منشور من

 

#شفیعی_مطهر


 من آن شب تاب کم نورم که از دیده شدن دورم

ولی خورشـــــیدها دارم در آن شب های دیجورم

 جــهان را شاد می خواهم همه آباد می خواهم

 بشر آزاد می خواهم همین شور است منشورم

                                                    

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دوبيتي

تاريخ : چهار شنبه 8 دی 1395 | 11:39 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
منشور من -------------------------------------------- من آن شب تاب کم نورم که از دیده شدن دورم/ ولی خورشـــــیدها دارم در آن شب های دیجورم/ جــهان را شاد می خواهم همه آباد می خواهم/ بشر آزاد می خواهم همین شور است منشورم/ (#شفیعی_مطهر)
موضوعات مرتبط: دوبيتي

تاريخ : پنج شنبه 19 فروردين 1395 | 16:24 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

چلچراغ کهکشان از جان روشن روشن است  

 

شمع یادت در دل من روشن است        

شعله عشق تو در هر ذره تن روشن است

آسمان بی کران و پهندشت این زمین            

چلچراغ کهکشان از جان روشن روشن است

(شفیعی مطهر)

 

 

 


موضوعات مرتبط: دوبيتي

تاريخ : چهار شنبه 25 دی 1392 | 7:23 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
صفحه قبل 1 صفحه بعد