#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(139) --------------------------------------------------- «زوال یلدای تباهی» در«زُلال آفتاب آگاهی» --------------------------------------------------- من در درازترین شب« سال» و در منتهای یلدای ظلمت « ضلال» حجم عظیم ظلمت را دیدم در تمام طول« شب» و به رغم لبخند هزاران «کوکب» از هر «حنجره باریک» و هر« پنجره تاریک» فریاد می زد: «زنده باد خواب!» و «مرگ بر آفتاب! » اما سرانجام آفتاب طلوع کرد! به «گاه خویش» و از «بارگاه خویش»! بنابراین دانستم که« ظلمت هر چه پایدار» و «ظلم هر چند ماندگار» باشد سرانجام ظلم و ظلمت با نخستین بارقه برق آفتاب آگاهی «سپاهش می گریزد» و «خرگاهش فرو می ریزد»! ----------------------------------------- #شفیعی_مطهر -------------------------------------------------------------- ضلال: گم شدن،گم کردن راه،گم شدن،گمراهی
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 30 آذر 1394 | 5:6 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(138) -------------------------------------------------- آیا «انسان» کم از «باران» است؟! ---------------------------------------------------- من باران را دیدم ، كه بي دريغ می باريد.... بي منت حيات می آفريد.... بي توقع طراوت می بخشيد...... و بي خبر می رفت !! آیا «انسان» کم از «باران» است؟! ----------------------------------- #شفیعی_مطهر -------------------------------------- سایر آثار این قلم در : گاه گویه های مطهر telegram.me/amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 29 آذر 1394 | 6:35 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(137) --------------------------------------------- رویش نهال «نفرين»از ريشه هاي« آفرين» ------------------------------------------- من مردمانی را دیدم که با هزاران امید و «آرزو» و تلاش و« تکاپو» نهالی را در بستر تاریخ سرزمینشان نشاندند و با اشک های« دیده »و خون های «چکیده» آن را آبیاری کردند. همه دلخوشی و امیدشان این بود که در فردایی «پرثمر» و آینده ای« روشن تر» ، برگ و باری «عطرآگین» و میوه هایی «شیرین» برمی آورد ، از این«نهال آرمان»،«آمال آرمین»می چینند و این ثمرات ،همه كام ها را «نوشين» مي كند و دل ها را« تسکين» مي بخشد؛ اما چند صباحي نگذشت كه از آن طوباي« نويد»، جز ثمراتي« پليد» نروييد. نمي دانم چه شد كه از آن ريشه هاي«رحمت و آفرين»، نهال «نفرت و نفرين» جوانه زد و.. ----------------------------------------- #شفیعی_مطهر --------------------------------------------------------------- نفرین : دعای بد، لعنت آفرین: تحسین،ستایش،مدح،شکر،سپاس،تبریک ،خوشی،سعادت،نیکی آرمان :آرزو،امید آمال: آرزوها(جمع اَمَل) آرمین: آرامش
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 28 آذر 1394 | 7:3 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(136) -------------------------------------------------------------- چون« گُل شکُفتن» و در« گِل خُفتن»!! ----------------------------------------------------- من گلي را دیدم سرخ و« آتشین» ، اما به زير گام هاي سرد و« سنگين». او زيبايي را با همه وجودش فرياد مي كرد، اما اين صداي نازك و« نرم» در غوغاي دنياي «بي شرم» گم مي شد. گوش ها همه انباشته از غوغا و سرها در آخور غوغاسالاران! گُل های نورُسته را «پرپر» کردند و «بستر» بر «خاکستر» گستردند! چه«سرشتی شوم» و «سرنوشتی مشئوم» دارد ملتی که... استعدادهایش چون« گُل شکُفتند» ؛ اما در« گِل خُفتند»!! ------------------------------------------------- #شفیعی_مطهر --------------------------------------------------------------------- مشئوم : بدیُمن، نامیمون،نامبارک
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 26 آذر 1394 | 5:45 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(135) ------------------------------------------------------------ «شرنگ های شر»پیامد «جنگ های بشر» ------------------------------------------------------------- من خروس هایی را دیدم که با هم« درمی آويختند» و خون یکدیگر را «می ریختند» ، بدون اين كه يكديگر را « بشناسند» و از كينه اي «بهراسند». خروس ها، خَرَد را با غربال خون« مي بيختند*» و بر سر و روي شاباش ديگران «فرومي ريختند»... و اين چنين بود تفسير دردناك بسياري از جنگ هاي تاريخ بشر!! ...و سربازاني را ديدم كه همديگر را نمي شناختند ، اما با هم مي جنگيدند، در راه تامين منافع كساني كه همديگر را مي شناختند، اما با هم نمي جنگيدند! #شفیعی_مطهر ------------------------------------------------------- شرنگ : زهر، سم ،حنظل، هر چیز تلخ *بیختن : غربال کردن
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 25 آذر 1394 | 7:8 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(134) ------------------------------------------------------------ « قوت» برای « قنوت» --------------------------------------------------------- من شاهینی را دیدم « آزاده» و به سپهر آزاد،«دل داده»؛ نه در فکر« آب و دانه» بود و نه در اندیشه «خانه و لانه» . او بود و «مِهر نَوَند» و «سپهر بلند». او« قوت» را برای «کمال قنوت» می طلبید و« مُلک» را برای« وصال ملکوت». چون «از امارت كسي نمي ترسيد»، «از اسارت هيچ قفسي نمي هراسيد». آری، آزادگی اگر «هزینه ای سنگین» در سر دارد ، «گنجینه ای شیرین»هم در بر دارد! --------------------------------------------------- #شفیعی_مطهر ---------------------------------------------------- نَوَند: تیزرو،تندرو قوت: خوراک، خوردنی، غذا، طعام قنوت: فرمانبرداری، به نماز ایستادن، تواضع برای خدا مُلک: بزرگی،عظمت،سلطه،تسلط،پادشاهی،کشور،مملکت
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 24 آذر 1394 | 7:27 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(133) ----------------------------------------- «حنجر مرد» و «خنجر درد» --------------------------------------- من واژه هایی را دیدم که بسیار« حقیر» و در عین حال« کثیر» به نظر می رسیدند؛ اما در بيان حرف هاي دل، «ناتوان» و از حمل اين بار «گران»،« نگران» بودند. گاه حجم «درد» چنان توان «مرد» را درهم می شکند که هیچ دُرواژه ای نمی تواند بیانگر قطره ای از «اقیانوس» و و واژه ای از «قاموس» آن باشد! اینجاست که «حنجر مرد»،«خنجر درد» را پذیرا می شود و حسرت شنیدن یک «آه» و افکندن یک «نگاه»را بر دل خودکامه« زورگوی» و خودخواه «بدخوی» می گذارد! ----------------------------------- #شفیعی_مطهر ---------------------------------------------------------- قاموس :میانه دریا،گودترین جای دریا،کتاب لغت(در اینجا) حنجر : حنجره،قسمت فوقانی قصبه الریه که عضو تولید صوت است.
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 23 آذر 1394 | 6:39 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(132) ----------------------------------------------- سیمای آینده در آیینه گذشته ---------------------------------------------- من تصویر سیمای آینده را در آیینه گذشته به وضوح دیدم. «هر برگ» از کتاب دیروز «صد گلبرگ» از کتاب فردا را «تفسیر» می کرد و هر صفحه، صد صحیفه از تاریخ را به« تصویر» می کشید. ملت ها را دو گونه یافتم: ملتی که تاریخ دیگران را می خواند و مایه عبرت خود می سازد و ملتی که تاریخ خود را هم نمی خواند و مایه عبرت دیگران می شود! مسیر اینان محیط دایره ای« نمادین» است و مقصدشان همان مبدا «نخستین» است!! ---------------------------------------------- #شفیعی_مطهر
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 22 آذر 1394 | 7:27 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(130) ---------------------------------------------- هركه «اميرتر»، «اسيرتر»! ------------------------------------------ من برده داری را دیدم به نام « مصرف زدگی! » که با رسنی نامرئی به نام « مصرف »، همه را اسیر خود کرده بود. مصرف زدگی چون «تابویی می کوشید» و همگان را به دنبال خود به هر« سمت و سویی می کشید». رشته ای بر گردنم افکنده «دوست؟!» می کشد هر جا که خاطرخواه «اوست» او بردگان مصرف را نه با« زور و قدرت» ، که با «ميل و رغبت» به اسارت مي برد. آنان خود براي بردگي صف مي كشیدند و بر يكديگر سبقت مي جستند. همه ما در «مقابله ای بی هدف» و در «مسابقه ای برای مصرف» صف کشیده ایم! هركس در این «درگاه اميرتر»، «در نگاه اسيرتر»! بنابراین من «دلبستگی» را مایه «وابستگی» و آزادی و رهایی انسان را در «وارستگی» از «دلبستگی»ها دیدم! -------------------------------------------- #شفیعی_مطهر
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 20 آذر 1394 | 5:0 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(129) ----------------------------------------------- «پایایی» انسان در «پویایی» است! --------------------------------------- من خیزابی« خروشان» و موجی« شتابان» را دیدم که آنی« آرام» نمی گرفت ؛ اما «آرامش» مي بخشيد، حياتش در «گردون» بود و مرگش در« سكون». بنابراین دانستم در ارزشگزاری« پدیده های هستی» و «آفریده های اَلَستی»، انسانی که بر «اُوج» است،قطعا فراتر از« مُوج» است؛ پس «پایایی» انسان در «پویایی» است و «میرایی» او در« ایستایی»! چه زیبا سرود این سراینده هوری،اقبال لاهوری: ما زنده از آنیم که آرام نداریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست ----------------------------------------- #شفیعی_مطهر ---------------------------------------------------- خیزاب :موج،کوهه آب گردون: گردنده، گردان،ارابه اَلُست : آیا نیستم؟،روز ازل و زمانی که ابتدا ندارد هور:خورشید،آفتاب
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 19 آذر 1394 | 7:52 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(128) -------------------------------------------------------- قُله«بِشکوه» یا حُبابِ «انبوه»؟! ---------------------------------------------------------- من قله بلند کوهی را دیدم که چون از ژرفای دشت به آن می نگریستی، «نماد شكوه» بود و «نمود نستوه»؛ اما چون بر فراز بلنداي آن صعود مي كردي، غرورش زير پاهاي كوه پيماي تو« تحقير» مي شد و «حقير» مي نمود.... و شگفتا كه چه بسيار افرادبه ظاهر بزرگ نيز چنين اند! از دور «چکادِ بِشکوه»اند و از نزدیک،«بادِ انبوه»!! ------------------------------------------ #شفیعی_مطهر
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 18 آذر 1394 | 6:23 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(127) ---------------------------------------- دو پدیده گزنده،اما برازنده! ------------------------------------------------- من دو پديده را خاردار ديدم: حقيقت و گل سرخ. هر دو «گزنده »اند و هستی را« برازنده». هر دو بر سپهر آفرینش «می درخشند» و هستی را صفا«می بخشند»! زنهار! مبادا از «گُل حقیقت» به خاطر «خار صراحت» «برَنجی» و «گُلاب گُل» را با «سراب مُل» «بسَنجی»! --------------------------------------- #شفیعی_مطهر
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 17 آذر 1394 | 6:45 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(125) ---------------------------------------- بیش دانی و کم گویی ---------------------------------------- من خردمندی را دیدم که هر چه را می دانست، نمي گفت ؛ ولي هرچه را مي گفت، مي دانست. بنابراین دانستم مرا دو گوش داده اند و یک زبان، تا دو برابر آنچه را می گویم ،بشنوم! خوب گوش دادن و شنیدن «تَحَمُل» می خواهد و دانستن و گفتن ، «تَاَمُل»! ----------------------------------- #شفیعی_مطهر —------------------------------------------- تحمل: برتافتن ، تاب داشتن، تاویدن ، شکیبایی تامل: نیک نگریستن، درنگریستن، اندیشه کردن،اندیشیدن،درنگ گاه گویه های مطهر telegram.me/amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 15 آذر 1394 | 1:29 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(124) ----------------------------------------------------- «فُروتنی» یا «تُوسنی»؟ -------------------------------------------------- من « فُروتن»ی را دیدم که چونان رودخانه هر چه بر ژرفای او«می افزود»، بیشتر احساس آرامش و فُروتنی« می نمود». نیز آنان را چون درختان میوه دار دیدم که هر چه برگ و بارشان «فُزون تر» ، شاخسارانشان فروافتاده تر و « سرنگون تر» است. بنابراین دانستم که بزرگی در «فُروتنی» است، نه در «تُوسنی». ------------------------------------------------- #شفیعی_مطهر -------------------------------------------------------- تُوسن : وحشی ، رام ناشونده،سرکش تُوسنی: وحشی گری،سرکشی،تکبر
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 14 آذر 1394 | 7:31 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(123) ------------------------------------------------------- کیست ز من دامن آلوده تر؟ --------------------------------------------------- من كسي را ديدم كه آنقدر پشت سر ديگران سخن مي گفت كه فرصت نمي كرد كسي را دوست بدارد... و آنقدر عیب دیگران را بزرگ می دید که عیب خودش به چشمش نمی آمد!! بنابراین دانستم تا از« اصلاح عیوب» و «زدودن ذنوب »خود فراغت نیافته ام به عیب جویی از دیگران نپردازم! ...و چون به خود« نگریستم»، به شدت «گریستم» ؛ زیرا خود را از همه« معیوب تر» و در عرصه خودسازی از همه« مغلوب تر» یافتم! کیست ز من دامن آلوده تر؟ تیره دل و سینه فرسوده تر؟ --------------------------------------------- #شفیعی_مطهر --------------------------------------------------- گاه گویه های مطهر telegram.me/amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 13 آذر 1394 | 8:35 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(121) ------------------------------------------------------- «چکاد هدف» و «قله شرف» ------------------------------------------------------------------ من « آنچه هستم » را دیدم و آن را با « آنچه باید باشم» اشتباه گرفتم؛ بنابراين عمري را در «آغوش خيال» و «مدهوش آمال»زيستم . اکنون من «مغبون و مغلوب» ایستاده بر آستانه «ایستگاه غروب» خالصانه و خاضعانه،شمایان را فرامی خوانم؛ شمایانی که بر «میانه راه» و « آستانه پگاه »ایستاده اید و «چکاد هدف» و «قله شرف» را نشانه رفته اید،بدانید که در این «عرصه هستی» و «پگاه سرمستی» همه« بازیگر»یم نه «بازیچه»! کارگردان آفرینش برای هر یک از ما «نقشی نوشته» و «سرنوشتی سرشته» باید نقشمان را در پازل سناریوی هستی بیابیم و آن را خوب بازی کنیم! ....و اگر «هوشمندانه »نقش را «خوب» بازی نکنیم ،«رِندانه »با ما «بد» بازی می کنند!! آن گاه دیگر نه «بازیگری خوب»، که «بازیچه ای مغضوب»خواهیم بود! ------------------------------ #شفیعی_مطهر --------------------------------------------------------------- رِند : زرنگ،حیله گر،بی باک،لاابالی..... رِندانه : حیله گرانه،بی باکانه
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 11 آذر 1394 | 9:44 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(120) -------------------------------------------------- خودسازی ------------------------------------------------ من خودساخته ای را دیدم که همگان را نسبت به خود «مجذوب» کرده بود ؛ زیرا او توانسته بود نفس خویشتن را «مغلوب» کند. اگر ما نتوانیم نفس را «آرام» کنیم، نفس ما را «رام» می کند! ------------------------------------------------- #شفیعی_مطهر ---------------------------------------------- رام :فرمانبردار،مطیع،دست آموز
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 10 آذر 1394 | 7:2 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(119) --------------------------------------------------------------------- «گفت وگوی بارور» یا «هیاهوی ویرانگر»؟! -------------------------------------------------------------------- من طرفين يك مجادله را هم ديدم كه بر یکدیگر «برمی شوریدند» و هر یک برای بر كرسي نشاندن سخن خود« می کوشیدند». آنان چیره شدن بر رقیب را «کمر بسته» و پوشاندن عقده ها را «به ستیز نشسته» بودند. هر کدام با كشيدن «خنجر سخن» از «حنجر اهریمن»، لايه اي ستبر از «رذیلت»بر سيماي زيباي« حقيقت»« مي پوشاندند» و جرعه اي «تزوير» از زهر «تحقير» را به همديگر «مي نوشاندند». ...و شگفت این که این «هیاهو» را «گفت وگو» می نامیدند!! هیاهویی که در بستر اذهان «بذر شقاق» می افشاند و «نهال نفاق» می نشاند! ----------------------------------------------------- #شفیعی_مطهر
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 9 آذر 1394 | 5:5 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(118) ---------------------------------------------- گفت وگو راهی برای باروری باورها ---------------------------------------------- من طرفين يك گفت وگو را ديدم که غبارزدايي از سیمای يك« گفتمان» و شکوفایی نهال «ایمان» را به مشاركت نشسته بودند. آنان به هر بيان «سنگي سنگين» بر شكوه «بناي بنيادين» مي افزودند و« غباري از سيماي ابهام» و« زنگاری از معمای پیام» مي زدودند. «زبان» و «قلم» دو پنجره ای است از نهانخانه «دل» به سوی باغ بی کران«فضائل». گفت وگو می تواند با گشودن این پنجره ها نهال «باور» را «بارور» سازد و «خزان ریشه ها» را با «بهاران اندیشه ها» بنوازد. ------------------------------------ #شفیعی_مطهر
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 8 آذر 1394 | 7:51 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(117) --------------------------------------------- مرگ،برگی از كتاب« زندگي» ------------------------------------------------- من مرگ را دیدم ،نه با هیئتی «زشت»،که در کسوتی« خوش سرشت». سيمايي ديدم كه نه واپسين برگ كتاب« زندگي» ، كه آغازين بارقه آفتاب« ارزندگي» بود. انبانش انباشته از جوانه هاي« هستي» و شكوفه هاي« سرمستي» بود و خندان و بانشاط بر تارك هستي «مي درخشيد» و شيفتگان عشق را سرمستي «مي بخشيد». ------------------------------------------ ...و مولانا چه زیبا مرگ را توصیف کرد: مرگ اگر مرد است گو نزد من آى تا در آغوشش بگيرم تنگ تنگ من از او عمرى ستانم جاودان او ز من دلقى ستاند رنگ رنگ -------------------------------------- #شفیعی_مطهر
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 6 آذر 1394 | 20:6 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(116) ----------------------------------------- برای اندیشیدن «دُرُست»باید از ریشه«رُست» --------------------------------------------- من سُهراب را دیدم که چشم هایش را شُست تا جور دیگر ببیند؛ اما ديگران با چشم هاي نشُسته، سُهراب ها ! را جور ديگر مي ديدند! بنابراین دانستم که این «فرایند بینش» یک« فرهنگ آفرینش» است. برای نهادینه کردن این فرهنگ باید از ریشه«رُست»،بعد چشم ها را «شُست»! -------------------------------- #شفیعی_مطهر ------------------------------ گاه گویه های مطهر @amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 6 آذر 1394 | 7:56 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(115) ------------------------------------------------- «قبله» در انحصار «قبیله»! --------------------------------------------------- من« قبیله» ای را دیدم که« قبله» را در «حصار انحصار» ، و دیگر پرستشگران را زیر« نگین اقتدار» خود مي خواستند. خداي آنان به اندازه اي كوچك بود كه نه تنها در« افق دل» ، كه در «فلق فضايل» نيز ديده نمي شد. خوشنودي آن خداي در خوشنودي آنان و خشم او در تمايل آنان تجلي مي يافت. ------------------------------------- #شفیعی_مطهر
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 5 آذر 1394 | 9:52 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(113) ----------------------------------------- یک برگ «بیداری» از تاریخ «تکراری» ----------------------------------------- من مدیر اندیشمندی را دیدم که برای ریشه ها، «رشد و رویش» می خواست و برای اندیشه ها «پاکی و پویش» . او انديشمندان را فراتر از« اوج» مي دانست و رهاتر از «موج» ؛ فكوران را« مي شناخت» و فرزانگان را« مي نواخت» ؛ نخبگان را «قدر» می دانست و فرهیختگان را بر «صدر» می نشاند؛ اما قدرتمداران« مست» و خفاشان« شب پرست»، دهانش را« بستند» و پر و بالش را «شكستند» ! ....و این برگ «بیداری» از تاریخ «تکراری» یک ملت است!! ----------------------------------------- #شفیعی_مطهر
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 3 آذر 1394 | 7:0 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(112) ---------------------------------------------------- «ننگ صیادی» یا «فرهنگ آزادی»؟! ------------------------------------------------------- من شاهين هايي را ديدم بي بال و« بي نفس»، و خوي گرفته با« قفس» ، «وارسته از سينه سپهر و سحاب»، و «وابسته به مهر ارباب» ، «اوج سپهر» را به« موج مهر» فروخته و «ننگ صیادی» را برای نفی «فرهنگ آزادی»آموخته بودند!! ...و حافظ را دیدم دلگیر و «دُژآلود »که این نغمه« می سرود»: -------------------------------------- چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاهبازان طریقت به مقام مگسی بال بگشای و صفیر از شجر طوبی زن حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی ---------------------------------------- #شفیعی_مطهر -------------------------- دُژآلود : خشمگین
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 2 آذر 1394 | 6:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(111) --------------------------------------------- کوه و موش!! -------------------------------------------- من كوهي را ديدم كه درد زاييدن گرفت ، ولي....... ولي پس از ۹۰ سال و ۹۰ماه و ۹۰ روز و... سرانجام موش زاييد !! ---------------------------------------- #شفیعی_مطهر
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 1 آذر 1394 | 6:37 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |