#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد521)  

« پلّکان خلود » و « نردبان صعود » !

 

من در میان « انسان های اجتماع »،« جوان هاي شجاع » را کسانی ديدم 

كه « خوشبختي » و « بدبختي » را 

« بی کم و کاست »چون « دست هاي چپ و راست » هر دو را به كار مي گیرند. 

همه « پدیده های شاد و حزین » و « رویدادهای تلخ و شیرین »

برای « افراد هوشیار » و « اشخاص خردمدار » ،

« نردبان صعود » است و « پلّکان خلود »! 

خردمند از هر « نِقمت »،« نِعمت » می سازد 

و از هر « عُسرت »،« فُرصت »!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------- 

صعود: بالارفتن،برآمدن،برشدن

خلود: جاودان بودن،همیشه ماندن،همیشه زیستن

نِقمت: عذاب،عقوبت،کینه کشی،رنج و سختی

عُسرت: تنگی،سختی،دشواری،تنگدستی،بی چیزی

https://t.me/amotahar 
 

--------------------------------

 

کتاب « دل دیدنی های شهر سرب و سراب »

جلد نخست منتشر شد

مراکز پخش با 30درصد تخفیف: 

تهران : آقای رجایی :09127539580 

قم،انتشارات اقلیم مهر: 09122537316

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 29 بهمن 1395 | 7:35 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 520)

 

« فانوس کور » یا « اقیانوس نور »؟! 

 

من « عاقلانی سترگ » و « دریادلانی بزرگ » را دیدم 

که هر سنگی را « بداندیشان حسود » و « دشمنان دُژآلود » 

به سوی آنان پرتاب می کردند، 

آنان به جای « تلاطُم » به « تفاهُم »

و به جای « آشفتگی » به « شکفتگی »می اندیشیدند!

دل دریادلان نه از « سنگ های بیرونی » برمی آشوبد و نه از « نهنگ های درونی »! 

در برابر « تندبادهای فساد » و « توفان های عناد »

باید « اقیانوس نور » بود،نه « فانوس کور »!

  

#شفیعی_مطهر

----------------------------

دُژآلود : خشم آلود،خشمگین،بدخو،سهمگین،زشتخو

عناد :ستیزه کردن، کجروی، گمراهی، گردنکشی ،لجاج

https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------

کتاب 

« دل دیدنی های شهر سرب و سراب »

جلد نخست منتشر شد

مراکز پخش با 30درصد تخفیف: 

تهران : آقای رجایی :09127539580  

قم،انتشارات اقلیم مهر: 09122537316


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 28 بهمن 1395 | 8:36 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد519)

« شمعی » در میان « جمعی » 

Bildergebnis für ‫خوشبختی‬‎

خوشبختی ،« مرغی زیبا » و « پرنده ای فریبا » است،

که بر« دوش کسانی می نشیند » و « آغوش آنانی را برمی گزیند»، 

که « سبزترین کیش » و « بزرگ ترین تشویش »آنان 

 « انبوهِ دیدن » و « اندوهِ اندیشیدن » به بدبختی دیگران است! 

خوشبختی،« شمع » است در میان « جمع »؛

آن گاه ما را « نور می بخشد » که برای همه « با سُرور بدرخشد »!

محال است « انسانی بهروز » در « جمعی تیره روز » 

بتواند « عهد بهروزی » و « شهد پیروزی » را احساس کند!

 

#شفیعی_مطهر

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar 
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 27 بهمن 1395 | 9:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد519)

« شمعی » در میان « جمعی » 

Bildergebnis für ‫خوشبختی‬‎

خوشبختی ،« مرغی زیبا » و « پرنده ای فریبا » است،

که بر« دوش کسانی می نشیند » و « آغوش آنانی را برمی گزیند»، 

که « سبزترین کیش » و « بزرگ ترین تشویش »آنان 

 « انبوهِ دیدن » و « اندوهِ اندیشیدن » به بدبختی دیگران است! 

خوشبختی،« شمع » است در میان « جمع »؛

آن گاه ما را « نور می بخشد » که برای همه « با سُرور بدرخشد »!

محال است « انسانی بهروز » در « جمعی تیره روز » 

بتواند « عهد بهروزی » و « شهد پیروزی » را احساس کند!

 

#شفیعی_مطهر

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar 
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 27 بهمن 1395 | 9:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد519)

« شمعی » در میان « جمعی » 

Bildergebnis für ‫خوشبختی‬‎

خوشبختی ،« مرغی زیبا » و « پرنده ای فریبا » است،

که بر« دوش کسانی می نشیند » و « آغوش آنانی را برمی گزیند»، 

که « سبزترین کیش » و « بزرگ ترین تشویش »آنان 

 « انبوهِ دیدن » و « اندوهِ اندیشیدن » به بدبختی دیگران است! 

خوشبختی،« شمع » است در میان « جمع »؛

آن گاه ما را « نور می بخشد » که برای همه « با سُرور بدرخشد »!

محال است « انسانی بهروز » در « جمعی تیره روز » 

بتواند « عهد بهروزی » و « شهد پیروزی » را احساس کند!

 

#شفیعی_مطهر

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar 
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 27 بهمن 1395 | 9:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد519)

« شمعی » در میان « جمعی » 

Bildergebnis für ‫خوشبختی‬‎

خوشبختی ،« مرغی زیبا » و « پرنده ای فریبا » است،

که بر« دوش کسانی می نشیند » و « آغوش آنانی را برمی گزیند»، 

که « سبزترین کیش » و « بزرگ ترین تشویش »آنان 

 « انبوهِ دیدن » و « اندوهِ اندیشیدن » به بدبختی دیگران است! 

خوشبختی،« شمع » است در میان « جمع »؛

آن گاه ما را « نور می بخشد » که برای همه « با سُرور بدرخشد »!

محال است « انسانی بهروز » در « جمعی تیره روز » 

بتواند « عهد بهروزی » و « شهد پیروزی » را احساس کند!

 

#شفیعی_مطهر

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar 
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 27 بهمن 1395 | 9:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد519)

« شمعی » در میان « جمعی » 

Bildergebnis für ‫خوشبختی‬‎

خوشبختی ،« مرغی زیبا » و « پرنده ای فریبا » است،

که بر« دوش کسانی می نشیند » و « آغوش آنانی را برمی گزیند»، 

که « سبزترین کیش » و « بزرگ ترین تشویش »آنان 

 « انبوهِ دیدن » و « اندوهِ اندیشیدن » به بدبختی دیگران است! 

خوشبختی،« شمع » است در میان « جمع »؛

آن گاه ما را « نور می بخشد » که برای همه « با سُرور بدرخشد »!

محال است « انسانی بهروز » در « جمعی تیره روز » 

بتواند « عهد بهروزی » و « شهد پیروزی » را احساس کند!

 

#شفیعی_مطهر

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar 
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 27 بهمن 1395 | 9:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد516)

 

 « پگاه زرّین » با « نگاه نوین »

 Related image

من آن گاه که آموزش و پرورش« امروز » را با شیوه هایی « اندیشه سوز » دیدم ، 

فهميدم كه با روش های « دیروز » نمی توان کودک « امروز » را 

برای « زندگی فردا » در « جامعه ای پویا » پرورش داد.

هر « پگاه زرّین » را با « نگاه نوین » باید آغازید!

 

#شفیعی_مطهر

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 23 بهمن 1395 | 7:28 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد515) 

 

« سختی » و « خوشبختی »!

Image result for ‫سختی های زندگی‬‎

 در زندگی انسان در هر « فراز و فرود » و در هر « راه صعب الصّعود » 

هیچ « سختی و تنگنایی » و هیچ « بلوای بلایی » نیست، 

مگر آن که در ژرفای آن « بارقه ای از حکمت  الهی » 

و « شارقه ای از معرفت و آگاهی »نهفته است. 

سختی ها و دشواری ها برای « انسان های آزاده » و « افراد بااراده »

« سکّوی پرواز » است و « الگوی زندگی ساز »!

سختی ها،افراد « پست » را « شکست » می دهد

و انسان های « بااراده » را به جایگاه های « فوق العاده » می رساند.

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------

صعب الصّعود:بالارفتن سخت و دشوار

بلوا:بلیّه،مصیبت،سختی،آشوب و غوغا

بارقه:ابر برق دار،برق زننده،درخشنده

شارقه: برآینده،تابنده ،تابان و درخشان،خورشید هنگام طلوع

 

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | 11:23 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 سخن آغازین/3
 

 

کتاب « دل دیدنی های شهر سرب و سراب »جلد نخست ،بزودی منتشر می شود
 

 

از :#شفیعی مطهر
 

 

مجموعه « دل دیدنی های شهر سرب و سراب» نگاه فلسفی من به جهان آفرینش است ؛ نگاهي كه بر پايه آن كوشيده ام سيماي مناسبات متقابل همه پديده هاي هستي را در قاب واژه هاي نمادين و استعاره هاي پرده نشين به تصوير كشم.

                   
  سال هاست كه از شهر هرت ،«رويت ها داشتم» و «روايت ها نگاشتم» ؛

از اين شهر «شهير» و دیار« تزویر»، قصه ها نوشتم و غصه ها سرشتم ؛

اما هماره در اين انديشه بودم كه طي سفري اين ديار همجوار و حصار انحصار را در عرصه مجاز و قلمرو غماز بنگرم و دل ديدني هايم را بنگارم.  

  اكنون فرصتي ديدم و سفري را آغازيدم .

اين دفتر سفرنامه من است از دل دیدنی های این شهر شگفت انگيز و ديار رنگ آميز ؛

شهري سيراب از سرب و سراب و تشنه جرعه اي از آفتاب !

ویژگی های عمده این مجموعه عبارت است از:

یک – مجموعه شامل جملاتی کوتاه و حکیمانه است که  هر بخش نوعا حدود چند سطر است.

دو – نثر آن موزون و قافیه دار است.

سه – در نگارش جملات از استعاره های زیبا،کنایه  های گویا و نمادهای ادبی سود جسته ام.


 اين دل ديدني ها ره آورد نيم قرن سير و سفر و نظر من درباره جهان هستي و فلسفه آفرينش است.

اين جهاني است كه من مي بينم . شما چگونه مي بينيد؟

         لطفا مرا از نقدهای سازنده و رهنمودهای ارزنده خود بی بهره نگذارید.

***********************
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar


موضوعات مرتبط: معرفي تاليفات

تاريخ : دو شنبه 11 بهمن 1395 | 7:37 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

   #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد513)

 

« نماد بی رنگی » و« نمود هماهنگی»Related image

من در جعبه مدادهای رنگی « مداد سپید » را « نماد نوید» دیدم؛ 

 زیرا بر پایه پاکدلی « می بالید»؛ اما از بیکاری « می نالید ».

همه مدادها دل هایی « ناهمگون » با رنگ هایی « گوناگون »دارند؛

 اما مداد سپید دلی « بی رنگ » و پاک از هر « رنگ نیرنگ » دارد!

دنیای « امید» به رنگ« سپید» است.

مداد سپید« نماد بی رنگی » و« نمود هماهنگی» است؛

« هماهنگی با امید» و « یک رنگی با نوید».

مداد« سپید» چون بی رنگی را « برگزید»،

در« دنیای پرنیرنگ » و « سودای رنگ و وارنگ »،

گوشه« عزلت برمی گزیند»

و کمتر « نقشی می آفریند»!

بیاییم در این« دنیای پلید»،به« رنگ سپید» باشیم،

گرچه به« کارمان نگیرند» و«افکارمان را نپذیرند»!

 

#شفیعی_مطهر

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 11 بهمن 1395 | 5:51 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 سخن آغازین /2

 

کتاب « دل دیدنی های شهر سرب و سراب»  

از:#شفیعی_مطهر

این کتاب بزودی منتشر می شود

 

چگونه مي توان اين بيت حافظ را نيوشيد و شهد شيرين استعارات و تشبيهات آن را ننوشيد؟

  گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم         
 
  گر به آب چشمه خورشيد دامن تر كنم
 
 چگونه مي توان عطر اين سخن سعدي را بوييد و هم ركاب عارفان ، ره عشق را نپوييد؟
 
  روان تشنه برآسايد از كنار فرات           
 
  مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه ترم
 
 خيام با سبزه ها سخن ساز مي كند و پيام دل سبزه ها را باز مي گويد:
 
 هر سبزه كه بر كنار جويي رسته است         

   گويي ز لب فرشته خويي رسته است

  پا بر سر سبزه تا به خواري ننهي                
 
كان سبزه ز خاك ماهرويي رسته است
 
 اگر نامداراني نامرد و سرايندگاني بي درد، بخشي از دامن ادب را به لوث تملق آلوده اند، در برابر چه بسيار نام آوراني رادمرد و پهلواناني هماورد اين راه را به سوي هدف با شرف پيموده اند!

  چه بسيار شاعران و اديبان آزاده اي كه جان در شعله شمع عشق سوخته اند ، تا رسم و راه آزادي را آموخته اند!

  رسم و ره آزادي يا پيشه نبايد كرد    
 
يا از تن و جان دادن انديشه نبايد كرد

  « دانته » نیمی از عمر خود را در تبعیدگاه گذرانید و « ناصر خسرو » همه عمر را در فقر و در به دری تکفیر و تهدید سپری کرد.
 
« سیف فرغانی » عمری ارزش ها را ستود و ترانه عشق سرود ؛ اما چون براي نام و نان نگريست ، عمري گمنام زيست.

   « ابوالفضل بیهقی »، سراب  زورمندان را با آب حقیقت، سيراب كرد و نقشه هاي فريبكاران را نقش بر آب نمود.
 
 « بایرون » جان خویش را بر سر استقلال یونان نهاد و تن را بر سر ایمان داد.
 
 « پوشکین » سال ها با دستگاه بیداد درآویخت و سرانجام خون خویش را در دفاع از شرافت و ناموس بر خاک ریخت.
 
  « گارسیا لورکا » در راه آزادی ملت خویش جنگید و در بهار جوانی باران تیر را بر جان خرید.
 
  « حافظ » بر سالوس و ریاکاری حاکم بر زمان خود برآشفت و از این رو خوش بوترین ترانه های ادب بر غنچه لب هایش شکفت.

  « فردوسی » برای ستایش ارزش ها مغضوب قدرت شد ، اما مرعوب صولت نشد.
 
  « میرزا جهانگیرخان شیرازی » مدیر نشریه صور اسرافیل عمری با آزادگی قلم زد و واژه های سرخ آزادی را با خون خود رقم زد تا سرانجام قلم ،دار او شد و خون ،ُ خضاب رخسار او.

 صدها شاعر و اديب نظير اين يلان عرصه ادب و سخنوران حق طلب در تاريخ ادبيات بوده اند كه در زندگي خويش به جاي كامراني ، خود را قرباني كرده اند ، تا روشني راه را بستايند و آزادگي را بسرايند.

بنابراين اكنون بايدمان كه باغ پارسي را پاس داريم و تلاش باغبانان را سپاس گزاريم.
 

ادامه دارد...

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar


موضوعات مرتبط: معرفي تاليفات

تاريخ : یک شنبه 10 بهمن 1395 | 11:20 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 512

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

« تغییر»،« رمز پویایی » و « راز پایایی »

Related image

 انسان « یکتا پدیده » و « تنها آفريده » ای است 

كه نمي خواهد همان باشد كه هست. 

در عين حال مي خواهد تا همه تغيير كنند تا مثل او شوند، 

چون خود را « بهترين وجود » و « برترین موجود »مي داند.

در « مبنای بینش » و « دنیای آفرینش »،

« تغییر »،« اصلی بنیادین » و « فصلی نمادین » است.

« تغییر»،« رمز پویایی » و « راز پایایی » است؛

اما هر کس این « روند تکاملی » و « فرایند تعاملی »را 

باید نخست از خود « آغازد » و بعد به دیگران « پردازد »!

 

#شفیعی_مطهر

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 10 بهمن 1395 | 7:22 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 511) 

 « سرمایه کسب کمال » یا « مایه وزر و وبال »؟!


  Image result for ‫مالدوستی‬‎

چه بسیارند آنان که به ظاهر « زراندوز »اند و در باطن « تیره روز»؛

زیرا در زندگی خود « پیسه ها اندوختند » و برای آن « کیسه ها دوختند »! 

در حالی که « لباس گور »کیسه ای برای « اسکناس موفور » ندارد! 

« مال و منال »،اگر « سرمایه کسب کمال » نباشد، 

« مایه وزر و وبال » است.

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------

پیسه: پول،پول نقد

موفور : فراوان،بسیار،افزون،بی شمار 

منال :جای یافتن چیزی، جایی که از آن سود به دست آید مثل مزرعه و دکان

وزر: بزه،گناه،سنگینی،بار سنگین،بار گران

وبال : سختی،عذاب،سوء عاقبت 

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 9 بهمن 1395 | 7:25 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

سخن آغازین/1

 

کتاب « دل دیدنی های شهر سرب و سراب» ،جلد نخستپیامبر اکرم(ص) :« ان من البیان لسحرا و ان من الشعر لحکمه»

 
آن گاه که دردی بر دل چنگ اندازد و درون را تنگ سازد، راهي مي پويد و روزني مي جويد تا از چشمه درون بجوشد و بر بستر برون بخروشد.

  براي دل، زبان پنجره اي است و قلم، حنجره اي. تا كبوتر كلام را آزاد و واژه هاي پيام را فرياد كند.
 
 انديشمندان مي گويند:« البيان بيانان : بيان اللسان و بيان البنان.»

 بيان بر دو گونه است: بيان زبان و بيان قلم.

   اما چون عرصه زبان تنگ و پاي قلم لنگ آيد، درد، نهفته مي ماند و راز، نگفته. اين جاست كه دل مي پژمُرد و جان مي افسُرد.

  آنان كه زباني زلال دارند و قلمي به كمال ، نوش رازهاي نهفته را از لب هاي شكفته مي نيوشند . آن گاه عطر سخن را در صحيفه زمان ها مي پراكنند و صفحه جان ها را با آن مي آگنند.

  زلال سخن از چشمه دل مي جوشد و راهي مي جويد تا بر جويبار زبان بخروشد.

  گفتن چون شكفتن است ؛ اين عطرآگين است و آن ، شيرين.

  دل تنگ غنچه با شكفتن گشوده مي شود و دل تنگ آدمي با گفتن.
 
انسان چون در راه زبان آموزي با خود عهد بندد و بر اين پيمان جهد نمايد، واژه هاي سخت چون موم و سخن هاي پراكنده و پريشان ، منظوم مي گردد.
 
 « نیک نوشتن» سهل است و ناتوانی در آن از جهل. کمی همت می خواهد و دمی حمیت. مهر مادری بنیادین است و زبان مادری، ُ شیرین.
 
پارسی بوستانی است پر از شکوفه های ریاحین و گل های عطرآگین . کوچه باغ هایش آگنده از نسیم مشکبیز است و شمیم شوق انگیز.

   در جویبارانش به جای آبُ، گلاب روان است و در نهرهایش ،مروارید مُذاب. هیچ رهگذری در آن غریب و از برگ و بارش بی نصیب نیست.
 
  در سایه سار درختانش چه بسیار دل های رمیده که آرمیده و چه بسیار جان های رنجیده که به آرامش رسیده.
 
 امواج معانی در سینه دریای ادب، جاودانه می تَپَد و مستانه می رَمَد . هر موج معنی بر لب به جای کف ، صدف دارد و در هر صدف ، گوهر شرف.
 
 آرایه های ادبی سیمای سخن را با زیور ادب می آرایند و آن را مطبوع طبع می نمایند.

  سخن، نسیم بهار است و آرایه ها، شمیم مشکبار.
 
آرایه، سخن را مايه زيب است ، نه سايه فريب .

 درخت سخن را چون به آرايه بيارايند ، جان هاي خسته در سايه هايش مي آسايند.
 
 سرو سخن بر كنار جويباران ذهن مي رويد و دل ها در سايه سار آن مي آرامد.
 

ادامه دارد...

*************************

کتاب « دل دیدنی های شهر سرب و سراب » (جلد نخست )به زودی منتشر می شود


موضوعات مرتبط: مقالاتمعرفي تاليفات

تاريخ : جمعه 8 بهمن 1395 | 10:16 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد510)

 

« هِبَتی بُنیادی » یا « موهبتی انفرادی »؟!


 

 Related image

 

من كساني را ديدم كه بسیار « گزه سختی را دیدند »؛ 

اما هرگز « مزه خوشبختي را نچشيدند»؛ 

زيرا « خوشي » خود را در « ناخوشی » دیگران 

و « گنج » خود را در « رنج »ديگران مي ديدند.

آن گاه که خوشبختی چون « مِهر » بر سینه « سپهر » «می درخشد»،

 همه هستی را « نور » و « سُرور » « می بخشد»!

در یک « جامعه دردمند» با « مردمی نَژَند» 

هیچ شهروندی نمی تواند احساس خوشبختی کند. 

در « شب تاریک » همه خانه های « دور و نزدیک » 

در « کامِ ظلمت » اند و در « کُنامِ قَسوَت ».

و چون مهر « سَرزَنَد »، همه خانه ها را « دَر زَنَد»! 

خوشبختی « هِبَتی بُنیادی » است،نه « موهبتی انفرادی »!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------

گزه : گَزیدن،گزش

نژند:پژمرده،غمگین 

کُنام: چراگاه دد و دام

قَسوَت : سختدلی،سنگدلی 

هِبَت : هبه،بخشیدن، دادن چیزی به کسی بدون عوض

موهبت : بخشش،دهش

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 8 بهمن 1395 | 5:28 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد510)

 

« هِبَتی بُنیادی » یا « موهبتی انفرادی »؟!


 

 Related image

 

من كساني را ديدم كه بسیار « گزه سختی را دیدند »؛ 

اما هرگز « مزه خوشبختي را نچشيدند»؛ 

زيرا « خوشي » خود را در « ناخوشی » دیگران 

و « گنج » خود را در « رنج »ديگران مي ديدند.

آن گاه که خوشبختی چون « مِهر » بر سینه « سپهر » «می درخشد»،

 همه هستی را « نور » و « سُرور » « می بخشد»!

در یک « جامعه دردمند» با « مردمی نَژَند» 

هیچ شهروندی نمی تواند احساس خوشبختی کند. 

در « شب تاریک » همه خانه های « دور و نزدیک » 

در « کامِ ظلمت » اند و در « کُنامِ قَسوَت ».

و چون مهر « سَرزَنَد »، همه خانه ها را « دَر زَنَد»! 

خوشبختی « هِبَتی بُنیادی » است،نه « موهبتی انفرادی »!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------

گزه : گَزیدن،گزش

نژند:پژمرده،غمگین 

کُنام: چراگاه دد و دام

قَسوَت : سختدلی،سنگدلی 

هِبَت : هبه،بخشیدن، دادن چیزی به کسی بدون عوض

موهبت : بخشش،دهش

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 8 بهمن 1395 | 5:28 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 509

 

« سختی اندیشه » یا « بدبختی همیشه » 

 

 

برای انسان کاری آسان تر از « دیدن » و سخت تر از « اندیشیدن » نیست!

انسان می تواند با « یک نمود ببیند »،اما باید با « همه وجود بیندیشد»!

آنان که می اندیشند ،« راز جهان را می دانند » 

و « بر همگان فرمان می رانند»!

و آنان که نمی اندیشند،ناگزیر باید « خاموش، فرمان برند » 

و « به دوش، بار گران کشند »!

آدمیان دو گونه می زیَند : یا « بار بر دوش » یا « کار با هوش »!

انسان ها ناگزیر باید بپذیرند یا « سختی اندیشه » را ، 

و یا « بدبختی همیشه » را !

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar
 

 


موضوعات مرتبط: قصه هاي شهر هرت

تاريخ : پنج شنبه 7 بهمن 1395 | 3:53 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد508)  

 

« وجیه »یا « قابل توجیه »؟!

 

 اشتباهات هر انسان در آغاز چون « رهگذری نَوَند » 

و « باوری ناخوشایند » است ؛ 

ولی سپس به صورت « مهمانی مانا » با « زبانی گویا » درمی آید 

و سرانجام اقامت در این « آشیانه را می پذیرد »

و جاي « صاحب خانه را می گیرد ».

 « اشتباه » نخستین نه « وجیه »، که « قابل توجیه » است، 

اما تکرار آن « مایه خجالت » است و « نمایه جهالت »! 

انجام « اشتباه »،« جانکاه » است؛

 ولی تکرار آن نه « اشتباه » ،که عین « گناه » است!

زیرا اشتباه دوم نه « صواب »،که یک « انتخاب » است!

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------------

نَوَند: تند و تیز،پیک یا سوار تندرو

وَجیه : نیکو،زیبا 

صواب: راست و درست،حق،لایق،سزاوار،ضدّ خطا

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 6 بهمن 1395 | 7:1 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 507) 

 

« بایستگان یاد » و « شایستگان اعتماد »

 

 

 

 « فراموش شدگان » هر چه را « فراموش کنند »،

هرگز نام و یاد « فراموش کنندگان » خود را « فراموش نمی کنند»! 

« بایستگان یاد » و « شایستگان اعتماد »

هر « کنش بشر » را با « واکنش بهتر » پاسخ می دهند.

بادا نیک اندیشان را هماره « فرایاد آریم »

و نام و یاد نیکشان را « به باد نسپاریم»!

 

#شفیعی_مطهر

 

 

کانال رسم تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 5 بهمن 1395 | 7:57 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد506) 

 

« پندار فریفتگان » و « شعارِ خودشیفتگان »!

من هرگاه کسی را « بایسته بُهتان دیدم » 

و با انگشت اشاره او را « نشان دادم » ، 

سه انگشت خود را ديدم كه به سوي خودم نشانه رفته بود!

بنابراین دریافتم که هر « انسانِ دادوری » در « دیوان داوری » 

پیش از این که با « سِیلِ اتّهام » و « خِیلِ دشنام » دیگران را « بنوازد»،

باید با « کمی انصاف » و « دمی اعتراف » بر خود « بتازد »!

این « پندار فریفتگان » و « شعارِ خودشیفتگان » است ،

که در هر « تیه »،خود را « تنزیه » می کنند

و دیگران را « گمراه » و راهشان را « اشتباه » می دانند! 

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------

تیه : گمراهی،سرگردانی،خودپسندی،بیابان گمراهی

تنزیه : کسی را از عیب و آلایش پاک دانستن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 4 بهمن 1395 | 7:23 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 505

 

« اراده پولادین » یا « باده رنگین »؟! 

 Related image

من هم اراده هاي « سُست و ضعيف » را ديدم                        

و هم اراده هاي « قوي و حنیف » را .

 آن ها در « محلِّ حرف »تجلّي مي يابد

و این ها در « عملِ شگرف ».  

اراده ای که در « اَمَل تصوُّر یابد » ،ولی در « عَمَل تبلوُر نیابد »،

نه « اراده کمال »،که « زاده خیال » است.

آن چه ما را به « چکاد پیروزی » و « بنیاد بهروزی » می رساند،

« اراده پولادین » است،نه « باده رنگین »!

 

#شفیعی_مطهر

------------------------

حنیف : راست،مستقیم،ثابت و پایدار

 شگرف: عجیب ،کمیاب و بی نظیر در خوبی ،نیکو و خوش آیند،

اَمَل: امید ،آرزو ،آرمان

چکاد: سرِکوه،قلّه

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 3 بهمن 1395 | 8:11 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد504) 

 

« امیر فهم» یا « اسیر وهم »؟!

 

من در این شهر هم « دانایان دل آگاه » را دیدم و هم « نادان های دُژآگاه  » را .

آنان را « دردمندانی روشنگر » یافتم و اینان را « بی دردهایی تنگ نظر » . 

آنان خود « در رنج اند » و اینان،دیگران را « به رنج می افکنند»!

درد آنان « ناشی از فَهم » است و بی دردی اینان « پرخاشی از وَهم »! 

 آنان « امیر فهم» اند و اینان « اسیر وهم »! 

در این شهر آنان « رنج » می برند و اینان ،« گنج ».

اینجا نه « درک »،که « مدرک » معیار ارزش است!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------

دل آگاه :  دانا و هوشیار،عاقل و دوراندیش

دُژآگاه : بداندیش،بددل،بدخو،تندخو،نادان و بی تربیت

پرخاش: جنگ و جدال،درشتی و تندی از روی خشم،کارزار

وَهم : خیال، پندار، تصور،گمان 

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

https://t.me/amotahar
 

کانال رسمی ویدیویی در سایت آپارات:

http://www.aparat.com/modara.motahar
 موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 1 بهمن 1395 | 4:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |