#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد742

 

«کال» یا «در حالِ کمال»؟!


من شب پره را ديدم كه روزها «نهان» است و شب ها، «عیان» . 

او خود را «هاله نور» و «نواله نار» می پنداشت،

 بنابراین روزها «می خوابید» و شب ها «می تابید»!

 چون مي ترسيد مردم «شيفته زيبايي» و «فریفته فریبایی» او شوند! 

او در «تنهایی دون» و «تنگنایی درون»،

خود را «هاله هیولایی» و «الهه اهورایی» می پنداشت.

من چه «پیوندی تام» و «همانندی تمام» یافتم

بین «شب پره شیفته» و «انسان خودفریفته».

انسان خودشیفته ،خویش را «تافته ای بهتر» و «بافته ای برتر» می بیند؛

در حالی که همه انسان ها «آمیزه ای از ضعف و قوّت»اند 

با «انگیزه ای از طینت و طبیعت».

هیچ انسانی نه «کاملاً خوب» است و نه «مطلقاً معیوب» است .

بلکه همه «در حال،کال اند»، ولی «در حالِ کمال اند». 

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------------------ 

کال: میوه نارس،میوه ای که هنوز نرسیده و قابل خوردن نیست

هاله: خرمن ماه،دایره روشن که گاهی گرداگرد ماه ظاهر می شود

نواله: گلوله خمیر،لقمه،،توشه

تافته: نوعی پارچه ابریشمی

طینت: خلقت، سرشت،خوی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 30 مهر 1396 | 7:12 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

مداربستگی و تک صدایی  

 

امام علی(ع):

« مالک ! - و تو ای کارگزار! - هرگز چنین نکن و نگو که من چون به عنوان مامور از ناحیه زبردست و مقام مافوق دستور دارم، به زیردستان و افراد مادون ابلاغ کرده و فرمان می رانم و آنان نیز باید بی هر گونه چون و چرایی موضوع فرمان را اجرا کرده و انجام دهند. چرا که  چنین مشی و مرامی در حوزه قدرت و سیاست ،قلب را میرانده ، دین را تباه ساخته و نظام را فرومی ریزد ».

(نهج البلاغه،خطبه 216 و نامه 53، نیز نهج البلاغه  صبحی صالح،خطبه 216،فیض الاسلام،خطبه 207)

از این رو آن حضرت در بحران جنگ هم شهروندان را به نقد و ارزیابی فرامی خواند.

----------------------------------

نقل از کتاب«شورا، مشورت و مشارکت از دیدگاه امام علی علیه السلام»، نوشته #شفیعی_مطهر،ص37

این کتاب اخیرا منتشر شد

مراکز پخش:

 تهران :انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

 شهر ری : فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان،تلفن 55904203

کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰


موضوعات مرتبط: روزنوشت

تاريخ : شنبه 29 مهر 1396 | 11:3 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد741

 

«حسرت جاودانه» و «ندامت بی کرانه»!


 

من «کرم خاک خوار» و «مرغ بوتیمار» را دیدم، 

که هر دو «اندوهناک می لرزند» و «امساک می ورزند»؛

 آن در «خوردن خاک و رِمال» و این در «نوشیدن آب زلال»!

 کرم خاکی خوراکش «خاک»، ولی شیوه اش «امساک» است

و بوتیمار نیز «روز و شب»،«تشنه لب»

«با ناز و کرشمه» در «کنار چشمه» می نشیند،

حتّی با «تنِ بی تاب»، «لب به آب» نمی زند! 

زیرا اینان حقیقت را «نمی شناسند» و از تمام شدن آب و خاک «می هراسند»!

«افراد «بخیل و خسیس» و «اهل تدلیس» نیز چون بوتیمار و کرم خاکی

عمری با «ذلّت می لرزند» و «خسّت می ورزند»

«نه خود می خورند و می نوشند» و «نه در بهبود وضع جامعه می کوشند».

سرانجام با «هلاک و ثبور» روانه «خاک گور» می شوند

و تنها«پشیزی که می خرند» و تنها «چیزی که با خود می برند» ،

یک دنیا «حسرت جاودانه» است و «ندامت بی کرانه»! 

 

#شفیعی_مطهر 

---------------------------- 

بوتیمار: مرغی ماهی خوار که با وجود تشنگی شدید آب نمی خورد،مبادا آب کم شود!

امساک: بخل و خسّت،خودداری از خوردن غذا

رِمال:(جمع رَمل):ریگ،ریگ نرم،شن،ماسه

تدلیس: فریب دادن،عوام فریبی،ریاکاری،تظاهر

خسّت: خسیس بودن،فرومایگی،پستی

ثبور: هلاک شدن،هلاک،وای

پشیز: فلس،پول خُرد و فلزی کم ارزش،پول سیاه،سکه مسین کم ارزش

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 29 مهر 1396 | 7:28 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد740

 

«گریستن» یا «شادزیستن»؟! 

 

 بسیاری از مردم نه به «لطیفه های تکراری» می خندند 

و نه به «سخیفه های استمراری»، 

ولي براي «غم های استمراری» و «غُصّه هاي تكراري»

  «بارها» چون «بی قرارها» مي گريند!! 

گویی در «رنگ دهر» و «فرهنگ شهر»،

آن چه «دلالت دارد» و آن را «اصالت می شمارد»،

«اندوه غمبادی» است،نه «شکوه شادی»!

گویی «گریستن ثواب» دارد و «شادزیستن،عِقاب».

حتّی «چندیدن، مُجاز» است و «خندیدن، بدون جواز»!

بیاییم نه «به هم»،که همه «با هم» بخندیم!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------

سخیف: سست، سبک ،ضعیف، ناقص

غمباد: ورم زیر گلو و گردن

عِقاب: سزای گناه و کار بد،شکنجه کردن،عذاب،شکنجه

چندیدن:حالت اشمئزار از دیدن چیزی ناپسند(چَندش: حرکت اعصاب توام با نفرت از چیزی)

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 28 مهر 1396 | 5:57 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد739

 

«شکوفه لبخند» بر «لب های نژند»

 

 در «بازار بزرگ زندگی» و در «مدار سترگ ارزندگی»، 

«ارزان ترین کالا» و «زیباترین غنچه شکوفا»،

«شکوفه لبخند» حتّی بر «لب های نژند» است.

 لبخند می تواند از «نیش زهرآگین»،«نوش شیرین» بسازد

و از «ضَلالِ نفرین»،«زُلالِ آفرین»! 

چه بسیار «بینوای دردمند» که با یک «اکسیر لبخند» «درمان»،

و چه بی شمار «خارِ خلنده» که با یک «گلنارِ خنده» «گلستان» می شود.

یک «کوفه دردمند» را با یک «شکوفه لبخند» می توان شاد کرد.

لبخند برای «اَخم»ها «همدم»است و برای «زخم»ها،«مرهم»!

با سرانگشت لبخند چه «گره های کور را که می توان گشود»

و چه «گریوه های دور را که می توان پیمود»!

بیاییم «آفتِ نژند» را با «لطافتِ لبخند» «بزداییم» 

و دروازه های «شادی» را به روی این «دُژآبادی» «بگشاییم»!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------- 

مدار: جای دورزدن و گردش ،آنچه که چیزی به دور آن می گردد

نژند: اندوهگین،افسرده،پژمرده،خشمگین،سرگشته

ضَلال: گمراهی،گم شدن

اکسیر: کیمیا،جوهری که ماهیت جسمی را تغییر دهد،مثلا مس را طلا کند

خلنده: فرورونده،فرورونده چیزی نوک تیز مانند خار یا سوزن در بدن یا چیز دیگر

اَخم: چین پیشانی و ابرو،ترشرویی 

گریوه: پشته ،تپه،گردنه کوه

دُژآباد: خشم آلود،بدخو،زشتخو،سهمگین

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 27 مهر 1396 | 6:36 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

دیوانسالاری و بوروکراسی 

 

امام علی(ع): 

« هر بامداد و واپسین با مردم بنشین ،پرسشگران را پاسخ گوی،نادانان را بیاموز و با دانایان بیامیز. نکند که در برخورد با مردم جز زبانت ،نماینده و سخنگویی و جز چهره ات ،دربانی باشد. از پذیرش مستقیم نیازمندان و گفتگوی بی واسطه با آنان دریغ مکن.»

« ...وَ اجلِس لَهُم العصرین،فَافت المستفتی و علّم الجاهل و ذاکرالعالم. ولا یکن لک الی النّاس سفیر الّا لسانک و لاحاجب الّا وجهک و لا تحجبنّ ذا حاجه عن لقائک بها...»

(نهج البلاغه،نامه 67)

و نیز : « نکند پنهانی تو از مردم به درازا کشیده و دیدارت دیر به دیر صورت گیرد،چرا که چنین مشی و مَنِشی،خود نوعی تنگ بینی و تنگ خویی است و ناآگاهی و بدفهمی از رویدادها و اتّفاقات و اطّلاعات را به بار می آورد.»

« فلاتطولّنّ احتجابک عن رعیّتک ، فانّ احتجاب الولاه عن الرّعیه شعبه من الضّیق و قلّه علم بالامور و الاحتجاب منهم یقطع عنهم علم مااحتجبوا دونه...»

(نهج البلاغه،نامه 53)

--------------------------------

نقل از کتاب«شورا، مشورت و مشارکت از دیدگاه امام علی علیه السلام»، نوشته #شفیعی_مطهر،ص36

این کتاب اخیرا منتشر شد

مراکز پخش:

 تهران :انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

 شهر ری : فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان،تلفن 55904203

کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰


موضوعات مرتبط: روزنوشت

تاريخ : چهار شنبه 26 مهر 1396 | 11:54 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد735

 

 

«شمشير قدرت» یا «اكسير محبت»؟!

 

«اكسير محبت» برنده تر از «شمشير قدرت» است.

مهر و محبت، «شير درنده را رام» و «وحشي غُرّنده را آرام» مي كند.

 قدرتمداران که از هر «انتقاد برمی آشوبند» و بر «طبل عناد می کوبند»،

اگر جرعه ای «کرشمه زُلال محبّت» از «چشمه لایزال فضیلت» بنوشند،

آن گاه می توانند «دل ها را تسخیر» و «جان ها را تدبیر» کنند! 

در این صورت اینان «پایتخت» و «پایه تخت» را

می توانند نه بر «توده گِل ها»،که بر «شالوده دل ها» استوار سازند!

 خودکامه ای که به «قدرت می نازد» و بر «فضیلت می تازد»،

نمی داند که «جُرعه ای از نوش محبّت» 

می تواند «تُرعه ای از تلخی نیش قدرت» را شیرین کند.

 این «محبّت» است که «قدرت» می آورد، نه «قدرت» ، «محبّت» را. 

محبّت،از «مار گزنده» ، «يار برازنده» مي سازد. 

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------

اکسیر: کیمیا،جوهری که ماهیت جسمی را تغییر دهد.مثلا مس را طلا کند

عناد: ستیزه،کجروی،گردنکشی

شالوده: بنیاد،پی دیوار،طرح و نقشه

تُرعه: نهر بزرگ و عمیق بین دو دریا

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 23 مهر 1396 | 10:15 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

مانع زدایی از حضور مشارکتی مردم در اداره امور جامعه

 در این راستا ،امام از کارگزاران می خواهد تا افزون بر اقدامات اثباتی و پرهیز از تفرّد و تک رایی و یکهّ سالاری ،بافت حاکمیت و قدرت را از آلاینده های اخلاقی و آسیب های سیاسی- اقتصادی که چون آفتی برای دموکراسی  با سالاری مردم در تعارض و ناسازگاری است،پیشگیری نموده و یا پاکسازی نماید.

به بیان امام ،نمونه هایی از آن آلاینده  ها،آسیب ها و آفات از این قرارند:

2-1- رابطه بازی و گروه گرایی

« بین خدا و مردم از یک سو و خود و دودمان و هوادارانت از سوی دیگر ،عدل و انصاف را رعایت کن و شرط برادری و برابری را به جای آر،چرا که اگر چنین نکنی ،ستم ورزیده ای.»

« انصف الله وانصف من نفسک و من خاصّه اهلک و من لک فیه هوی من رعیّتک ،فانّک الانفعل تظلم!»

(نهج البلاغه،نامه 53)

--------------------------------

نقل از کتاب«شورا، مشورت و مشارکت از دیدگاه امام علی علیه السلام»، نوشته #شفیعی_مطهر،ص35

این کتاب اخیرا منتشر شد

مراکز پخش:

 تهران :انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

 شهر ری : فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان،تلفن 55904203

کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰


موضوعات مرتبط: مقالات

تاريخ : یک شنبه 23 مهر 1396 | 9:37 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد734 )

 

«ثقل سامعه» و «جهل جامعه»!

 

 چه بسيار فرمانرواياني بودند «مست از بادِ شوکت» و «سرمست از باده قدرت» . 

آنان «حقايق» را از خلق مي «نهفتند» و پند «افراد لایق» را «نمي پذيرفتند» . 

سرانجام آن قدر با «سمند ستم» به سوی «جهنّم» تاختند، 

تا «مركب هاي غرور» ، «راكبان مغرور» را 

از «صدرِ زین» به «قعر زمین» افکندند

و از «بلندای ارگ شاهی»به «ژرفاي مرگ و تباهي» فروانداختند.  

«گرانی گوش»و «نقصانی هوش»،

از ویژگی های مشترک همه «قُلدران زمان» و «خودکامگان زمین» است. 

در جهان سوم دو «گروه» به خاطر دو «اندوه»، 

با وجود «زیبازیستی» به سوی «فنا و نیستی» می روند:

«حاکمان از ثقل سامعه» و «حکیمان از جهل جامعه»!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------- 

ثقل سامعه: سنگی گوش،ناشنوایی گوش

باده: شراب،می،هر نوشابه مست کننده

سمند: اسب زردرنگ

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 22 مهر 1396 | 7:14 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد733

 

«گفتارِ فرهنگ» یا «رگبارِ تفنگ»!

 

 

 

 در «گلگشت زمان» و در «پهندشت زمین»

«عفریت عَفِنِ جنگ» و «کبریت گُلخَن تفنگ»

 جز «کشتار و ویرانی» و «استمرار پریشانی» 

برای «جهان آباد» و «انسان آزاد»

«سودی دیگر از این سودا» و «دُرّی برتر از این دریا» در بر نداشته است.

خداوند به «جوان ورجاوند» و «انسان خردمند»، 

«وجدانی پویا» و «زبانی گویا» داده،

تا برای «تدوین نگاه» و «تبیین دیدگاه» خود

با همنوع خود نه «سنانِ های و هو» را، که «زبانِ گفت وگو» را بگشاید .

انسان متمدّن، با «فرهنگ» سر و کار دارد،نه با «تفنگ»!

زبان تفنگ،«لال» است و بیان فرهنگ،«با استدلال»!

تفنگ جز با «زبان خشونت» و «بیان رعونت» سخن نمی گوید؛

اما فرهنگ برای هر «دل»،«دلیل» دارد و برای هر «حال»،«تحلیل»!

 انسانِ «خردپیشه» و «بااندیشه»

برای «حلِّ هر خلاف» و «محلِّ هر اختلاف»

«باب گفت و شنود» را با «ارباب عِناد و عَنود» می گشاید.

بیاییم با هر «انسان باکمال»،با «زبان استدلال» سخن بگوییم.

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------

عفریت: خبیث،موجود زشت و بد و سهمناک،دیو،غول

عَفِن: پوسیده ،فاسد،بدبو،گندیده

گُلخَن: آتشخانه،تون،آتشخانه حمام

ورجاوند: بلندپایه،ارجمند،برازنده،نیرومند

سنان: سرنیزه

رعونت: احمق شدن،نادانی،کم عقلی،سستی،خودآرایی،یاوه سرایی

عِناد: ستیزه کردن،کجروی،گمراهی،گردنکشی،لجاج

عَنود: ستیزه کار،ستیزنده

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

  (ضمنا تا آخر این هفته کلیه کتاب های این مرکز با 25درصد تخفیف عرضه می شود.)

شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 21 مهر 1396 | 7:28 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 اهمیت نقش مردم در اداره امور جامعه


 همگان می‌دانند که نهال مشارکت آن گاه جوانه می‌زند و به برگ و بار می‌نشیند که اگر از جویبار «شعار» سقایت می‌شود، با آفتاب «شعور» هم حمایت گردد. مشارکت نیز چون سایر ارزش‌ها اگر در مرحله «شعار» بماند، هیچ یک از آثار و نتایج گفته شده را در برنخواهد داشت.

مشارکت واقعی زمانی جلوه‌گر می‌شود و آثارگران قدرش پدید می‌آید که مردم از نظر ذهنی و عاطفی در کارها درگیر و شریک شوند و اندیشه‌ها و عواطف آنان واقعاً مورد توجه قرار گیرد. مردم باید نه تنها از لحاظ جسمی و بدنی، که با همه هستی روانی خود درگیر شوند.

قرن ها پیش حکیمی چینی گفت:  

«حکومت چونان کشتی، روی امواج مردمی ره می‌سپارد. مردم هم می توانند با موج‌‌های نرم خیز مشارکت خود، سیر کشتی را سرعت بخشند و هم می‌توانند آن را در به گرداب خشم خود فرو برند».

پس باید به باور زلال و نیروی لایزال مردم ایمان بیاوریم، زیرا: «یَدُالله مَعَ الجَماعَة».

بیاییم مشورت را به عنوان نخستین درس مکتب مشارکت بیاموزیم و با آموزش عملی آن به مردم از دریای ژرف و گوهرهای شگرف مشارکت آنان بهره جوییم. چرا که:

 «اَلّناسُ معادِنُ كَمَعادِنِ الَّذهَبِ وَ الْفِضَّةِ»:

 «مردم معدن‌‎هایی چون معادن طلا و نقره هستند». (پیامبراکرم(ص)) و در میان مردم، با مردم و برای مردم کار کنیم؛ زیرا: «الناس عِیالُ اللهِ» مردم خانوادهٔ خدا هستند. (رسول اکرم (ص))

 ----------------------------------

نقل از کتاب«شورا، مشورت و مشارکت از دیدگاه امام علی علیه السلام»، نوشته #شفیعی_مطهر،صص 31 و 32

این کتاب اخیرا منتشر شد

مراکز پخش:

 تهران :انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

 شهر ری : فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان،تلفن 55904203

کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰


موضوعات مرتبط: مقالاتمعرفي تاليفات

تاريخ : پنج شنبه 20 مهر 1396 | 17:14 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد732 )

 

«آزادی اندیشه» و «شادی همیشه»

 

 پرنده هر چه «بلندپروازتر»، افق ديدش «بازتر». 

مرغ انديشه نیز هرچه بیشتر خود را «از موجِ مهر برهاند»، 

بیشتر می تواند خود را «بر اوجِ سپهر برساند». 

پرندگانِ «در حصارِ قفس» و «گرفتارِ محبس»،

«نه اوجی می بینند» و «نه بر موجی می نشینند».

«بیشه های کاکتوس» و «اندیشه های محبوس»،

افقی فراتر از «میله های قفس» و «پیله های هوس» نمی بینند؛ 

عمری چون کرم ابریشم به دور خود «تارِ خیال می تَنَند» 

و بر «بافتارِ آمال می دَمَند»!

برای «ارتقای بینش» و درکِ «معمّای آفرینش»،

باید «غُل ها را شکست» و «زنجیرها را گسست»؛

غُل ها و زنجیره هایی که «اساس اسارت اندیشه»اند 

و مایه «احساس حقارت همیشه»!

هر «رشته جُمود» و هر «سرشته خُمود»،

که مرغِ «آزادی اندیشه» و «شادی همیشه» را 

بی رحمانه «به بند می کَشَد» و «نیوَند را می کُشَد»،

باید «شجاعانه از هم گسست» و نیرنگش را «جاودانه درهم شکست»! 

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------

کاکتوس: گیاهی دارای ساق و برگ ضخیم و گل های رنگین

پیله: پرده نازکی که کرم ابریشم از لعاب دهان خود به دور خود می تَنَد و در میان آن محصور می شود

می تَنَند: می بافند،می تابند

بافتار: بافت،تار و پود

غُل:  طوق و بند آهنی که به گردن یا دست و پای زندانی می بندند

جُمود:  بسته شدن،یخ بستن،خشکی و افسردگی

سرشته: خمیرشده،مخلوط شده،آغشته شده

خُمود: خاموش شدن آتش،سکوت و خاموشی،بی هوشی

نیوَند: فهم،ادراک

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

  (ضمنا تا آخر این هفته کلیه کتاب های این مرکز با 25درصد تخفیف عرضه می شود.)

شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 20 مهر 1396 | 6:16 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 آثار و نتایج مدیریت مشارکت جویانه

 

آثار و نتایج مدیریت مشارکت جویانه بسیار است؛ از جمله:

۱- بازدهی کار بیشتر می‌شود.

۲- کیفیت کار مطلوب‌تر و بهتر می‌گردد.

۳- پیشنهادها بهتر و بیشتر به آگاهی مدیران می‌رسد.

۴- همکاری و هم فکری بین کارکنان عمق می‌یابد.

۵- عزت نفس و کرامت ذاتی کارکنان رشد و فزونی می‌یابد.

۶- رضایت شغلی و خشنودی از کار روزافزون می‌گردد.

۷- تغییرات و دگرگونی ها بهتر پذیرفته می‌شود.

۸- انگیزه‌ها بهبود می‌یابد.

۹- اتخاذ تصمیمات بهتر و دقیق‌تر است.

۱۰- روحیّه کار تقویت شده و گسترش می‌یابد.

۱۱- تعهّد افراد نسبت به اهداف سازمانی و اجرای تصمیمات روزافزون می‌شود.

۱۲- افراد «خود» واقعی خویش را می‌یابند و این روش گامی است در راه خودشناسی که لازمه خداشناسی است. (مَن عَرَفَ نَفسَهُ عَرَفَ رَبَهُ)

۱۳- کارکنان به پاداش ‌های درونی می‌رسند و در نتیجه، بر کیفیّت کار خود می‌افزایند.

۱۴- اعتماد به نفس کارکنان فزونی می‌گیرد.

۱۵- فشارهای روانی کاهش می‌پذیرد.

۱۶- عزل و نصب ها کاهش پیدا می‌کند.

۱۷- حضور افراد بیشتر و غیبت ها کمتر می‌شود.

۱۸- سیر نزولی انزوای اجتماعی آغاز می‌گردد.

۱۹- نظریّات شخصی اوج می‌یابند.

۲۰- افراد با سازمان احساس یکی بودن می‌کنند.

۲۱- فضایی دلپذیر برای رشد و بالندگی ایجاد می‌شود.

۲۲- استقلال عمل - که نشانه رشد عقلی است - افزایش می‌یابد.

۲۲- «کار» معنی می‌یابد.

۲۴- از میزان تعارضی و دشمنی بین مدیر و کارکنان و نیز بین خود کارکنان کاسته می‌شود.

۲۵- افراد برای افزایش دانش و تخصص خود بیشتر می‌کوشند.

۲۶- صدای مخالف بهتر و آسان‌تر شنیده می‌شود.

۲۷- اندیشه‌‌های تازه و افکار نو مطرح می‌گردد.

۲۸- نیاز به نظارت مدیر کاهش می‌یابد. (هر کسی ناظری از درون دارد)

۲۹- توانمندی افراد به رسمیت شناخته می‌شود.

30- .... و در یک کلام، «من»های سازمان «ما» می‌شوند و بدون نفی هویت فردی، هویت جمعی جدیدی متولد می‌گردد.

-----------------------------------

نقل از کتاب«شورا، مشورت و مشارکت از دیدگاه امام علی علیه السلام»، نوشته #شفیعی_مطهر،صص 29و30 و31

این کتاب اخیرا منتشر شد

مراکز پخش:

 تهران :انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

  (ضمنا تا آخر این هفته کلیه کتاب های این مرکز با 25درصد تخفیف عرضه می شود.)

شهر ری : فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان،تلفن 55904203

کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰


موضوعات مرتبط: مقالاتمعرفي تاليفات

تاريخ : چهار شنبه 19 مهر 1396 | 11:45 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد731

 

سختی ها ؛«روان سوز» یا «انسان ساز»؟!


در «زندگی بشر» و در همه «رویدادهای پرشور و شَرَر»

«یاری بهتر» و «یاوری برتر»

از «رنج و سختی» و حتی «شرّ و شوربختی» نیست!

به شرطی که انسان بتواند با خردورزی از سختی ها «سود بجوید» 

و این راهِ «صعب الصّعود را بپوید»!

 سختی ها برای «افراد بی ریشه» و «فاقد اندیشه»، 

«سَدِّ راه» است و «مَدِّ چاه»؛

ولی اندیشمندان می توانند با «خردورزی» و «خودارزی» 

«تاب» را از «آفتاب» بگیرند

و «آب» را از «سراب»!

اگر انسان هایی «اوتادِ برگزیده» و «پولاد آبدیده» شده اند،

به خاطر این است که از «گردنه سختی ها» و «گریوه شوربختی ها» گذشته اند!

 سختی ها برای «انسان آزاده»،«نردبان فوق العاده» است

و برای «افراد بی اراده»،«نماد قلّاده»!

سختی ها هم می توانند«انسان ساز» باشند و هم «روان سوز»!

 

#شفیعی_مطهر

 ----------------------------

مَدّ: سیل و آبخیز و بالاآمدن آب

تاب: فروغ،روشنی،گرمی

گریوه: پشته،تپّه،گردنه کوه

اوتاد:(جمعِ وَتَد»،میخ ها،پیشوایان،بزرگان طریقت،پارسایان ثابت قدم

قلّاده: گردن بند،گلوبند،آنچه به گردن حیوانات می آویزند

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

  (ضمنا تا آخر این هفته کلیه کتاب های این مرکز با 25درصد تخفیف عرضه می شود.)

شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 19 مهر 1396 | 7:9 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد730

 

«سخت ترین کُنش» و «دشوارترین واکُنش»


 

برای «بشر» ،«چه خیر و چه شر» 

اندیشیدن ،«سخت ترین کُنش» و «دشوارترین واکٌُنش» است. 

انسان ها در «درازنای زمان» و «پهنای زمین»

به هر «حیله ژرف» و «وسیله شگرف» متوسّل شده اند،

تا از سختی «اندیشیدن» و «فهمیدن» برهَند!

در حالی که اندیشیدن از «کار»،«ابتکار» می آفریند

و از «ثار»،«ایثار»! 

نهال انسان اگر «ریشه» در زلالِ «اندیشه» داشته باشد،

می تواند با «برگ و بار» و «نور و نار» خود،

«سایه بر سرِ سپهر اندازد» و «مناره بر ماه و مهر افرازد»!

 «ملل خاورزمین» آن گاه در مُرداب «نفرت و نفرین» فرورفتند،

و از «طُمطُراقِ شکوفایی فروماندند» و در «باتلاق واپسگرایی درماندند» ،

که اندیشیدن را به «نُخبگان باختر» و فرمانروایی را به «پخمگان خاور» وانهادند

و خود به «نُشخوار یافته ها» و «تکرار بافته ها»ی آنان پرداختند!

هر انسان باید خود «بیندیشد» و راه خویش را «برگزیند»!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------

ثار: کینه کشیدن،انتقام،خونخواهی

ایثار: بذل کردن،عطاکردن،دیگری را بر خود برتری دادن

 طُمطُراق: نمایش شکوه و جلال،کرّ و فرّ،سر و صدا

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

  (ضمنا تا آخر این هفته کلیه کتاب های این مرکز با 25درصد تخفیف عرضه می شود.)

شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 18 مهر 1396 | 6:59 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد729 ) 

 

«شباهنگ دلنواز» و «فرهنگ انسان ساز»!


فرهنگ،وزش «کرشمه نسیم» است از «چشمه تسنیم»

و بی فرهنگی،«طوفانی توفنده» است از «خزانی گزنده»!

  این ، «نوازشگر» است و آن ، «ويرانگر».  

این «می سوزد» و آن، «می سازد» .

این با «رنگ» سر و کار دارد و آن با «فرهنگ». 

این «تحجُّر» را می آفریند و آن،«تفکُّر» را!

فرهنگِ خردمحور،چتری از «عقلانیّت» را 

بر سَرِ صحن و سرای «بشریّت» می گسترد؛

ولی آذرنگ احساس مدار،با وزش طوفانی از «بلاهت» و «حماقت»،

خیمه و خرگاه «کیاست» و «فراست» را 

به «بادِ فنا» و «فَرنادِ جفا» می سپارد.

برای جوامع بشری ،لازم تر از «نانِ شب» و «اسبابِ طرب»،

 «فرهنگ انسان ساز» است و «شباهنگ دلنواز»!

 

#شفیعی مطهر

-----------------------------------

تسنیم: نام چشمه ای در بهشت

آذرنگ:اندوه،رنج،محنت /آذرگون،آتش رنگ،روشن،روشنی،فروغ،پرتو

توفنده:خروشنده،سخت،شدید 

بلاهت: نادانی،کودنی،ضعف عقل

فرناد: پایاب،قسمت کم عمق رودخانه،پایان

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 17 مهر 1396 | 5:48 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد728 )


«مروارید اصلاحات» و «امید نجات»  

 

 اصلاحات، «حرکت هایی تدریجی» و درک «فرصت هایی ترویجی» است،

که در «فضایی رام» و «جَوّی آرام» 

در جهت رفع «ناهنجاری ها» و «ناهمواری ها» 

و «فسادهای موجود» و «بیدادهای مشهود» 

در «ساختار سیاسی و اقتصادی» و «بافتار اجتماعی و بنیادی»

برای پیشگیری از وقوع یک «فاجعه راژمانی» 

در یک «جامعه انسانی» جریان می یابد.

بنابراین «جنبش های انقلابی» و «خیزش های التهابی»،

در «روند حرکات» و «فرایند اصلاحات» نقشی ندارند!

 «فرایند اصلاحات» یک «هدف راهبُردی» است

و «روند اعتدال» یک «شیوه کاربُردی».

بنابراین اعتدال نه یک «هدف اصیل»،که یک «صدف دخیل» است؛

صدفی که «مروارید اصلاحات» و «امید نجات» را 

در «کانون خود پردازش» و در «درون خود پرورش» می دهد.

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------

ترویج: رواج دادن،رونق بخشیدن،رواکردن چیزی

بافتار: تار و پود،بافت

راژمان:دستگاه،سیستم

پردازش: جلادادن،مرتب کردن،آراستن،انجام دادن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 16 مهر 1396 | 7:17 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد727

 

«گوش های گران» و «چشم های نگران»


من در این «شهرِ فریب» و «دهرِ غریب»،

« چوپان دروغگو » را با «چوگان تابو» دیدم 

که بر «صدر می نشیند» و «قدر می بیند» 

و صدها «دهقان فداکار» و «انسان بزرگوار» 

«دست ها بر سینه» ،ولی «دل ها پر از کینه» ، 

«گوش ها سپُرده به فرمان» و «جان ها افسُرده از اين دوران».

«بارِ گِل می برند» و «خونِ دِل می خورند»!

«هنروران، رنج» می برند و «بی هنران،گنج»!

«گوش های آنان گران» است و «چشم های اینان ،نگران».

خودکامگان،«خلایق را می فریبند» و «لایق را نمی شکیبند»! 

«انتقاد را برنمی تابند» و «مُنتقد را درنمی یابند»!

«رایت ریا در اهتزاز» است و «روایت رویا در تاخت و تاز»!

 بی خردان «بر خرِ مراد سوار» اند و «بر پشت مرید،ماندگار»!

این «روال» کی «زوال» می پذیرد؟

آن گاه که من و تو «برخیزیم» و با بی خردی «بستیزیم»!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------- 

تابو: شخصی یا چیزی مقدس که دست زدن و نزدیک شدن به آن ممنوع است

نمی شکیبند: تحمّل نمی کنند

درنمی یابند:نمی فهمند،درک نمی کنند

رایت: پرچم، بیرق،عَلَم

اهتزاز: جنبیدن و تکان خوردن پرچم

 روال: روش،اسلوب،نظم و ترتیب

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 | 8:0 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد725

 

 «سرشت ویژه»و«سرنوشت آویژه» 

 

«نظام آفرینش» و «مرام گزینش» به گونه ای طراحی شده

که «بدترین انسان» می توانسته و می تواند«بهترین خوبان» باشد. 

هر انسان «سرشتی» دارد و «سرنوشتی»!

او می تواند در چهارچوب «سرشت ویژه»،«سرنوشت آویژه»،خود را بسازد.

سرشت ها «گوناگون» اند و سرنوشت ها «ناهمگون» ؛

امّا آن که «سیر حیات» را «سمت و سو»

 و «مسیر ممات» را «رنگ و رو» می بخشد،

نه «شست تقدیر آسمان»،که «دست تقریر خود انسان» است. 

در اجرای نمایش هستی، خدا در «کمین» است و ما در «تمکین».

او برای هر یک از ما «نقشی می آفریند» و «طرحی برمی گزیند»

و به هر یک از ما «مکانی ویژه» و «امکانی آویژه» می دهد؛

امّا این ماییم که می توانیم «بازیگری خوب» باشیم و «اثری مطلوب» بیافرینیم،

یا «بازی را ببازیم» و «خودسازی را براندازیم»!

 

#شفیعی_مطهر

 ---------------------------------

مرام: مراد و مطلب،مقصود،آرمان،هدف

سرشت:خوی،نهاد،طینت،فطرت

آویژه: ویژه،خاص،خالص،یار و دوست نزدیک

شست:انگشت بزرگ دست یا پا،انگشت سترگ

تقریر:بیان کردن،اقرار کردن،برقرارکردن

تمکین: پابرجاکردن،قبول کردن و پذیرفتن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 13 مهر 1396 | 7:23 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد723

 

«نفرین»یا «آفرین»؟!

 

«زندگی زناشویی» همراه با «گزندگی پُشت و پَستویی» 

چون صحنه «اجرای برنامه» و «ماجرای نمایشنامه» است ،

که مردم، «صحنه زیبا و آراسته» را می بینند 

و زن و شوهر، «پشت صحنه فریبا و ناخواسته» را .

اینجا «رنگ ها به هم آمیخته» و آنجا «نیرنگ ها درهم ریخته» 

اینجا همه «زیبایی» می آفرینند و آنجا «فریبایی»!

اینجا «ضیافت» است و آنجا،«آفت»!

اینجا «بهار دلاویز» است و آنجا «خزان برگریز»!

با وزش «نسیم صداقت» و «شمیم محبّت»

می توان از «نفرین»،«آفرین» آفرید

و از «تلخند حزین»،«لبخند شیرین» .

آن گاه «عادت»،«سعادت» می شود

و «سعادت»،«مساعدت» می کند.

 

#شفیعی_مطهر

 -------------------------------------

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 11 مهر 1396 | 7:50 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |