29 07:13:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(259) - 1391-11-25 16:31:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(258) - 1391-11-24 06:15:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(258) - 1391-11-22 17:41:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(257) - 1391-11-18 07:36:00
دل ديدني هاي شهر سرب وسراب(256) - 1391-11-16 10:56:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(255) - 1391-11-12 07:53:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(254) - 1391-11-10 08:47:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(253) - 1391-11-06 07:12:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(252) - 1391-11-05 06:42:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(251) - 1391-11-03 07:19:00
بار ديگر آرش....قصه هاي شهر هرت - قصه سي و چهارم - 1391-11-01 06:24:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(250) - 1391-10-28 06:23:00
ضرورت و تقدم كار فرهنگي(بخش دوم) - 1391-10-26 07:22:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(249) - 1391-10-25 06:21:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(248) - 1391-10-23 07:28:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(247) - 1391-10-19 06:13:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(246) - 1391-10-17 07:16:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(244) - 1391-10-13 07:13:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(243) - 1391-10-11 06:40:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(242) - 1391-10-09 06:56:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(241) - 1391-10-06 07:26:00
آغاز ششمين سال فعاليت وب نامه مدارا - 1391-10-05 06:47:00
ما به هم نيازمنديم / قصه هاي شهر هرت / قصه سي و سوم - 1391-10-03 07:53:00
فايل صوتي و متن سخنان استاد شفيعي مطهر در برنامه تعزيت آفتاب - 1391-10-01 07:28:00
عاشورا،تبلور عزت و كرامت انسان - 1391-09-28 21:33:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(240) - 1391-09-28 07:27:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(239) - 1391-09-26 05:58:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(238) - 1391-09-21 07:01:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(237) - 1391-09-20 07:37:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(236) - 1391-09-18 08:31:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(235) - 1391-09-17 08:04:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(234) - 1391-09-14 07:00:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(233) - 1391-09-11 07:19:00
دوغ داغ ! / قصه هاي شهر هرت / قصه سي و دوم - 1391-09-09 07:14:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(231) / ويژه عاشورا - 1391-09-05 07:34:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(230) - 1391-09-02 07:20:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(229) - 1391-08-30 05:42:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(229) - 1391-08-29 07:28:00
- 1391-08-28 06:23:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(227) - 1391-08-26 07:24:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(226) - 1391-08-24 05:50:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(225) - 1391-08-22 05:54:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(224) - 1391-08-19 06:37:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(223) - 1391-08-18 06:27:00
دل ديدني هاي شهر سرب وسراب(222) - 1391-08-16 05:53:00
غدير، تبلور حاكميت مردم در قامت امامت - 1391-08-13 06:37:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(221) - 1391-08-12 09:14:00
مي خورم پس هستم / قصه هاي شهر هرت / قصه سي و يكم - 1391-08-11 05:49:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(220) - 1391-08-09 06:47:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(219) - 1391-08-07 07:07:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(218) - 1391-08-03 06:17:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(217) - 1391-08-01 06:58:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(216) - 1391-07-29 06:26:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(215) - 1391-07-26 06:35:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(214) - 1391-07-25 06:45:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(213) - 1391-07-23 06:57:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(212) - 1391-07-20 06:30:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(211) - 1391-07-17 06:18:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(210) - 1391-07-16 06:27:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(209) - 1391-07-14 06:34:00
مي خواستم.....ولي نتوانستم/ قصه هاي شهر هرت / قصه سي ام - 1391-07-12 06:22:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(208) - 1391-07-10 06:29:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(207) - 1391-07-08 05:40:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(206) - 1391-07-06 06:39:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(205) - 1391-07-04 06:01:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(204) - 1391-07-02 06:16:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(203) - 1391-06-29 06:36:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(202) - 1391-06-27 07:23:00
در كمال سلامتي دارم مي ميرم!! - 1391-06-25 07:13:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(201) - 1391-06-23 06:51:00
اعلي حضرت هردمبيل و انتقادپذيري / قصه بيست نهم / قصه هاي شهر هرت - 1391-06-22 06:35:00
آموزش سياست / قصه هاي شهر هرت / قصه بيست و هشتم - 1391-06-21 06:48:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(200) - 1391-06-20 07:39:00
استقلال،آزادي،جمهوري اسلامي / 17 شهريور 57 - 1391-06-18 10:37:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(199) - 1391-06-17 07:40:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(198) - 1391-06-14 07:34:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(195) - 1391-06-08 06:59:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(194) - 1391-06-06 07:31:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(193) - 1391-06-04 09:53:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(192) - 1391-06-02 06:55:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(191) - 1391-05-31 08:19:00
معرفي تاليفات(16) . كليله و دمنه . جلد نخست - 1391-05-27 07:08:00
- 1391-05-25 05:57:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(186) - 1391-05-23 06:26:00
- 1391-05-21 05:21:00
- 1391-05-19 05:17:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(186) - 1391-05-18 05:43:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(185) - 1391-05-17 05:06:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(184) - 0000-05-14 06:00:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(183) - 1391-05-12 05:32:00
دل دیدنی های شهر سرب و سراب(182) - 1391-05-11 05:40:00
معرفی آثار و تالیفات(15) - دانستنی های زندگی - 1391-05-09 05:05:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(181) - 1391-05-06 06:15:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(180) - 1391-05-05 05:38:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(179) - 1391-05-03 05:24:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(178) - 1391-05-01 05:14:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(177) - 1391-04-30 05:20:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(176) - 1391-04-28 07:06:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(175) - 1391-04-26 07:51:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(174) - 1391-04-24 06:29:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(173) - 1391-04-21 06:41:00
خاطره برگزاري نخستين دوره انتخابات مجلس پس از انقلاب - 1391-04-19 06:12:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(172) - 1391-04-18 06:55:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(171) - 1391-04-16 10:49:00
خاطره نخستین تجربه دموکراسی در بخش قمصر - 1391-04-10 05:57:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(170) - 1391-04-08 06:02:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(169) - 1391-04-05 06:10:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(168) - 1391-04-03 11:42:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(167) - 1391-04-01 09:50:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(166) - 1391-03-31 06:01:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(165) - 1391-03-30 06:31:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(164) - 1391-03-28 06:49:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(163) - 1391-03-26 06:19:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(162) - 1391-03-24 08:41:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(161) - 1391-03-22 06:41:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(160) - 1391-03-20 06:36:00
آموزش سیاست / قصه های شهر هرت / قصه بیست و هشتم - 1391-03-18 06:43:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(159) - 1391-03-16 05:20:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(158) - 1391-03-14 06:47:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(157) - 1391-03-12 10:56:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(156) - 1391-03-08 05:20:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(154) - 1391-03-04 06:28:00
درخت هاي بي ريشه و آدم هاي بي انديشه!! / قصه هاي شهر هرت / قصه بيست و هفتم - 1391-03-01 06:09:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(153) - 1391-02-01 07:38:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(151) - 1391-02-26 07:02:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(150) - 1391-02-24 05:45:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(149) - 1391-02-22 13:10:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(148) - 1391-02-20 08:44:00
معرفي آثار و تاليفات 14 / حكايات حكيمانه ش 4 - 1391-02-16 05:15:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(147) - 1391-02-13 07:11:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(146) - 1391-02-11 06:57:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(145) - 1391-02-09 06:45:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(144) - 1391-02-06 06:27:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(143) - 1391-02-04 06:59:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(142) - 1391-02-02 07:10:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(141) - 1391-01-29 07:49:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(140) - 1391-01-27 06:00:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(139) - 1391-01-25 06:13:00
- 1391-01-23 07:34:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(137) - 1391-01-21 07:49:00
آري ! اينجا شهر هرت است!! - 1391-01-19 07:12:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(136) - 1391-01-17 06:36:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(134) - 1391-01-13 07:41:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(133) - 1391-01-11 12:13:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(132) - 1391-01-05 07:28:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(131) - 1391-01-03 07:49:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(130) - 1391-01-01 07:04:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(129) - 1390-12-28 06:58:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(128) - 1390-12-26 07:29:00
تمنايي اي تبلور تمناي حق - 1390-12-24 06:29:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(127) - 1390-12-22 07:14:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(126) - 1390-12-20 06:42:00
يك جرعه غم دوست - 1390-12-19 06:09:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(125) - 1390-12-17 07:19:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(124) - 1390-12-15 06:56:00
معرفي آثار و تاليفات (13) - آيا به از اين نمي توان بود؟ جلد دوم - 1390-12-13 06:10:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(123) - 1390-12-11 07:24:00
معرفي آثار و تاليفات (12) - آيا به از اين نمي توان بود؟ جلد اول - 1390-12-09 06:52:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(122) - 1390-12-07 07:13:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(121) - 1390-12-04 09:36:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(119) - 1390-11-30 06:11:00
بنهوون های نیازمند امروز را دریابیم! - 1390-11-27 06:19:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(118) - 1390-11-25 06:44:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(117) - 1390-11-19 07:24:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(116) - 1390-11-17 06:21:00
آزادي انديشه در انديشه امام خميني(ره) - 1390-11-15 07:18:00
معرفي آثار و تاليفات (11) حكايات حكيمانه - شماره 3 - 1390-11-13 06:38:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(115) - 1390-11-11 07:02:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(114) - 1390-11-09 07:53:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(113) - 1390-11-07 06:56:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(112) - 1390-11-05 09:38:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(111) - 1390-10-01 06:59:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(110) - 1390-10-28 16:00:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(109) - 1390-10-26 08:46:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(108) - 1390-10-24 07:54:00
کرامت انسانی کیلویی چند؟!! - 1390-10-22 06:10:00
معرفي آثار و تاليفات /9 حكايات حكيمانه - شماره دو - 1390-10-20 06:47:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(107) - 1390-10-18 06:53:00
چرا گوگل پیشرفت می کند؟ - 1390-10-16 06:57:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(106) - 1390-10-14 07:08:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(105) - 1390-10-12 07:27:00
معرفي آثار و تاليفات / 8 حكايات حكيمانه - شماره نخست - 1390-10-11 07:23:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(104) - 1390-10-08 08:22:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(103) - 1390-10-06 07:51:00
متن سخنراني تحت عنوان عاشوراي فرهنگي براي احياي فرهنگ عاشورايي - 1390-10-05 11:04:00
آشفتگي خواب هردمبيل / قصه هاي شهر هرت / قصه بيست و پنجم - 1390-09-21 06:07:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(97) - 1390-09-12 06:36:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(96) - 1390-09-10 07:52:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(95) - 1390-09-08 08:16:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(94) - 1390-09-07 11:01:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(93) - 1390-09-04 07:44:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(92) - 1390-09-02 06:57:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(91) - 1390-08-30 05:53:00
معرفی کتاب «خودباوری فرهنگی» به روایت سایت کتاب قم - 1390-08-28 06:56:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(90) - 1390-08-26 09:20:00
غدير، تبلور حاكميت مردم در قامت امامت - 1390-08-24 07:18:00
برف مياد...برف مياد - 1390-08-22 08:22:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(89) - 1390-08-20 06:42:00
معرفي آثار و تاليفات / 7 : پيام هاي پيامبر(ص) - 1390-08-18 08:13:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(88) - 1390-08-16 07:20:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(87) - 1390-08-15 06:27:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(86) - 1390-08-13 05:45:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(85) - 1390-08-09 07:43:00
معرفي آثار و تاليفات / 6 - مشتقات عربي در فارسي - 1390-08-08 06:58:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(84) - 1390-08-06 07:38:00
اخلاق گفت و گو - 1390-08-04 06:46:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(83) - 1390-08-03 05:58:00
معرفي آثار و تاليفات / 5 - اركان تفكر بسيجي - 1390-07-30 06:53:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(82) - 1390-07-28 07:40:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(81) - 1390-07-26 06:54:00
آزادي در گزينش باور - 1390-07-24 06:41:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(80) - 1390-07-21 07:24:00
معرفي آثار و تاليفات : 4 - مباني و ضرورت مشاركت - 1390-07-20 06:35:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(79) - 1390-07-18 07:08:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(78) - 1390-07-16 06:53:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(77) - 1390-07-14 06:54:00
معرفی آثار و تالیفات : 3 - خودباوری فرهنگی - 1390-07-12 08:30:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(76) - 1390-07-07 07:03:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(75) - 1390-07-05 06:34:00
دیدنی های شهر سرب و سراب(74) - 1390-07-03 06:43:00
2 - پرواز قطره قصه می گوید / معرفی آثار و تالیفات - 1390-06-29 07:27:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(72) - 1390-06-26 07:45:00
هردمبيل و آيينه سحرآميز / قصه هاي شهر هرت / قصه بيست و چهارم - 1390-06-24 07:20:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(71) - 1390-06-22 07:50:00
معرفي آثار و تاليفات : 1 - منتظر اما مبارز - 1390-06-20 06:46:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(70) - 1390-06-17 07:24:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(69) - 1390-06-15 07:38:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(68) - 1390-06-13 07:38:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(67) - 1390-06-12 07:37:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(66) - 1390-06-09 06:34:00
دل ديدني هاي شهر سرب و سراب(65) - 1390-06-07 07:52:00
ذل ديدني هاي شهر سرب و سراب (64) - 1390-06-04 07:00:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(50) - 1390-04-28 07:34:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(49) ويژه نيمه شعبان - 1390-04-26 07:19:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(48) - 1390-04-25 06:39:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(47) - 1390-04-22 07:02:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(10) - 1390-04-21 07:53:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(46) - 1390-04-20 06:50:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(9) - 1390-04-19 08:32:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(45) - 1390-04-18 06:48:00
اعياد شعبانيه / ديدني هاي شهر سرب و سراب(44) - 1390-04-16 07:02:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(8) - 1390-04-15 06:13:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(43) - 1390-04-14 07:35:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(7) - 1390-04-13 06:22:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(6) - 1390-04-11 06:16:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(41) - 1390-04-10 06:56:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(40) ويژه عيد مبعث - 1390-04-09 06:25:00
به بهانه شهادت امام موسي كاظم(ع) - 1390-04-07 07:09:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(5) - 1390-04-06 06:21:00
سخن گفتن با زبان توده مردم هزينه دارد! - 1390-04-05 06:05:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(39) - 1390-04-03 06:39:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(4) - 1390-04-02 06:59:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(38) - 1390-04-01 07:14:00
تركيه؛ پيروزي اسلام در عرصه اجتماعي با روندي دموكراتيك - 1390-03-30 06:10:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(3) - 1390-03-29 08:57:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(37) - 1390-03-28 06:46:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(2) - 1390-03-27 07:38:00
صدف كعبه لب گشود و ... - 1390-03-26 06:48:00
استقرار عدالت يا گسترش سخاوت؟! - 1390-03-24 06:15:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب (۱) - 1390-03-23 06:10:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(36) - 1390-03-22 07:09:00
هردمبيل شاخدار / قصه هاي شهر هرت / قصه بيست و سوم - 1390-03-21 06:53:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(35) - 1390-03-18 06:47:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(34) - 1390-03-16 06:25:00
ديدني هاي شهر سرب و سراب(33) - 1390-03-12 06:54:00
سفرنامه من از شهر سرب و سراب(32) - 1390-03-10 05:59:00
سفرنامه من از شهر سرب و سراب(31) - 1390-03-08 16:47:00
سفرنامه من از شهر سرب و سراب(30) - 1390-03-05 11:05:00
سفرنامه من از شهر سرب و سراب(29) - 1390-03-04 07:21:00
سفرنامه من از شهر سرب و سراب(28) - 1390-03-01 07:13:00
سفرنامه من از شهر سرب و سراب(26) - 1390-02-28 06:34:00
تشخيص خردجمعي برتر است يا تشخيص باهوش ترين فرد؟ - 1390-02-24 07:37:00
- 1390-02-23 19:03:00
حقيقت والا / رباعي - 1390-02-22 08:09:00
نامه تاريخي فتحعلي شاه به سفير ايران در استانبول - 1390-02-21 06:41:00
سفرنامه من از شهر سرب و سراب(24) - 1390-02-19 06:43:00
فساد زاده استبداد است - 1390-02-18 19:09:00