#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد693

 

«غول قدرت»یا «شاغول عدالت»؟!

 

 

 هیچ انسانی آن قدر «خودساخته» و «خداشناخته» نیست

 که «قدرت» و «شوکت» در او متمرکز گردد 

و «به فساد نگراید» و «بر بیداد نیفزاید». 

«قدرت» بیرون از «دایره نظارت» 

«زور می زاید» و «بر غرور می افزاید».

«ستایش خودکامه» بدون «پایش برنامه»

از «خدیوی خداشناس»، «دیوی فرناس» می سازد.

 ولی «پایش قانونی» به همراه «پیرایش آزمونی»

از «غول قدرت»،«شاغول عدالت» می پردازد!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------------

شوکت: فرّ و شکوه،جاه و مرتبه

پایش: نظارت

خدیو: پادشاه،امیر

فَرناس: غافل،نادان،خواب آلود

غول: موجود افسانه ای بسیار بزرگ جثّه و بدهیکل،جانور مهیب

شاغول:گلوله فلزّی آویخته به نخ که در بنّایی برای امتحان کجی یا راستی پایه به کار می برند

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

-----------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 31 مرداد 1396 | 6:15 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد692 )

 

«زور سلطانی» و «غرور نادانی»!


من ناخدای بی خدایی را دیدم 

که با «زور سلطانی» و «غرور نادانی»، 

کشتی ملّت را به جای «ساحل نجات»، 

به سوی «گرداب ممات» می راند. 

به رغم راهنمایی«داوران دلسوز» و «روشنگران شب افروز»  

همچنان «راه هلاک» و «چاه مغاک» را «می پیمود»

و «پندآموزی آگاهان» و «دلسوزی همراهان» بر لجاجتش «می افزود» .

این شهریار خودکامه از بسیاری «احساس حقارت» و «تنگی ظرفیّت» ، 

در «درون مي سوخت» و «دهان منتقدان را مي دوخت»!

 در این «خودکامگی احمقانه» و «بی برنامگی ناشیانه»

همچنان «دُژآلود تاخت» تا خود و همه خلق را «نابود ساخت»!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------

ممات: مرگ،زمان مرگ

مغاک: گود،گودال

دُژآلود: خشم آلود،خشمگین،بدخو،تندخو

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 --------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 30 مرداد 1396 | 6:39 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد691

 

«گُلی مُعطّر» با «تحولّی مُستمر»!

من خودکامه ای «شیفته» و «خودفريفته» را ديدم 

كه از بوییدنِ «عطرهاي دل انگيز»،«زار»

و از «گُل هاي مُشكبيز» ،«بیزار» بود؛ 

بنابراين گلبرگ هاي گل هاي معطّر را از هم «مي گسست» 

و شيشه هاي عطر را «مي شكست». 

در نتيجه ناخواسته فضاي جامعه را «عطرآگين» 

و صحن و سراي هستي را «مُشگين» مي کرد.  

*****

 در این زمانه که خورشید خواب می ماند

سوال روزنه ها بی جواب می ماند

برای دانه پنبه همیشه کابوس است

که از توالی نسلش طناب می ماند

خوش است غنچه پرپر ولی به این امید

که از زلال وجودش گُلاب می ماند

(سروده ها از:شهین محمدی)

بیاییم «گُلی مُعطّر» و آفرینشگرِ «تحولّی مُستمر» باشیم

که با پرپرشدنمان نیز «کامِ جهان را عطرآگین» 

و «مشامِ جان را مُشگین» سازیم.

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------

زار: ناتوان،رنجور،زبون،درمانده

نزار: ناتوان،افسرده،رنجور

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

 

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران ،انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری،خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 29 مرداد 1396 | 6:13 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد690 )


«زن بودن اصیل»یا «مردشدن بدیل»! 

 

 زنانی که «آرزوی مرد بودن» 

و مردانی که «تکاپوی زن بودن» دارند،

افرادی «ساده انديش» اند و «روان پریش»،       

زیرا نمي دانند «زن بودن» و «مرد بودن»

نه به «حالت»،که به «اصالت» است! 

ارزش هر زن و هر مرد نه تنها به «جمال» ،که به «کمال» است.

آن چه در زن «می درخشد» و به او «ارزش می بخشد»،

«زن بودن اصیل»است،نه «مردشدن بدیل»!

 

#شفیعی_مطهر

 --------------------------------

بدیل: عوض،جانشین

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مرکز پخش در تهران با 25 درصد تخفیف:

انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رارزی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9

، تلفن:66973774   و  66973659

 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396 | 5:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد689

 

«سایه سرگردان» و «همسایه همسان»


من «سایه ای سرگردان» و «همسایه ای همسان» را دیدم 

که عمری است نه «رهایم می انگارد» و نه «تنهایم می گذارد». 

من با همه تلاش در «سودای ساخت» و «برای شناخت»، 

هنوز «نه او را می شناسم» و «نه از او می هراسم».

من «به هر سوی سَر می کشم» و به «هر کوی پَر می کشم»،

او همه جا چون «بال» به «دنبال» من است؛

ولی چون به سویش می روم ،«با من نمی ستیزد»،

بلکه «از من می گریزد».

 او تنها «گاهی» و «جایگاهی» تنهایم می گذارد، 

که «نور بر من نتابد» و «دَیجور مرا دریابد»؛

پس «سایه، نمادِ نور» است و این «همسایه، همزادِ هور»! 

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------- 

دَیجور:تاریکی،سیاهی

نماد: نما،نماینده

 


 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مرکز پخش در تهران :

انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رارزی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9

، تلفن:66973774   و  66973659

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 27 مرداد 1396 | 7:25 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

   #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد688

 

«رویش دوباره دانه ها»و«پویش بهاره جوانه ها»!


 

من درختانی را دیدم «پایدار» و «استوار»،

که در «دل سرد و سپید زمستان» ، «رویای سبز بهاران» را مي ديدند.

در دل دريايي آنان  هر لحظه «امواج اميد»،«معراج نويد» مي آفريد.

نه از «سَموم خزان مي افسُردند» 

و نه از «سرماي زمستان مي پژمُردند».

 از «قامت»آنان،«استقامت» را آموختم

و از «قیام» آنان،«قیامت» را.

من در «مرگ زرد پاییزی»،«گلبرگ سرخ رستاخیزی» را دیدم.

بنابراین در «درازترین یلدای سیاه» 

نباید «طلیعه سپید پگاه» را فراموش کرد. 

پس بتاب «حتی بر سینه سیاه ترین سپهر ظلم و زور» 

و «تباه ترین شب دیرپای دَیجور»

و بشتاب برای «رویش دوباره دانه ها» و «پویش بهاره جوانه ها»! 

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------

 سَموم: باد زهرآگین و خفقان آور

دَیجور: تاریکی،تیره رنگ،سیاه

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 26 مرداد 1396 | 5:16 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد686

 

«شعار توده» یا «شعور ستوده»؟!

 

 دزد واقعي كسي نیست كه «طلا و مرواريد را مي ربايد»، 

بل كسي است كه «نور خورشيد را مي آلايد».

«دزدِ زر»،«مُزدِ مختصر» را می بَرَد،

ولی آن که «نور آگاهی» و «شعور خلیفه الهی» را «می رباید»،

«صفای انسانیّت» و «ولای وحدانیّت» را «می زداید»! 

آن که «با نور تفهُّم می ستیزد»،«از شعور مردُم می پرهیزد»!

خودکامگان از «شعور توده می هراسند» و «شعارِ ستوده را می شناسند»،

بنابراین تا می توانند «بر شعار می افزایند»، ولی «شعور را می زدایند»!

«شعار توده»آن گاه سود می بخشد،که در «شعور ستوده» تبلور یابد.

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

ولاء: محبت،دوستی،یاری

تفهُّم: فهمیدن،دریافتن،درک کردن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 24 مرداد 1396 | 6:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد686

 

«شعار توده» یا «شعور ستوده»؟!

 

 دزد واقعي كسي نیست كه «طلا و مرواريد را مي ربايد»، 

بل كسي است كه «نور خورشيد را مي آلايد».

«دزدِ زر»،«مُزدِ مختصر» را می بَرَد،

ولی آن که «نور آگاهی» و «شعور خلیفه الهی» را «می رباید»،

«صفای انسانیّت» و «ولای وحدانیّت» را «می زداید»! 

آن که «با نور تفهُّم می ستیزد»،«از شعور مردُم می پرهیزد»!

خودکامگان از «شعور توده می هراسند» و «شعارِ ستوده را می شناسند»،

بنابراین تا می توانند «بر شعار می افزایند»، ولی «شعور را می زدایند»!

«شعار توده»آن گاه سود می بخشد،که در «شعور ستوده» تبلور یابد.

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

ولاء: محبت،دوستی،یاری

تفهُّم: فهمیدن،دریافتن،درک کردن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 24 مرداد 1396 | 6:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد685 )


«پاهاي پايدار» یا «دست هاي دستيار»؟!

 

 هیچ «فردی علیل» یا «ملّتی ذلیل» نیست 

که بتواند همیشه با تکیه بر «پای دیگری» یا «عصای یاوری» بایستد؛ 

بنابراين بايد بر «پاهاي پايدار»خود تكيه كند، نه بر «دست هاي دستيار».

  ملّت های دربند باید خود با «اتّکال بر خدای رحمان» و «اتّکا بر عصای عصیان»،

«با تدبیر به پاخیزند» و «با تحقیر بستیزند».

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------

یاور: مددکار،یاری دهنده،یاری ور

دستیار: یاری دهنده،مددکار،کمک کننده،همدست،معاون

اتّکال: توکّل کردن،اعتمادکردن،کار خود را به کسی وانهادن و اعتمادکردن

اتّکا: تکیه کردن،تکیه زدن به چیزی

عصیان:ترک طاعت،عدم انقیاد،نافرمانی،سرپیچی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 23 مرداد 1396 | 5:51 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد684

 

«مغزهای فکور» و «مولِّدان شعور»

 

 ملت هایی «شایسته رفاه و رستگاری» و «بایسته جاه و جهانداری» هستند،

که «مغزهای فکور را پاس می دارند» و «مولِّدان شعور را سپاس می گزارند». 

در شهری که «پَخمگان» «بر صدر می نشینند» و «قدر می بینند»،

«نُخبگان»،«خواری می بینند» و «به زاری می نشینند»!

در جوامع توسعه نیافته آنان که «قانون سیاست» و «کانون کیاست» را

«نمی فهمند»،«در وَهم اند»

و آنان که «می فهمند» «خواهان سَهم اند»!

و این «توده ناآگاه» و «خُموده بی پناه» است 

که «گنجینه ها را می بازد» و «هزینه ها را می پردازد»!

تنها «راز رهایی» و «آغاز شکوفایی» این است

که «آگاهان به پاخیزند» و با «عفریت جور و جهل و جمود بستیزند»؛

خود را «بسوزند»،تا چراغی فراراه ناآگاهان «برافروزند»!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------

جاه: قدر و شرف،علوّ منزلت،فرّ و شکوه،شان و جلال،منزلت،مقام

مولِّد: تولیدکننده،زاینده ،زایا،به وجودآورنده

 پَخمگان: کودن ها،کم عقل ها،کُندفهم ها،کم هوش ها

نُخبگان: برگزیدگان،تیزهوشان،فرزانگان

زاری:خواری،زبونی،ضعف و ناتوانی

خُموده: آتش خاموش شده،ساکت،خاموش،بیهوش

عفریت: خبیث،منکر،دیو،غول،موجود زشت و بد و سهمناک

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 22 مرداد 1396 | 6:32 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد683

 

«قداست»، ابزار «سیاست»!

 

 

 در بررسی هر «دوره از زمان» و در هر «دیار از زمین»

  «سرگذشت هر ملّت» و «سرنوشت هر امّت» ، 

این حقیقت «نهفته» را «شکفته» می سازد 

که همواره «قداست زدگی» به «قداست زدودگی » می انجامد.

اگر این «باور» در اذهان شهروندان «بارور» شود

که هر اندیشه «قابل نقل»، قطعاً «قابل نقد» است؛

در این صورت «اندیشه هیچ عقیده خردستیز» 

و «ریشه هیچ سلیقه عقل گریز»

در بستر «دایره قداست» و «بایره سیاست» نمی روُید!

 «هیچ انسانی قدّیس» و «هیچ بیانی قابل تقدیس» نیست! 

گزاره ای می تواند «باورپذیر» باشد،

که در ترازوی خرد «قابل تفسیر» باشد.

«قداست» تنها در پرتو «کیاست» قابل طرح است؛

اما آن گاه که «قداست» ابزار و آلت دست «سیاست» می شود،

بر «بنیان انسان برمی آشوبد» 

و «ارکان ایمان را درهم می کوبد»! 

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------

قداست: طهارت،پاکی

قداست زدگی: برخی از اشخاص و افکار را مقدّس دانستن

بایره: ویران،خراب،فاسد،زمین غیرقابل کشت

قِدّیس: پاک و منزّه،بسیار پارسا و مومن

تقدیس: پاک و منزّه کردن،به پاکی ستودن،به پاکی منسوب کردن

تفسیر: معنی کلامی را بیان کردن،واضح و آشکارساختن معنی سخن،شرح و بیان

کیاست: زیرکی،هوشیاری

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 21 مرداد 1396 | 5:38 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد682 )

 

«ژرف نگریستن» و «شگرف زیستن»! 

 

آن كه مي كوشد «مِه های غلیظ شبگیری» را  

با « بادبزن حصیری» بزداید، 

بسی «روان پریش» و «ساده اندیش»!

او «حقایق را نمی شناسد» و «از افراد لایق می هراسد»!

«اصل ریشه را باید شناخت» و «اهل اندیشه را باید نواخت»!

آن که «عقلش در چَشمش» و «نقلش در خَشمش» جلوه گر است،

نه «آیش»،که تنها «نمایش» را «می نگرد»

و نه«زایش»،که تنها «افزایش» را «می نگارد»!

در جهان هستی باید «ژرف نگریست» و «شگرف زیست»!

 

#شفیعی_مطهر

 ------------------------------

مِه: بخار آب پراکنده در هوای نزدیک زمین،بخاری که فضا را تیره می کند

شبگیر: سحرگاه

آیش: بارورشدن،میوه دادن،آماده کردن زمین برای کشت

شگرف: نیکو و خوش آیند،کمیاب و بی نظیر در خوبی و زیبایی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 20 مرداد 1396 | 6:23 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد681

 

«پُلی ساختنی» یا «پولی پرداختنی»؟!

 

 

«سختی بی خردی»،عامل «بدبختی ابدی»است.

آن که «با خرد بیگانه» است ،«تا ابد دیوانه» است!

«زُلال خوشبختی» و «ضَلال بدبختی» ،

از «رخسار ریشه» و «کوهسار اندیشه» سرچشمه می گیرد.

آن که خوشبخی را در «فرگاهی فرسوده می جوید»،

«راهی بیهوده می پوید»!

 کسی که «آهی جانکاه» دارد و «نگاهی به درگاه» ،

تا فرشته خوشبختی از «دَر بِدَرآید»،و در «بَرِ او بیاساید» ،

«شَعَفی خُموده» و «هَدَفی بیهوده» را انتظار می کشد.

خوشبختی،«پُلی است که باید ساخت»است،

نه «پولی است که شاید پرداخت»!

 

#شفیعی_مطهر

 -----------------------------

ضَلال: گم شدن،گمراهی

شَعَف:شادمانی،خوشحالی،خوشدلی

خُموده: خاموش شده،فرونشسته

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 19 مرداد 1396 | 6:45 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد680 )

 

 «قاب شخصیّت» در ورای« نقاب موقعیّت» 

 

 تهی مغزهای«خودباخته» و «خدانشناخته» هماره می کوشند

  «قاب شخصیّت» خود را در ورای« نقاب موقعیّت» خود پنهان دارند. 

 شخصیت هر انسان به «قُدرتِ تمییز» است،نه به «وُسعتِ میز»! 

ارزش انسان ها به «میزان درک» ارزیابی می شود،نه «بُرهان مدرک»!

بزرگی انسان باید در «جلای جان» تجلّی یابد،نه در «سیمای عنوان»!

«عیار ارزش» و «معیار پویش»، 

«گریز به اصالت» است و «پرهیز از بطالت»! 

زلال ارزش ها باید از «چشمه سار درون بجوشد»

و بر «بستر جویبار برون بخروشد»!

 باید «از ریشه رویید» و «گُلِ اندیشه را بویید»! 

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------------

تمییز :بازشناختن،جداکردن،بازشناسی،تشخیص

بُرهان : دلیل،حجت،دلیل قاطع

جلاء: صیقل دادن و زدودن زنگار و آلودگی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | 6:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

بیان و قلم،افشاگر فساد و ستم

 (بحث واره ای به بهانه روز خبرنگار)

#شفیعی_مطهر

 

 کار مبارزه با مفاسد اخلاقی،اجتماعی و اقتصادی عمری به درازای همه دولت ها در طول تاریخ و عرض جغرافیا دارد !

  دولت پیشین خود را پاکدست ترین دولت تاریخ می دانست و رئیس دولت مدعی بود لیست فاسدان را در جیب خود دارد!و حتی رسالت تاریخی خود را مبارزه با مفاسد و فاسدان می دانست! 

اما حالا روزی نیست که پرونده ای تازه از مفاسد پنهان آنان افشا نشود.

 پس راه مبارزه قطعي و مستمر با مفاسد - اعم از اقتصادي ، سياسي و اجتماعي - به نظر شما چيست؟

 من باور قطعي دارم كه اگر مسئولان صادقانه قصد مبارزه با همه انواع مفاسد را دارند، بيايند قلم و بيان مطبوعات را كاملا آزاد بگذارند ؛ در نتيجه در حتي كوتاه مدت چه بسيار دست هاي كثيف متجاوزان اقتصادي ، اجتماعي و... را  مي گيرند و رسوا مي كنند . از آن گذشته چنين افرادي فاسد وقتي  ببينند هزاران چشم و گوش روزنامه نگاران ، نويسندگان ، وبلاگ نويسان و فعالان فضای مجازی همه رفتارها و گفتارهاي آنان را رصد مي كنند ، هرگز جرات نمي كنند ذره اي انحراف در قول و عملشان پديدار شود. 

حتی اگر در دوران هشت ساله دولت پیشین،قلم و بیان مطبوعات و رسانه های حقیقی و مجازی آزاد بود،در همان روزهای اول طشت رسوایی متجاوزان به بیت المال از بام آزادی مطبوعات فرومی افتاد!

  در جامعه اي كه آزادي قلم و بيان در مطبوعات ، كتاب ها و ساير رسانه هاي شنيداري و ديداري و نوشتاري جلوه گر باشد ، هر مقام و مسئول خود را در اتاقي شيشه اي مي بيند كه همه حركات  او زير نظر و پيش چشم هزاران افراد ديده ور قرار دارد.

  يافته هاي تحقيقات نشان داده كه در كشورهاي استبدادي ، مفاسد ۳۳برابر كشورهاي دموكراسي است . 

 ذيلا  نمونه هایی از كارهاي شجاعانه ژورناليست هاي ایرانی و خارجی  را مي بينيد  كه يكي از آن ها به جنگي خانمانسوز و ضد بشري  پايان داد.

     مجله لايف، در تاريخ 26 نوامبر 1965 ، تحت عنوان واقعيت عريان جنگ ويتنام عکسي از Paul Schutzers  را روي جلد مجله  خود منتشر كرد.

 اين عکس در زمان جنگ ويتنام چريک ويت کنگي را نشان مي‌داد که به اسارت نيروهاي آمريکايي درآمده. پس از انتشار اين عکس و خبر مرتبط با آن در مجله لايف بود که مردم آمريکا به حمايت خود از جنگ ويتنام خاتمه دادند. Schutzers که يکي از بهترين عکاسان مجله لايف بود، سال 1967 درحالي که براي انجام عکاسي از جنگ اعراب و اسرائيل رفته بود، جان خود را از دست داد.

 مقابله با آزاد اندیشی خبرنگاران در هر کشوری که همواره داعیه دار دموکراسی و جریان آزاد اطلاعات بوده است، موضوع جدیدی نيست. این نوع رفتار تأمل برانگیز قبل از هر چیز تلاش بیهوده ای است در جهت انزوای خبرنگاران و محدود کردن جریان آزاد اطلاع رسانی که در نتیجه آن شأن و منزلت خبرنگار به یغما رفته و مصداق تعبیر امپریالیستی �بهترین خبر، بی خبری است� تحقق پیدا مي كند!!

 

درباره مبارزه با مفاسد اجتماعی ، اقتصادي و...بسيار گفته اند و نوشته اند و ما بسيار شنيده و خوانده ايم . در طول تاريخ و عرض جغرافيا و در هر كشوري هر دولتي ، مبارزه با مفاسد را در سرلوحه برنامه هاي خود مي داند ، يا لااقل ادعاي آن را دارد ، ولي چرا در بسياري از موارد با شكست رو به رو مي شوند ؟

 

   به باور من بهترين و پيشرفته ترين راهكار قطعي مبارزه با مفاسد - از هر نوع و توسط هر شخص يا مقامي - آزادي بيان و قلم - مطبوعات - است . 

 

مطبوعات و خبرنگاران و روزنامه نويسان ، گوش ها و چشم هاي مردم اند . آنان بايد و شايد كه در هر عرصه و صحنه اي با دوربين و قلم خود حضور داشته باشند ، تا گفتارها و رفتارهاي همه مسئولان و افراد موثر را ثبت و ضبط كنند و در مرئي و منظر مردم - كه ولي نعمت هاي آنان هستند - به نمايش گذارند . حال شما تصور فرماييد  هر مسئول - در هر مقام و رتبه اي كه باشد - اگر براي خود حاشيه اي امن و تاريك احساس نكند و خود و اعمال خود را هميشه زير نظر دوربين ها و چشم هاي ناظر بداند، چگونه مي تواند مرتكب فساد شود؟ مقام مسئولي كه خود را در اتاق شيشه اي و در معرض تماشاي ميليون ها چشم بداند ، هرگز به خود اجازه نمي دهد كه ذره اي از خواست هاي مردم تخطي كند.

 

براي نمونه تعدادي عكس از مسئولان رده اول دنيا را ببينيد، كه اگر نوعا مي دانستند چشم هاي ناظري آنان را مي نگرد ، در رفتارهاي خود تجديد نظر مي كردند . دقت كنيد و ببينيد چشم هاي تيزبين عكاسان و خبرنگاران چگونه مخفي ترين و محرمانه ترين لحظات تنهايي و خلوت مسئولان را به تصوير كشيده و در برابرميليون ها چشم به نمايش گذاشته اند.

 

چشم به راه ديدگاه هاي متفاوت شما هستم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: مقالات

تاريخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 | 12:46 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد679

 

«انبوه نیاز» و «اندوه دراز»


من ویرانی و شکستن «سدّی کهن» و «حدّی ایمن» را دیدم 

که آن «سدِّ سدید» را در «سده های مدید»

  هزاران «دردآشنای دل آگاه» با «تلاش های جانکاه»، 

نه تنها «قطره های آب»، که «شطره های آبرو» را 

در آن سد «انباشتند» و «به ميراث گذاشتند»؛ 

اما در اين «عصر جور و جهل و جمود»،«نسلی اسیر خوف و خیال و خمود» 

بي رحمانه آن سد را «درهم شكستند» 

و رشته هاي قرن ها تلاش را «از هم گسستند» !!

آن چه از دست رفت، نه تنها «سدِّ آب»،که«سده ها آبرو» بود

و آن چه به جا ماند،نه تنها «انبوهی نیاز»،که «اندوهی دراز» بود!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------------------------

 ایمن: در امان، محفوظ ،مصون، سالم،در امن 

سده: قرن، صد سال

سدید: محکم و استوار، راست و درست

مدید:دراز،کشیده شده

شطر(شطره) : جزء،پاره، بخش،نيمه چيزي

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 | 6:38 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد677 )

 

«عقل» و «عشق»

 

عقل و عشق چون «آفتاب» و «مهتاب» هستند. 

با طلوع یکی،دیگری غروب می کند. 

چون «آفتاب به اشراق»آید،«مهتاب به محاق» می رود

و چون «مهر به غروب گراید»،«ماه محبوب آید». 

چه سخت است همیشه «مهر و ماه را با هم داشتن» 

و هر «گاه را پگاه انگاشتن» !

چه زیباست «با پگاه عشق زیستن» و «با نگاه عقل نگریستن»!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------

اشراق: روشن شدن،درخشیدن،تابان گشتن،برآمدن آفتاب

محاق: آخر ماه قمری،سه شب آخر ماه قمری که ماه دیده نمی شود

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 15 مرداد 1396 | 6:41 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

14 مردادماه روز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني 


 #شفیعی مطهر
 

    وَ لَقَد كَرَّمنا بَني آدَم وَ حَمَلناهُم فِي البَرِّ وَالبَحر وَ رَزَقناهُم مِنَ الطَّيّبات وَ فَضَّلناهُم عَلي كَثير مِمَّن خَلَقنا تَفضيلاً ( اسري ، ۷۰)

   ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم . آن ها را بر مركب هاي خشكي و دريا سوار كرديم و از هر غذاي لذيذ و پاكيزه ايشان را روزي داديم و بر بسياري از آفريدگان خود برتري و فضيلت بزرگ بخشيديم. 

�دانلی� یکی از محققان حوزه حقوق بشر می گوید: 

�حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همگی از ایده کرامت ذاتی انسان ناشی می شوند�.

     انسان اشرف مخلوقات و افضل موجودات است. خداوند در بين همه موجودات و مخلوقات تنها انسان را كرامت بخشيد و او را بر سرير سبز فضيلت نشانيد ؛ بنابراين انسان - بماهو انسان - كريم است. به ديگر سخن انسان فاقد كرامت انسان نيست !

   كرامت انسان ايجاب مي كند كه او بر فراز رفيع ترين چكاد خلقت بايستد و شخصيت منحصر به فرد خود را ، خود بسازد . در ميان همه موجودات انسان تنها كسي است كه اين كرامت و عزّت و اختيار را يافته است كه مي تواند ابعاد وجودي خود را پي ريزي كند.

  حفظ كرامت براي همه انسان ها ضروري و لازم است و براي مسلمانان ضروري ترين حق و لازم ترين وظيفه و تكليف است . انساني كه براي خود كرامت و عزّت قائل است و خود را كريم مي داند ، پيوسته مي كوشد تا آيينه دل خود را از زنگار هاي رذايل بزدايد و به آرايه هاي فضايل بيارايد.

   امام علي (ع) مي فرمايند: مَن كَرُمَت عَلَيهِ نَفسَهُ هانَت عَلَيهِ شَهَواته .

    كسي كه شخصيّت خود را گرامي بداند ، شهواتش را خوار و بي ارزش مي شمارد.

   آن حضرت بر اين باور است كه هر كس شخصيت خود را گرامي بدارد ، آن را با پليدي گناه و معصيت نمي آلايد.  

( مَن كَرُمَت عَلَيهِ نَفسَهُ لَم يُهِنها بِالمَعصيَه )

  انسان شريف و كريم در نگاه امام علي (ع) كسي است كه نفس و شخصيت خود را از ذلّت ها و خواري ها تزكيه مي سازد. 

( مَن شَرُفَت نَفسَهُ نَزَّهَها عَن ذِلَّه المَطالِب )

    در مكتب حيات آفرين و عزّت بخش مولا (ع) به انسان كرامت باخته ، اميد خيري نيست.

  ( مَن هانَت عَلَيهِ نَفسَهُ فَلاتَرجُ خَيرَهُ )

   امام هادي (ع) نيز توصيه مي فرمايند : 

از شر و بدي انساني كه در نفس خود خواري و پستي احساس مي كند ، در امان نباشيد.  

( مَن هانَت عَلَيهِ نَفسَهُ فَلا تَامَن شَرَّهُ )

    " هيچ انسان سالمي تكبّر نمي ورزد و ستم نمي كند مگر به خاطر پستي و ذلّتي كه در شخصيت خود احساس مي كند. " 

  اين حقيقت ارزشمند روان شناسي را امام علي (ع) به وضوح و روشني بيان مي فرمايند:  

" ما مِن رَجُل تَكَبََّر اَو تَجَبَّرَ اِلّا لِذِلّه وَجَدَها في نَفسِهِ  "

    شخصيت انسان از دو بُعد متضاد روحاني - جسماني  ، خاكي - افلاكي و انساني - حيواني تكوين يافته است. آفريننده مهربان خود مي فرمايد: 

  انسان را از " حَمَاء مَسنون " و " صَلصال كَالفَخّار " يعني گِلِ خشكيده و لجن بدبو آفريدم ؛ سپس از روح خود در او دميدم : 

" نَفَختُ فيهِ مِن روحي " . 

بنابراين هر انسان حق  و وظيفه دارد كه در تمام طول عمر خود پيوسته و هر لحظه مهم ترين دغدغه و اضطرابش اين باشد كه مبادا از " صراط " باريك تر از مو و تيزتر از شمشير طريق انساني بلغزد و در دوزخ حيوانيت و پستي سقوط كند. 

بينش تربيتي اسلام بر اين روش تاكيد مي ورزد كه بدي انسان ها را هم با نيكي و احسان تلافي كنيد ؛ تا مبادا خصلت حيواني و نفساني او تحريك شود و دست به  كنش ها و واكنش هايي بزند كه خلاف فطرت انساني اوست . بنابراين روش هاي تكريم شخصيت و تشديد محبت به همه انسان ها به ويژه نسبت به مربيان بسيار توصيه و تاكيد شده است.

    امام علي (ع) مي فرمايند :

  " عاتِب اَخاكَ بِالاِحسانِ اِلَيهِ وَاردُد شَرَهُ بِالاِنعامِ عَلَيهِ " ( بحار ، ج ۱۷)

   برادرت را با نيكي كردن به او تنبيه كن و بدي او را با خوبي كردن به او دفع كن.

    آن حضرت براي تحريك و ترغيب بعد انساني و تقويت روحيه فضيلت خواهي و ايثار گري حتي در دشمن ، شكرانه پيروزي بر دشمن را عفو و گذشت مي دانند.

  " اِذا قَدَّرتَ عَلي عَدوِّكَ فَاجعَلِ العَفوَ شُكرا لِلقُدرَتِ عَلَيه "

    پيامبر بزرگ رحمت و مبشّر ستُرگ فضيلت حضرت محمد (ص) بهترين مردم دنيا و آخرت را كسي مي داند كه داراي اين چهار خصلت و ويژگي باشد: 

" اَلا اُخبِرُكُم بِخَيرِ خَلائِقِ دُنيا وَالآخِرَه؟ "

   ۱ - عفو كني كسي را كه به تو ستم كرده است .( اَلعَفوَ عَمَّن ظَلَمَكَ )

   ۲ - برقراري پيوند با كسي كه از تو بريده است.( وَ تَصِل مَن قَطَعَكَ ) 

   ۳ - نيكي كني با كسي كه به تو بدي كرده است. ( وَ الاِحسانِ اِلي مَن اَساءَ اِلَيكَ )

   ۴- و بخشش كني به كسي كه تو را محروم كرده است. ( وَ اِعطاءِ مَن حَرَمِكَ ) 

      امام سجّاد (ع) ، چكاد انسانيت و محبت را تا آنجا رفعت مي بخشد و تا آنجا بر تربيت و سازندگي انسان ها ارج مي نهد كه براي ستمگر نيز حقي قائل مي شود ( البته در صورتي كه به اصلاح او بينجامد ) : 

 " حَقّ مَن ظَلَمَكَ اَن تَعفُوَ عَنهُ اِلّا اِذا عَلِمتَ اَن ذلِكَ يَضُرّ "

    حق كسي كه به تو ستم كرده اين است كه او را ببخشي ، مگر اين كه بداني زيان دارد.

      البته عفو و گذشت نسبت به ستمگر را مولا علي (ع) به خوبي تبيين مي كنند : 

   " اَلعَفوَ عَنِ المُقِرّ لا عَن المُصِرّ"

  عفو كني كسي را كه به سِتمگري و ندامت خود اقرار دارد ، نه كسي كه همچنان در ستم كردن اصرار مي ورزد. 

    همين حقيقت  هستي را قرآن كريم در زيباترين تعبير و رساترين تفسير بيان مي فرمايد:

   " اِدفَع بِالَّتي هِيَ اَحسَن فَاِذَاالَّذي بَينَكَ وَ بَينَهُ عَداوَه كَاَنَّهُ وَليّ حَميم "

    بدي ها را با نيكي و احسان دفع كن . در اين صورت بين تو و كسي كه با تو دشمني دارد ، دوستي گرم و صميمي برقرار مي شود. 

    هر انسان  به طور اعم و هر مسلمان به  طور اخص بايد با تمسك و توسل به تكريم شخصيت خود و ديگران بكوشد تا از وجود خود و ديگران ، شخصيت هايي بزرگوار ، ايثارگر و كريم نسازد.

  امام علي (ع) در رهنمود تربيتي ارزنده خود مي فرمايند :

   " وَ اَكرِم نَفسَكَ عَن كُلِّ دَنيَّه وَ اِن ساقَتكَ اِلَي الرَّغايِب فاَنَّكَ لَن تَعتاضَ بِما تبدل مِن نَفسِكَ عِوَضاً " ( نهج البلاغه)

  نفس خود را گرامي بدار از اين كه مبادا دچار پستي ها شود ؛ زيرا تو اگر از نفس خود چيزي را از دست دادي ، چيزي جاي او را نمي تواند پر كند.

  در همين زمينه از حضرت امام سجاد (ع) مي پرسند : "من اعظم الناس خطرا ؟ " چه كسي با عظمت ترين انسان هاست ؟ مي فرمايند : 

" مَن لَم يَرَ الدُّنيا خَطَرًا لِنَفسَه."  

كسي كه تمام دنيا را با خودش برابر نمي كند . ( تحف العقول ، ص ۲۰۰)

    شايسته است ما مسلمانان ، همه انسان ها و شهروندان جامعه را قدر بدانيم و در عرصه ارزش ها بر صدر بنشانيم.

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 موضوعات مرتبط: مقالات

تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 | 11:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

   #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد676

 

«تنها زیستن» و در «خفاگریستن»! 

 

 انسان آن گاه خود را در «تیهِ تنهایی» و «چاهِ چرایی» می آزارد،

که هر کس را «ناکس»، و هر دیوار را «قفس» پندارد.

«راه رهایی» از «بلای بینوایی» برای انسان،

 این است که در جامعه در «روش رفتار» و «گویش و گفتار» 

به جای «تقابُلِ تازَنده» ،«تعامُلِ سازنده» را پیش گیرد.

کسی که عمری همه انسان ها را با «نگرش تیره بنگرد»

و انسانیت را با «نگارش خیره بنگارد»،

محکوم به «تنها زیستن» است و در «خفاگریستن»!

 

#شفیعی_مطهر

 -------------------------------------

تیه :گمراهی،سرگردانی،بیابانی که رونده در آن گمراه شود

تازَنده:  حمله کننده

خیره:گستاخ،سرکش،لجباز،بی شرم

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 | 6:25 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد675

 

«رفتارِ مخلصانه» یا «گفتارِ بی پشتوانه»؟! 

 

من «درختانی بالنده» را با «زبان حالی نالنده»دیدم .

 آن ها را «بی رحمانه می بریدند» و «بی بهانه می خراشیدند» 

و با چوب آن «کاغذ می سرشتند» و روی «کاغذها می نوشتند»:

«درختان را قطع نکنید»!

پیام های تربیتی آن گاه در «وجدان می درخشد» و بر «انسان اثرمی بخشد» 

که نه تنها در «گفتار» ،که در «رفتار» تبلور یابد.

پیام های تبلیغی باید در «رفتارهای مخلصانه» تبلور یابد،

نه تنها در «گفتارهای بی پشتوانه»!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------

سرشتن: خمیرکردن،مخلوط کردن،خلق کردن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 12 مرداد 1396 | 8:39 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

   #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد673

 

 «جهل واهی» و «اهل آگاهی» 

 

 
من چون «گنجینه فرهنگ» را در «آيينه درنگ» دیدم ، 
 
دریافتم که اگر «نخبگان شایسته» و «فرزانگان بایسته»،
 
«فرهنگ توده» و «آهنگ ستوده» را 
 
با «درایت»،«هدايت» نكنند، 
 
این،فرهنگ توده هاست که در «نهایت» آنان را «هدايت» خواهد كرد.
 
 در جامعه ای که «نُخبگان ناکام» دنباله روی «پَخمگان عوام» باشند،
 
«جهل واهی» بر «اهل آگاهی» فرمان می راند 
 
و «بساط انبساط» را به سوی «افراط و انحطاط» می کشاند.
 
 
#شفیعی_مطهر

 --------------------------------

درنگ: ثبات و آرام،(یعنی با تامّل و دقت فرهنگ را بررسی کردم)

آهنگ: قصد،اراده،عزم،روش

 واهی: سست،بی بنیان،کهنه و پوسیده

 انبساط: گشاده رویی،شادی

افراط: زیاده روی،از حد و اندازه گذشتن

انحطاط: پست شدن،به پستی گراییدن

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 9 مرداد 1396 | 5:7 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
   #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد672 )

 
«ارزیدن» و «خردورزیدن»!
 
 
 خردورزان «سینه ای سیمینه» دارند
 
و در سینه، «آیینه ای بی کینه» .
 
«زبانی صاف» دارند و «بیانی شفّاف» . 
 
از «یوغ در آزار»اند و از «دروغ،بیزار».
 
زرنگی را نه در «ثار»،که در «ایثار» می دانند
 
«برای حقگویی سینه می گدازند» 
 
و «برای حقجویی هزینه می پردازند». 
 
می کوشند جهانی «آباد» بسازند و خالی از «انقیاد»! 
 
خردورزان «جان را می بازند» تا «جهان را بسازند»!
 
 همه انسان ها را «شاد» می خواهند و «آزاد»! 
 
انسان هایی رستگاری را «می ارزند» که «خردمی ورزند»!
 
 
#شفیعی_مطهر
 
-------------------------
یوغ: وسیله اسارت،چوبی که هنگام شخم زدن روی گردن گاو می گذارند و گاوآهن را به آن می بندند.
 
ثار: انتقام،خونخواهی،کینه کشی
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 8 مرداد 1396 | 17:58 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد671

 

«می سازیم» یا «می بازیم»؟!

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups 

من جهان را دو «رنگ» و به دو «انگ»دیدم؛

هم به «سرخی سیب» و هم به «سیاهی فریب»!

جهان هم می تواند به «روان ها، رامش» بخشد و به «انسان ها،  آرامش» 

و هم می تواند برای بشریت«سراب اضطراب» باشد و «مُرداب عذاب»!

دنیا «آیینه ای شفّاف» است و «سینه ای صاف» دارد.

هر چه را «عیان می نگرد»،«عُریان می نگارد»!

دنیا با «سایش»،«فرسایش» می بیند

و در برابر هر «کُنش»،«واکُنش» نشان می دهد. 

لذا این انسان ها هستند که می توانند 

از دنیا «بهشتی برای زیستن» و «گُلگشتی برای نگریستن» بیافرینند

و در عین حال می توانند «عالَمی پریشان» و «جهنّمی سوزان» بسازند!

 بنابراین ماییم که دنیا را «می سازیم» یا «می بازیم»!
 
#شفیعی_مطهر

 ---------------------------------

اَنگ: نشانی و علامتی که روی کالاها می زنند

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 8 مرداد 1396 | 16:42 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد670

 

«یکّه و تنها» در برابر «خطِّ خطا» 

 

من تک درختی را دیدم «شایق»، 

ایستاده در دشتی پوشیده از «شقایق». 

نه «گرمای تموز» از پایش می اندازد و نه «سرمای جانسوز». 

با «جان سختی» و «شوربختی»،

ریشه ها را در «ژرفای خاک» و «تنگنای مغاک» فرومی بَرَد

و «قَطره های آب» را از «سَطره های تُراب» می مکَد .

چه «شیرین» و در عین حال چه «سنگین» است

 «یکّه و تنها» در برابر هرگونه «خطِّ خطا» پایدارایستادن!

خستگان را «سایه سار»، و تشنگان را «برگ و بار» بخشیدن!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------

شایق:مشتاق،آرزومند،راغب

تموز: ماه دهم از ماه های رومی برابر با مردادماه،

سطره(سطر): خط،رشته،صف 

تُراب: خاک،زمین

مغاک: گودال،جای گود

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 7 مرداد 1396 | 6:39 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد669

 

«زایش سُوال» و «افزایش سِگال»

 

 همه پیشرفت های بشریت «مرهون نهال پرسش ها» 

و «مدیون بذر کاوش ها» است.

«پویش سوال»،«رویش نهال» است 

در «بستر ذهن جوان» و «خاکستر خاطر انسان». 

بنابراین در عرصه «شکوفایی دانش» و «پویایی پژوهش»

«نخستین گام» و «اولین اقدام»،

 «زایش سُوال» و «افزایش سِگال» است.

 

#شفیعی_مطهر

 -----------------------------

سِگال: اندیشه،فکر

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 6 مرداد 1396 | 11:52 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد668 )

 

 «فرهنگ» و «تفنگ»!

 

من فرمانروایی را دیدم که با «منطق پلنگی»، «منطوق فرهنگی» «مي نگاشت» ؛

در نتيجه «باد می کاشت» و «طوفان برمی داشت».

«پلنگ از تبار دیو و دَد» است و «فرهنگ از انوار عقل و خرد».

منطق پلنگی،«خشونت کور» است و «رعونت غرور»!

ولی منطق فرهنگی ،«خیزش از ریشه» است و «انگیزش اندیشه».

«نهال حقایق فرهنگی» با «سراب سلایق سرهنگی» نمی روید!

در نتیجه نه «سایه سار می آفریند» و نه «به برگ و بار می نشیند».

کار فرهنگی نه با «زبان زور»،که با «میزان شعور» به سامان می رسد.

«فرهنگ،عیار داد» است و «تفنگ، ابزار بیداد»!

 

#شفیعی_مطهر

 -------------------------------

منطق :سخن گفتن،گفتار،سخن،میزان سخن و استدلال

منطوق: سخن گفته شده،ظاهر سخن،خلاف مفهوم

رعونت: سست شدن، احمق شدن، نادانی، کم عقلی، یاوه سرایی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 4 مرداد 1396 | 6:31 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد667

 

«اصل تغییر» و «فصل تنویر»

 

 در مدیریت «هیچ اصلی پایدارتر از اصل تغییر» 

و «هیچ فصلی ماندگارتر از فصل تنویر» نیست.

بنابراین اگر "تغيير " از " من " آغاز نشود ، 

قطعاً بر " من " تحميل خواهد شد.

در «بیان بینش» و «جهان آفرینش» 

تنها «اصل پایدار» و «فصل ماندگار»

«اصل تغییر» و «فصل تنویر» است.

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------

تنویر:روشن کردن،درخشان کردن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 3 مرداد 1396 | 17:7 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد666

 

«نگریستن نژند» و «گریستن با لبخند»!

 

من نویسنده ای «طنزنویس» را دیدم با قلمی «سلیس»،

که غم های بشری را عدم «می انگاشت» 

و دردها را با قلم طنز «می نگاشت»، 

تا بتواند به دنیا «بخندد» و به آن «دل نبندد».

من طنز را «زبانی ملیح» و «بیانی فصیح» دیدم،

که می کوشد «دردی جانسوز» را با «شگردی پندآموز» درمان کند!

طنز،«نگریستن نژند» است و «گریستن با لبخند»!

هر رنج و اَلَم که هست،انگار که نیست!

هر غُصّه و غم که هست،انگار که نیست!

خوبیّ و خوشی که نیست،انگار که هست!

تبعیض و ستم که هست،انگار که نیست!

 

#شفیعی_مطهر

 -----------------------------------

سَلیس: روان،نرم،رام،آسان

ملیح: نمکین،نمک دار،خوش نمک

فصیح: زبان آور،خوش زبان

شگرد: روش،طریقه،فن و طرز عمل

نژند: اندوهگین،افسرده،پژمُرده

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 3 مرداد 1396 | 8:9 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

   #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد665

 

«روند» یا «برایند»؟!

 

در «سابقه زندگی» و «مسابقه ارزندگی»

نه تنها «برندگان خجسته»،که «بازندگان دلخسته» نیز 

«شایسته ستایش» اند و «بایسته نیایش» .

البته بازنده در صورتی «قابل تقدیر» و «شامل توقیر» است

که همه «توش و تلاش» و «توان و کنکاش» خود را به کار گرفته باشد؛

زیرا «جانسوزی، یک روند» است و «پیروزی ،یک برایند»!

 انسان مکلّف به «انجامِ تلاش» است،نه «اغتنامِ پاداش»!

در یک «نظام عادلانه» و «مرام عاقلانه» 

«پاداش» متناسب با «تلاش» دیده می شود.

 

#شفیعی_مطهر

 ----------------------------------

نیایش: آفرین،ستایش،دعا

شامل:فراگیرنده ،دربر گیرنده

توقیر: بزرگداشت،تعظیم،احترام

کنکاش: شور،مشورت 

جانسوزی: تلاش و کوشش با جان و دل

رَوَند: روش،رفتار،طرز،طریقه

برایند:حاصل،نتیجه

اغتنام: غنیمت شمردن،غنیمت دانستن چیزی

مرام: آرمان،مقصود،،هدف،مراد و مطلب

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 3 مرداد 1396 | 6:48 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد664

 

«افزایش آگاهی» و «فرسایش تباهی»

 

 «كلام كربلا» و «پيام عاشورا»  
 
«بسي بنیادین» و «بسیار عزّت آفرين» است؛ 
 
گر چه «ظهور این کلام» و «صدور اين پيام» 
 
«بسيار بهینه»،ولی «بسی پر هزينه» بود!
 
 گويي «حسيني شدن» بسياري در گروي «بي حسين شدن» بشريّت بود!!
 
روشنگران بشر در «گُلگَشت زمان» و «پهندشت زمین»
 
برای «افزایش آگاهی» و «فرسایش تباهی»
 
چه بسیار «هزینه های سنگین» و «کینه های دیرین» را تحمُّل کرده اند
 
و چه بسا جان خود را «سوخته اند» تا شمعی را «افروخته اند»!
 
آیا نمی توان در «پویش راه روشنگری» و «گسترش نگاه حق باوری»
 
از «کینه ها کاست» و «هزینه ها را پیراست»؟!
 
 
#شفیعی_مطهر
 
----------------------------
فرسایش: فرسودگی،پوسیدگی،کهنه کردن
 
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 2 مرداد 1396 | 6:50 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد663

 

«سموم بیداد» و «هجوم استبداد»

 

 «ملیکه بیداد» و «اریکه استبداد» 
 
«لب دوز» اند و «خِرَدسوز» ؛
 
  «تعقُّل را تعطیل» و «تحکُّم را تحمیل» می کنند. 
 
در زیر سلطه خودکامگی ، «ماه تابان عقلانیت به محاق» مي رود 
 
و «چشمه ساران جوشان خلّاقيّت به باتلاق» فرومي ريزد.
 
انسان ها از درجه انسانیّت نه «هبوط»،که «سقوط» می کنند!
 
گُلِ انسانیّت تنها با وزش «نسیم آزادی» و «شمیم شادی» می شکفد
 
و بر اثر «سموم بیداد» و «هجوم استبداد» 
 
بوستان بشریت «زیر و زبر» و گُلِ انسانیت «پرپر» می شود!
 
يا اَيُّهَاالمُزَّمِلُ قُمِ الّلَیلَ...
 
يا اَيُّهَا المُدَّثِّرُ قُم فَاَنذِر .....

#شفیعی_مطهر

 --------------------------------

ملیکه: پادشاهی

محاق :پوشیده شده، احاطه شده ،حالت ماه در سه شب آخر ماه قمری که دیده نمی شود

هبوط: فرودآمدن

سقوط: افتادن،به پستی افتادن

سموم: باد گرم مُهلِک،باد زهرآلود

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 1 مرداد 1396 | 5:58 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |